JULKAISUT

2017

Majamaa, Karoliina; Sarasoja, Laura & Rantala, Kati: Viime vuosien muutokset vakavissa velkaongelmissa. Yhteiskuntapolitiikka. e-julkaisu.

SUOMEN AKATEMIAN NUORET JA VELKA -HANKKEESEEN LIITTYVÄT JULKAISUT

2017

Majamaa, Karoliina & Rantala, Kati (2017). Nuorten velkaongelmat 2000-luvun Suomessa: empiiristä tarkastelua. Teoksessa Marja-Leena Niemi (toim.): Nuoret ja velka -Akatemiahankkeen tutkimuskoosteita, s. 19–32. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Oksanen, Atte; Aaltonen, Mikko; Majamaa, Karoliina & Rantala, Kati (2017). Debt problems, home-leaving, and boomeranging: A register-based perspective on economic consequences of moving away from parental home. International Journal of Consumer Studies 41 (3), s. 340–352.

Oksanen, Atte; Aaltonen, Mikko & Rantala, Kati (2017). Suomalaisten nuorten aikuisten vakavat taloudelliset ongelmat: rekisteritutkimus ulosotosta ja elämänkäänteistä vuosina 2005–2013. Teoksessa Marja-Leena Niemi (toim.): Nuoret ja velka -Akatemiahankkeen tutkimuskoosteita, s. 33–43. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

2016

Majamaa, Karoliina & Rantala, Kati (2016). Nuorten aikuisten velat, velkaongelmat ja keinot talouden tasapainottamiseksi. Helsingin yliopisto: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin katsauksia 16/2016.

Majamaa, Karoliina; Rantala, Kati & Sarasoja, Laura (2016). Velkaongelmien luonne ja pikavippiuudistuksen vaikutukset velkomustuomioiden valossa. Helsingin yliopisto: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin katsauksia 9/2016.

Oksanen, Atte; Aaltonen, Mikko & Rantala, Kati (2016). Debt problems and life transitions: a register-based panel study of Finnish young people. Journal of Youth Studies 19 (9), s. 1184–1203.

Rantala, Kati (2016). Argumentointi hallituksen esityksissä: Keskeiset ehdotukset ja vaikutusten arviointi. Oikeus 45 (2), s. 159–183.

2015

Oksanen, Atte; Aaltonen, Mikko & Rantala, Kati (2015). Social determinants of debt problems in a Nordic welfare state: A Finnish register-based study. Journal of Consumer Policy 38 (3), s. 229–246.

Oksanen, Atte; Aaltonen, Mikko & Rantala, Kati (2015). Suomalaisten nuorten ja aikuisten vakavat taloudelliset ongelmat 2005–2013 rekisteritutkimuksen valossa. Teoksessa Karoliina Majamaa (toim.): Nuoret, velka ja yhteiskunta: koukusta loukkuun, s. 16–22. Seminaarijulkaisu. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Oksanen, Atte, Aaltonen, Mikko, & Kivivuori, Janne. (2015). Driving under the Influence as a Turning Point? A Register-based Study on Financial and Social Consequences among First-time Male Offenders. Addiction 110 (3), s. 471–478.

Rantala, Kati; Majamaa, Karoliina & Oksanen, Atte (2015). Mopoilun nurjat puolet: laittomat ulottuvuudet ja oikeudelliset seuraamukset. Nuorisotutkimus 33 (1), s. 38–54.

Rantala, Kati & Majamaa, Karoliina (2015). Nuorten velkaongelmien luonne ja laajuus. Teoksessa Karoliina Majamaa (toim.): Nuoret, velka ja yhteiskunta: koukusta loukkuun, s. 7–15. Seminaarijulkaisu. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

AIEMPI VELKATUTKIMUS

2010–2014

Rantala, Kati (2012). Vippikierteen muotokuva. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 24/2012.

Valkama, Elisa (2011). Velaton uusi alku. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 22/2011.

Valkama, Elisa (2011). Talous- ja velkaneuvonnan asiakaskunta 2010. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 18/2011.

Rantala, Kati (2010). Luotosta luottoon. Velkaongelmien dynamiikka ja uudet riskiryhmät yhteiskunnan markkinalogiikan peilinä. Yhteiskuntapolitiikka 75 (1), s. 19–33.

2002–2009

Rantala, Kati & Tarkkala, Heta (2009). Kotitalouksien velkaongelmien nykytila ja kehitys. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 90.

Rantala, Kati (2009). Kotitalouksien velkaongelmat syksyllä 2008. Teoksessa Marjukka Lasola (toim.): Oikeusolot 2008. Katsaus oikeudellisten instituutioiden toimintaan ja oikeuden saatavuuteen. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 244.

Niemi, Johanna; Väkiparta, Hanna & Tarkkala, Heta (2009). Asiamieskielto ja perintäkulut. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 98.

Valkama, Elisa & Muttilainen, Vesa (2008). Maksuvaikeudet pikaluottomarkkinoilla. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 86.

Muttilainen, Vesa & Reijo, Marie (2007). Kotitalouksien maksuvaikeudet 2002–2005. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 81.

Muttilainen, Vesa (2007). Velkajärjestelyn kehityssuuntia 1993–2006. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 2/2007.

Muttilainen, Vesa (2007). Velkajärjestelyt tuomioistuimissa. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 75.

Lindfors, Heidi (toim.) (2005). Lainsäädäntöä vai muuta oikeudellista ohjailua? Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 67.

Muttilainen, Vesa & Valkama, Elisa (2003). Velkasovinto-ohjelman ensimmäinen vuosi. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 56.

Muttilainen, Vesa (2002). Luottoyhteiskunta. Kotitalouksien velkaongelmat ja niiden hallinnan muodonmuutos luottojen säännöstelystä velkojen järjestelyyn 1980- ja 1990-luvun Suomessa. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 189.