Tietolinjassa (1/2011): tuomisia ELAG2011 -konferenssista

ELAG -konferenssi järjestettiin tänä vuonna  Tšekin kansallisessa teknillisessä kirjastossa Prahassa 24.-27.6. . (ELAG tulee sanoista European Library Automation Group.) Kyseessä oli 35. vuotuinen ELAG-konferenssi.  Tänä vuonna konferenssin keskiössä olivat ennen muuta pilvipalvelut, avoin linkitetty data ja MARC-formaatin kohtalo.

Meiltä Helsingin yliopiston kirjastosta konferenssiin osallistui 2 , Kansalliskirjastosta 17, joista enemmistö Kirjastoverkkopalveluista. Uusimmassa Tietolinja (1/2011) -lehdessä on kansalliskirjastolaiskollegojemme kirjoituksia konferenssin annista.

Konferenssiesitysistä on tätä kirjoitettaessa osin vasta abstraktit, mutta osaan abstrakteja on liitetty jo esityksiä ja mahdollisia muita tiedostojakin. Materiaali löytyy  ELAG2011-konferenssisivujen kautta.  Sivuilta mahdollisesti puuttuvia esityksiä voi yrittää etsiä SlideShare-sivustolta.

Kirjoittaja:

Eeva Peltonen
Kirjastonhoitaja
Hankinta- ja metadatapalvelut
Helsingin yliopiston kirjasto

Helsingin yliopiston kirjaston nimityksiä

  • Meilahden kampuskirjasto Terkon johtajaksi nimettiin YTM Annikki Roos, joka siirtyy tehtävään Viikin kampuskirjaston johtajan paikalta.
  • Viikin kampuskirjaston johtajaksi on valittu tekniikan lisensiaatti Ari Muhonen, joka siirtyy tehtävään Aalto-yliopiston ylikirjastonhoitajan paikalta.
  • Terkon kirjastonhoitajaksi on valittu YTM Terhi Sandgren.
  • Hallinto- ja kehittämispalveluiden verkkotoimittajan sijaisuuden hoitajaksi valittiin medianomi Aino-Leena Juutinen.
  • Terkon informaatikoksi on valittu FM Mari Elisa Kuusniemi.
  • Verkkopalvelujen tietojärjestelmäasiantuntijana aloittaa fil.yo. Joonas Kesäniemi.
  • Hankinta- ja metadatapalveluiden määräaikaisena kirjastonhoitajana toimii YTM Juha Pesonen.

Onnittelut kaikille valituille!

RFID-talkoot alkaneet keskustakampuksella

Keskustakampuksen kunnianhimoinen RFID-tarroitusprojekti on alkanut. Kesän aikana yritetään tarroittaa mahdollisimman suuri määrän vuonna 2012 Kaisa-taloon muuttavista 1,1 miljoonasta niteestä. Tarroituslaitteista ja tarroista käydyn kilpailutuksen voitti Mikro-Väylä Oy.

Kuva: Kirjastolaisia RFID-tarroittamassa. Kuva: Johanna Lahikaisen puhelin.

Tässä Verkkari-lehdessä myös Lasse Koskelan nauruhermoja herättelevä kolumni tarroitusurakasta:

Tulossa: seminaari tutkimuksen arvioinnista ja bibliometriikasta 7.9.2011

Kirjasto järjestää syyskuussa tutkimuksen arviointitoimiston pyynnöstä seminaarin, jonka aiheena on tutkimuksen arviointi ja arvioinneissa tehtävät bibliometriset analyysit. Seminaarissa alan asiantuntijat kertovat tavoista, joilla tutkimuksen arviointiin osallistuvia tutkimusryhmiä arvioidaan.

Puhujiksi seminaariin ovat lupautuneet David Lawrence ja Ingegerd Baurén Linköpingin yliopiston kirjastosta sekä Ed Noyons Leidenin yliopistosta. Helsingin yliopiston kirjaston bibliometrisistä analyyseistä kertoo johtava tietoasiantuntija Maria Forsman.

