Brown Bag–lunch på svenska

Keskustakampuksen ruotsinkielen taitajat kutsuivat kollegansa syömään eväitä Soc&komin (Svenska social- och kommunal högskolan) tiloihin keskiviikkona 17.11.2010.

Nk. svenska teametin harteilla ovat kampuskirjaston ruotsinkieliset palvelut.

Tiimiläiset halusivat tarjota muulle Keskustakampuksen kirjaston henkilökunnalle mahdollisuuden puhua ja harjoitella ruotsia sitä sujuvasti puhuvien kanssa vapaamuotoisesti lounaan lomassa.

Noin kymmenen keskustakampuksen kirjastolaista rupatteli toisella kotimaisella niin työasioista kuin arjen puuhista. Tunnelma oli vapautunut, eikä keskustelua haitanneet unohtuneet tai väärät sanat.

Lounaan jälkeen kirjastonhoitaja Maria Villbacka-Henriksson esitteli Soc&komin rakennusta kiinnostuneille. Rakennus on valmistunut vuonna 2009 ja sen on suunnitellut arkkitehti Juha Leiviskä arkkitehtitoimisto Helander-Leiviskästä. Suunnittelun teemoina olivat avoimuus ja sosiaalisuus.

Lisätietoja rakennuksesta

Lisätietoja Soc&komin oppimiskeskuksesta

Kuva:

Kirsi Luukkanen
informaatikko
Keskustakampuksen kirjasto
Helsingin yliopiston kirjasto