Marraskuun numero 8/2012

Pääkirjoitus: Asiantuntemusta ja palvelua

Verkkarin tämänkertaisessa numerossa puhutaan paljon kirjaston palveluista. Kirjastoissa korostetaan usein niiden roolia asiantuntijaorganisaatioina. Toisaalta yliopiston palveluiden kentässä kirjastojen katsotaan kuuluvan palveluntuottajien joukkoon. Tästä syntyy näkökulmasta riippuen joko hedelmällinen haaste tai jonkinmoinen ristiriita.

Lue lisää >>

Pälvi Kaiponen

Artikkelit

Kirjaston palvelut näkyväksi

Kirjastoissa on aina ajateltu asiakkaan parasta – aina. Silti Helsingin yliopiston kirjaston palvelumuotoiluhanke antoi uuden näkökulman palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kirsi Luukkanen

________________________________________________________________________

Palvelumuotoiluhankkeen tulokset kypsyvät

Onko palvelujen parantaminen parasta palvelujen markkinointia? Niukat resurssit kannattaa suunnata mieluummin palvelujen kehittämiseen kuin markkinointiin, uskovat palvelumuotoilun kannattajat.

Inkeri Salonharju

________________________________________________________________________

Eikä siinä vielä kaikki – tarjoamme myös eleen!

Osana palvelumuotoiluprojekti kirjastossa on pohdittu myös niin sanottuja palvelueleitä. Palveluele on varsinaisen palvelun päälle rakentuva toimintamalli, jolla kirjasto viestii omia arvojaan ja ilmentää yhtenäistä palvelukulttuuria.

Antti Virrankoski

________________________________________________________________________

Miten kirjasto kuuntelee asiakkaitaan?

Voidakseen kehittää palvelujaan asiakkaiden tarpeita vastaaviksi, kirjaston on kuunneltava asiakkaitaan. Asiakaspalautteen kerääminen on yksi tapa.

Päivi Lammi

________________________________________________________________________

Tohtorikoulutuksen kehittäminen ja kirjasto

Suomen Akatemia on siirtämässä vastuuta tohtorikoulutuksesta kokonaan yliopistoille. Nykyiset Suomen Akatemian rahoittamat tutkijakoulut toimivat ainakin vielä kesken olevan rahoituskauden loppuun. Tulevaisuudessa Akatemian suositus on, että jokainen väitöskirjan tekijä kuuluisi tutkijakouluun.

Maija Paavolainen ja Kati Syvälahti

________________________________________________________________________

Onni on vauhdikas pikkumies – esittelyssä Kati Tuunanen

Kati aloitti työt kirjastonhoitajana Kumpulan kampuskirjastossa syyskuussa. Ehdottaessani haastattelua Verkkariin Kati viittasi savolaisittain seurauksiin: “Kysy mitä tahansa, minä vastaan mitä tahansa.”

Lea Kujala

________________________________________________________________________

Kokenutta kaartia Kaisa-talossa

Kaisa-talon alkutaival on ollut vierailijaryhmien jatkuvaa läpimarssia. Talo kiinnostaa niin kovin monia, että yleensä vieraille ei tarjota powerpointtia väkevämpää, mutta VIP-vieraat ovat asia erikseen.

Leena Huovinen

________________________________________________________________________

Hyvää työtä! Työterveyspäivillä arkeen imua

Kaksipäiväisillä Työterveyspäivillä oli mainioita kertomuksia ja käytännön esimerkkejä hyvin erilaisten työpaikkojen tavoista rakentaa työhyvinvointia. Erityisesti korostui hyvä yhteistyö johdon, työntekijöiden, työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaatioiden kesken.

Sirkku Liukkonen

________________________________________________________________________

Kolumni: Kolumni: Isät – nuo yksinkertaiset oliot?

Ennen isänpäivää ilmestyy lehtiin kirjamainoksia, joissa mainostetaan isille sopivia lahjakirjoja. Kustantajat ja kirjakauppiaat näyttävät olevan liikuttavan yksimieliä siitä, millaiset kirjat isiä kiinnostavat.

Lasse Koskela

Kuulumisia seminaareista ja koulutuksista

Painettujen kokoelmien tulevaisuus – IFLA-satelliittikokous Kuopiossa


Kuopiossa järjestettiin 9.-10.8.2012 IFLAn satelliittikokous, jonka pääaiheena oli vähän käytettyjen painettujen aineistojen säilyttäminen ja käyttöön saattaminen: Global Policies, Imperatives and Solutions for the Efficient Print Resources Management and Access to Less Used Documents.

Pirkko-Liisa Nurminen ja Marja Hirn

________________________________________________________________________

Pohjoismaiset bibliometriikkaseminaarit ja mistä Unioninkadulla puhuttiinkaan?


Bibliometriset palvelut ovat olennainen osa tieteellisten kirjastojen tutkimuksen tuen palveluita. Niiden kirjastolaisten lisäksi, jotka tarjoavat ja kehittävät tutkijapalveluita, tulisi kaikkien yliopistokirjaston asiakaspalvelussa työskentelevien tietää perusasiat bibliometriikasta.

Maria Forsman ja Eva Isaksson

Uutisia

Leave a Reply

Your email address will not be published.