Älyllistä elämää

Helsingin yliopiston kirjasto on saanut tuleviksi vuosiksi julkisuutta osallistumalla Helsingin yliopiston varainhankintakampanjaan. (Ks. Verkkari 2/2010: “Yliopiston kirjasto mukana Avara-varainhankintakampanjassa“.) Kampanjassa kirjaston painotetaan olevan tärkeä osa yliopiston tutkimusta ja opetusta, tarjoten korkean tason oppimisympäristön niin opiskelijoille kuin tutkijoillekin. Helsingin Sanomissa olleessa koko sivun mainoksessa oli valtava kuva opiskelijasta, jonka älyllisen elämän laajentumista sekä lankojen hyppysiinsaamista kirjasto on osaltaan auttamassa. Verkkarin lisäksi tämä lämpimän keltainen mainos tulee näkymään vielä pitkään kaikilla neljällä kampuksella ja verkossa (myös kirjaston Facebook-sivulla).

Lisätietoa:

Tieto syntyy, syvenee ja kasvaa tutkimuksen kautta!

Tutustu Helsingin yliopiston varainhankintakampanjaan