Helsingin yliopiston Vastaantulo-hanke valmistavaa opetusta kehittämässä ja tutkimassa

Vastaantulo – Meeting in the Middle toimi Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 1.1.2017 –  30.9.2019. Hankkeessa kehitettiin valmistavaa opetusta ja tutkittiin vastasaapuneiden kielellistä sosiaalistumista. Hankkeen keskeiset tutkimusteemat olivat alkava kielitaito, kielitietoinen aineenopetus, matematiikan monikielinen oppiminen ja valmistavan ryhmän opettaminen opettajien näkökulmasta. Tutkimus näiden teemojen parissa jatkuu, ja tätä blogisivustoa päivitetään toistaiseksi.

Hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin dialogista työskentelymallia, jonka työskentelymuodot – opettajien työpajat, tutkijoiden, opettajien ja opettajaopiskelijoiden yhteiset lukupiirit, pyöreän pöydän asiantuntijatapaamiset, oppimateriaalityö – selkiyttivät tutkijoille kentän arkea, samalla kun kentällä työskentelevät tutustuivat alan tutkimukseen. Lue Vastaantulo-hankkeen tulokset tiivistelmänä tästä!

Tältä sivustolta löydät valmistavan opetuksen materiaalipankin ja koulutusvideot.

Vastaantulo-hanke lanseerasi koulutuspoliittiseen keskusteluun käsitteen vastasaapunut kielenoppija, jolla tarkoitetaan neljän vuoden sisällä maahan muuttanutta vieraskielistä oppilasta. Lue, miksi käsite tarvitaan!

Viittaa sivustoon:
Ahlholm, M. & Lankinen, N. (toim.) 2021. Vastaantulo – Meeting in the middle 2017 – 2019. Valmistavaa opetusta tutkivan ja kehittävän hankkeen blogi. Helsingin yliopisto, Opetus- ja kulttuuriministeriö. https://blogs.helsinki.fi/vastaantulo/ [Luettu xx.xx.20xx.]