Tietoa hankkeesta

Vastaantulo on OKM:n rahoittama kaksivuotinen hanke, joka on alkanut keväällä 2017. Vastaantulo toimii Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksella ja työskentelee kiinteässä yhteistyössä tutkijoiden ja opettajaopiskelijoiden kanssa.
Vastaantulon keskeiset teemat ovat seuraavat:

  • Peruskouluun ja lukioon valmistavan opetuksen kehittämistyö
  • Monikielinen käsitteen oppiminen
  • Myöhäinen lukutaito
  • Oraalinen oppiminen