Taustaa

Suomen slavistipiiri ry järjesti keväällä 2016 venäjän kielen opettajille suunnatun tilaisuuden, jonka teemana olivat venäjän kielen opetuksen sähköistämiseen liittyvät kysymykset Suomen yliopistoissa, lukioissa ja kouluissa. Keskustelujen yhteydessä sai tukea ajatus keskittää opetuksessa käytettäviä kielitaitotehtäviä yhdelle sähköiselle oppimisalustalle. Jo ennen tilaisuutta varteenotettavaksi vaihtoehdoksi oli noussut Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskuksen kehittämä ViLLE-oppimisjärjestelmä, jota tilaisuudessa esitteli järjestelmää käyttävien opettajien koulutuksesta vastaava Peter Larsson. Tilaisuuden jälkeen päätettiin edetä siten, että Helsingin yliopiston Venäjän kielen ja kirjallisuuden oppiaine selvittää tarkemmin ViLLEn soveltuvuutta kielitaitotehtävien ja ‑harjoitusten sähköistämiseen ja verkkopohjaisen opetuksen toteuttamiseen. Selvitystyöhön on kuulunut sekä järjestelmän ominaisuuksien ja toimivuuden käytännön testausta että useita yhteydenottoja ja tapaamisia ViLLE Team ‑tutkimusryhmän johtajan Mikko-Jussi Laakson ja ryhmän muiden jäsenten kanssa.

Miksi ViLLE?

ViLLEn käyttöä puoltaviksi vahvuuksiksi ovat nousseet mm. toimintojen ja tehtävätyyppien monipuolisuus, mahdollisuus automatisoida tehtävien ja harjoitusten tarkistaminen ja se, että järjestelmän käyttö on avointa kaikille halukkaille yliopistojen, koulujen ja muiden oppilaitosten opettajille. Lisäksi ViLLE mahdollistaa tehtävien yhdistämisen tarpeen mukaan laajemmiksi oppimistapahtumiksi, jotka voivat olla esimerkiksi osa opettajan pitämää kurssia tai muodostaa erillisen kokonaisuuden kuten kertauskurssin tai itsenäiseen etäopiskeluun tarkoitetun opintojakson, jotka voidaan räätälöidä tiettyä kohderyhmää ja tarkoitusta varten. Viimeksi mainittu seikka antaa mahdollisuuden tarjota venäjän kielen opetusta niissäkin oppilaitoksissa, joissa vähäiset oppilasmäärät tai resurssit estävät tai hankaloittavat perinteisten opetusryhmien muodostamista. ViLLEen tallennettujen tehtävien avulla on myös mahdollista paikata monia venäjän kielen oppimateriaalitarjonnassa olevia aukkoja. ViLLEen sisäänrakennettu oppimisanalytiikka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet oppimisprosessin ja -tulosten tieteelliseen tutkimukseen.

Osallistujat ja sidosryhmät

Ahti Nikunlassin johtamaan hankkeeseen ovat tähän mennessä osallistuneet Anzhelika Bursa, Galina Chernitskaya, Katariina Kähkönen, Anastasia Loginova, Anna Obukhova ja Georgy Ufimtsev. Hanke on saanut tukea Helsingin yliopistolta ja Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahastolta (Cultura-säätiö). Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskus on tarjonnut hankkeelle teknistä tukea ja vastannut opettajille suunnatun koulutuksen toteutuksesta. Hanke toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa yliopistojen ja koulujen opettajien kanssa.

Hankkeen tulokset

Hanke on tuottanut ViLLEen satoja automatisoituja kielioppi- ja sanastoharjoituksia, joista osa on koottu kaikille avoimiksi kursseiksi. Tiedot näistä kursseista kootaan tälle sivustolle sitä mukaa kun ne valmistuvat.