Bibliometriikkauutisia meiltä ja maailmalta

Meidän kirjastossamme…

Tämän syksyn aikana bibliometriikka ja kirjastot ovat kiinnostaneet kirjastoväkeä, tutkijoita ja tiedehallintoa eri näkökulmista. Kirjastossamme on nyt bibliometriikkaverkosto, jolla on oma sähköpostilista ja wiki-sivut. Jäseniä on parikymmentä, ja meitä on kaikista kampuskirjastoista ja keskitetyistä palveluista.

Verkosto on kokoontunut lokakuun alun jälkeen kolme kertaa. Aiheina ovat olleet mm. arkibibliometriikka (Terhi Sandgren), bibliometriikka ja tutkimuksen arviointi (Seppo O. Saari) sekä verkoston toiminta ja tarpeellisuus yleensä (Maria Forsman). Tulossa ovat 29.11. Eva Isakssonin esitys suomalaisesta tähtitieteestä ja 13.12. Taina Saharin esitys humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen eurooppalaisista huippulehdistä.

… Bergenissä…

Pohjoismaiset bibliometrikot kokoontuivat tänä vuonna Bergenissä 28.-29.9.2010, jossa pidettiin ”15th Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy”. Oikeastaan ei voinut enää puhua ”workshopista”, sillä meitä osallistujia oli lähes 60 pääasiassa eri pohjoismaista, mutta myös muualta maailmasta: kaukaisimmat tulivat Kiinasta.

Tutkimuksen arviointi on ajankohtaista eri puolilla Pohjolaa. Se näkyi mm. siinä, että suuri osa esitelmistä liittyi jollain tavoin tähän tematiikkaan, kun taas joinakin aiempina vuosina tieteentutkimukselliset ja teoreettisemmat ongelmat ovat olleet enemmistönä.

Seminaarin järjesti Bergenin yliopiston kirjasto, jonka verkkosivuilta ohjelma ja esitykset löytyvät.

… ja Tampereella

Ensimmäiset ”Informaatiotutkimuksen päivät” pidettiin Tampereella 21.-22.10.2010. Päivien ohjelmisto oli laaja, ja se rakentui työryhmäsessioiden varaan. Informaatiotutkimus tieteenalana kattaa nykyisin melkoisen tutkimusaiheiden alueen, mistä kertoo se, että työryhmiä oli kaiken kaikkiaan kymmenen. Myös osallistujamäärä oli huikea 161, ja esityksiä oli kaikkiaan 49.

Yhden työryhmän otsikkona oli ”Tieteellinen kommunikaatio ja bibliometriset menetelmät”. Tähän ryhmään osallistui 67 aiheesta kiinnostunutta. Olin yksi tämän ryhmän puheenjohtajista ja pidin siellä esitelmän aiheesta ”Bibliometriikka, kirjastot ja tutkimuksen arviointi”. Eva Isakssonin esitelmän aiheena oli ”Tähtitieteen tutkimusyksiköt vertailussa”.

Informaatiotutkimuksen päivät tarjosivat uutta tutkimustietoa, uusia näkemyksiä ja foorumin innokkaalle ajatustenvaihdolle ja sille kuuluisalle verkostoitumiselle. Hienoa oli havaita, että Tampereen päivillä oli useita osallistujia myös Helsingin yliopiston kirjastosta.

Päivien ohjelma ja esitysten tiivistelmät löytyvät verkkosivuilta.

Entä tästä eteenpäin?

Bibliometriikkaverkosto jatkaa toimintaansa, kasvattaa keskuudessaan ja kirjastossa bibliometriikkaa koskevaa tietämystä. Odotamme jännityksellä, mitä Helsingin yliopiston tutkimuksen arviointi meiltä toivoo.

Myös valtakunnallisella tasolla bibliometriikka kiinnostaa kirjastoväkeä. Aalto-yliopisto järjestää Suomen yliopistokirjastojen neuvoston aloitteesta bibliometriikkatyöpajan 31.1.-1.2.2011, jonka tarkemmasta ohjelmasta tulee tietoa varmasti lähiaikoina. Työpajan vetäjänä on Ulf Kronman Ruotsin tiedeneuvostosta (Vetenskapsrådet).

Tänä syksynä Suomen tieteellinen kirjastoseura on perustamassa tutkijapalveluiden ryhmää, jonka tehtäväkentässä bibliometriikka on keskeisellä sijalla.

Kirjoittaja:

Maria Forsman
johtava tietoasiantuntija
Keskustakampuksen kirjasto
Helsingin yliopiston kirjasto