Tervetuloa! Lisätietoja ja tarkka ohjelma tulossa myöhemmin.

Lisätietoja tutkimuksen arvioinnista Helsingin yliopistossa

 

Keskustakampuksen Solmu-hankkeen raportti valmistunut

Helsingin yliopiston kirjasto kehittää tutkijapalveluitaan yhdessä prof. Yrjö Engeströmin johtaman tutkimusryhmän kanssa. Kasvatustieteen alaan kuuluvan ryhmän kotipaikka on Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikkö CRADLE.

Viikin pilottihanke toteutettiin vuonna 2009. Keskustakampuksen hankkeen intensiivisin vaihe toteutettiin syksyllä 2010 ja hanke jatkuu yhä. Raportti keskustakampuksen prosessista on nyt ilmestynyt: Solmutyöskentely kirjastossa. Raportti Helsingin yliopiston keskustakampuksen kirjaston ja pilottitutkimusryhmien kehittämishankkeesta.

Myös Viikin pilotista on tehty raportti.

Hanketta tutkitaan kolmessa valmisteilla olevassa väitöskirjassa ja sitä on esitelty kansainvälisissä konferensseissa esitelmin ja posterein.

Kirjaston ikätasa-arvoprojekti esillä Helsingin yliopiston tasa-arvoiltapäivässä 6.5.

Helsingin yliopiston tasa-arvoiltapäivä

Miten voin edistää tasa-arvoa laitoksen tai tiedekunnan arjessa?

Perjantaina 6.5.2011 klo 12.00 – 16.00, Helsingin yliopisto, Runeberg-sali

Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti Helsingin yliopiston tiedekuntien ja laitosten tasa-arvoyhdyshenkilöille, mutta myös muut kiinnostuneet (HY:n sisällä) ovat tervetulleita mukaan keskustelemaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä yliopistossa.

Tasa-arvo tarkoittaa sitä, että jokaisella ihmisellä on yhtäläinen mahdollisuus tehdä valintoja, kehittyä työssään sekä tulla kohdelluksi ja palkituksi riippumatta sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta, etnisestä taustasta, vammaisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä seikasta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat yksinkertaisimmillaan erilaisuuden hyväksymistä ja toisen ihmisen kunnioittamista sellaisena kuin hän on.

Tervetuloa tilaisuuteen, jossa keskustellaan hyvistä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen käytännöistä Helsingin yliopistossa ja kuullaan konkreettisia esimerkkejä tasa-arvotyöstä.

Ohjelma

12.00 Tilaisuuden avaus

Vararehtori, tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja Ulla-Maija Forsberg

12.10 Tasa-arvo ja työhyvinvointi

Tasa-arvovastaava Terhi Somerkallio

13.40 Ikätasa-arvon edistäminen Helsingin yliopiston kirjastossa

HuK Nina Järviö, tietoasiantuntija Johanna Lahikainen ja projektipäällikkö Eeva Laurila

13.20 Käyttäytymistieteiden laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen käytänteet tasa-arvon edistämiseksi

Professori Elina Lahelma ja professori Liisa Tainio

14.00 Maikki Friberg -palkinnon luovuttaminen

Palkitun puheenvuoro

14.30 Tarjoilua

15.15 Opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö valtiotieteellisessä tiedekunnassa

Valtiotieteiden kandidaatti Laika Nevalainen ja tohtorikoulutettava Santtu Sundvall

16.00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden järjestää Helsingin yliopiston tasa-arvotoimikunta. Helsingin yliopiston henkilökunta ja opiskelijat voivat ilmoittautua tasa-arvoiltapäivään sähköisellä lomakkeella viimeistään 28.4.2011. Lisätietoja antaa tasa-arvovastaava Terhi Somerkallio (tasa-arvovastaava@helsinki.fi).

