Opi uutta ja vaihda ajatuksia täydennyskoulutuksessa

Vastuullinen ja välittävä koulu on Opetushallituksen rahoittama ja Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden toteuttama opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutushanke. Se sisältää viisi itsenäistä koulutusta seuraavista teemoista:

  • väkivallan ennaltaehkäisy ja toiminta haastavissa tilanteissa
  • ryhmäyttäminen ja kiusaamisen ehkäiseminen
  • draama hyvinvoivan yhteisön rakentamisessa
  • moninaisuus ja tasa-arvo kouluyhteisössä
  • kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen

Kukin koulutus on laajuudeltaan 3 op ja sisältää kaksi lähikoulutuspäivää sekä itsenäistä työskentelyä. Lähipäivät pidetään Helsingissä, mutta niihin on mahdollista osallistua myös reaaliajassa etäyhteyden (Adobe Connect) välityksellä omalta koneelta. Draamakoulutukseen ei voi osallistua etäyhteyden kautta reaaliajassa, mutta syyskuussa 2015 järjestetään erikseen Draama hyvinvoivan yhteisön rakentamisessa -verkkokurssi, jonka voi suorittaa annettujen päivämäärien sisällä joustavasti omassa aikataulussa.

Jokaiseen koulutukseen kuuluu myös koulutuksessa opitun viemistä omaan työyhteisöön esimerkiksi keskustelun alustuksen tai draamaharjoitteiden opastamisen muodossa.

Koulutukset ovat luonteeltaan käytännönläheisiä, ja keskeisenä periaatteena on tiedon soveltaminen omaan työhön ja työyhteisöön.

Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan Vastuullinen ja välittävä koulu -hankkeen koulutukseen. Lue lisää koulutuksista kunkin koulutuksen omalta sivulta (yllä).

Leave a Reply