BHL-Europe – Biologisen lajitiedon ja kulttuuriperinnön keidas

Viikin tiedekirjasto osallistuu 1.5.2009 käynnistyneeseen kolme vuotta kestävään Biodiversity Heritage Library for Europe (BHL-Europe) –hankkeeseen, jonka päätavoitteena on luoda eurooppalainen monikielinen portaali ja käyttöliittymä digitoiduille biodiversiteettialan julkaisuille.

BHL-verkkopalvelu on käynnistynyt alun perin vuonna 2007 amerikkalaisten luonnontieteellisten museoiden ja kirjastojen yhteistyönä. BHL-Europe –hankkeen myötä toiminta laajenee yhdeksääntoista eurooppalaiseen digitaalista sisältöä tuottavaan organisaatioon. Hankkeen koordinaattorina toimii Berliinin Humboldt-yliopiston yhteydessä toimiva Museum für Naturkunde.

Kukin osallistuva organisaatio huolehtii itse oman aineistonsa digitoinnista ja sen rahoituksesta. BHL-Europe pyrkii harmonisoimaan digitointikäytäntöjä ja varmistamaan aineistojen yhteentoimivuuden hankkeen aikana kehitettävässä portaalissa. Hankkeelle tärkeä yhteistyökumppani on Euroopan digitaalinen kirjasto Europeana, jonka kesällä 2010 julkaistava versio tulee sisältämään runsaasti BHL-palvelun aineistoa laajentaen sen sisältöä kulttuuriperinnöstä luonnontieteiden suuntaan.

Viikin tiedekirjasto on muodostanut hanketta varten kotimaisen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on koordinoida Suomessa digitoitavan aineiston valintaa, suunnitella ja hakea ulkopuolista rahoitusta digitointiin ja tehdä hanketta tunnetuksi tutkijoiden keskuudessa. Ohjausryhmässä on edustus biotieteellisestä tiedekunnasta ja Vanamo-seurasta (Jouko Rikkinen), Luonnontieteellisestä keskusmuseosta (Henry Väre, Anders Albrecht, Hannu Saarenmaa, Marjatta Mikkonen) ja Societas pro Fauna et Flora Fennica –seurasta (Maria von Hertzen). Viikin tiedekirjastosta ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Teodora Oker-Blom, ja jäseninä Sini Kärki ja Kimmo Koskinen.

Yhteistyössä Societas pro Fauna et Flora Fennica –seuran kanssa toteutettiin kirjallinen lupakysely seuran jäsenille. Siinä perusteltiin digitoinnin tärkeyttä julkaisusarjojen näkyvyyden kannalta ja pyydettiin oikeudenhaltijoilta lupaa digitoida seuran julkaisusarjat vuoteen 1940 saakka. Määräaikaan mennessä yksikään tekijä tai oikeudenhaltija ei vastustanut sarjojen digitointia ja julkaisemista verkossa. Vastaava lupakysely on sovittu tehtäväksi myös Vanamon julkaiseman Luonnon tutkija –lehden numerossa 5/2009 .

Hankkeen kotimainen ohjausryhmä on laatinut yhteistyöaloitteen suomalaisen biologisen kulttuuriperinnön digitoinnista Kansalliskirjastolle, jolla on ajanmukainen digitointikeskus Mikkelissä. Tähän yhteistyöhön Kansalliskirjasto ei kuitenkaan katsonut voivansa osallistua.

Viikin tiedekirjasto on hankkeen kuluessa ensimmäisten kuukausien aikana digitoinut yhdeksän volyymiä, yhteensä n. 2000 sivua.  Aineisto on pääosin osia sarjoista Notiser ur sällskapets pro fauna & flora fennica förhandlingar ja Acta Societatis pro fauna et flora Fennica. Hankkeen yhteydessä kotimaassa digitoidut aineistot löytyvät Helsingin yliopiston digitaalisen arkiston Heldan kokoelmasta Fauna & Flora.

Lisätietoja BHL-Europe -hankkeesta

Teksti ja kaavio:
Kimmo Koskinen, Sini Kärki, Teodora Oker-Blom
Viikin tiedekirjasto