Helsingin yliopiston kirjaston tasa-arvoyhdyshenkilö on tietoasiantuntija Johanna Lahikainen.

Lue lisää kirjaston ikätasa-arvoprojektista.

Kumpulan kampuskirjasto juhlistaa kymmenettä toimintavuottaan kutsuseminaarilla 27.5.2011

Kumpulan kampuskirjastosta tulee toukokuussa reipas kymmenvuotias. Ajankohtaan liittyvän seminaarin teema on  “Tieto ja informaatio luonnontieteen, informaatiotutkimuksen ja kirjaston näkökulmasta”.

Seminaari pidetään Physicum-rakennuksen salissa D101 (Gustaf Hällströmin katu 2) Kumpulan tiedekampuksella 27.5.2011.

Ohjelma

13.00 – 13.15  Seminaarin avaus
Kampuskirjastonjohtaja Hannele Fabritius, Kumpulan kampuskirjasto
13.15 – 13.45 ”Informaation olemus”
Professori Arto Annila, Helsingin yliopisto
13.45 – 14.15 ”Bioteknologien tehtävälähtöinen tiedonhankinta”
Tutkija Sanna Kumpulainen, Tampereen yliopisto
14.15 – 14.45 ”Tieto ja kirjastot”
Kirjastonjohtaja Kimmo Tuominen, Jyväskylän yliopiston kirjasto
14.45 – 15.00 Päätöspuheenvuoro
Ylikirjastonhoitaja Kaisa Sinikara, Helsingin yliopiston kirjasto
15.00 – 16.00 Tarjoilua

Helsingin yliopiston kirjastolaiset voivat ilmoittautua seminaarivieraiksi verkko-osoitteessa
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/27159/lomake.html

Tervetuloa!

Kirjoittaja

Lea Kujala

Kirjastosihteeri
Kumpulan kampuskirjasto
Helsingin yliopiston kirjasto

Lääketieteen ja hoitotieteen sisällönkuvailukoulutusta Terkossa 18.5.2011

Lääketieteen ja hoitotieteen sisällönkuvailukoulutusta järjestetään Helsingissä Terkossa keskiviikkona 18.5.2011 klo 10-16. Järjestäjinä ovat Suomen yliopistokirjastojen neuvoston alainen Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto ja Meilahden kampuskirjasto Terkko. Koulutuspäivään sisältyy aamupäivän luento-osuus ja iltapäivän työpajaosuus. Luentoja voi seurata myös Adobe ConnectPro -etäyhteydellä. Koulutuksen jälkeen on mahdollista osallistua Terkon esittelykierrokselle. Koulutus on maksuton.

Lisätietoa koulutuksesta löytyy jatkossa Terkon blogista.

Uusi, ajankohtainen Bibliometriikka-sivusto avattu

Bibliometriikka – tilastollinen näkökulma tieteeseen – on ajankohtaisen aiheen ympärille toteutettu Terkon uusi palvelusivu. Sivun kautta voi seurata uusimpia bibliometriikka-artikkeleita ja uutisia. Sinne on koottu tietoja bibliometrisistä indikaattoreista, lisätietoa aiheesta sekä alan linkkejä. Bibliometriikka-sivustolta löydät alan keskeisimmät lehdet, tietokannat ja palvelut, joten se on hyvä lähtökohta analyysien aloittamiseen.

Aihetta sivuavaa koulutusta järjestetään keväällä Terkossa. Uusi, kysytty
Viittausanalyysin välineitä: Web of Science-, Scopus- ja Journal Citation Report-tietokannat -koulutus järjestetään seuraavan kerran 5.4.2011. Terkon kurssit ovat maksuttomia Helsingin yliopiston opiskelijoille, henkilökunnalle ja HYKS:n/HUS:n henkilökunnalle. Koulutuksia järjestetään myös tilauksesta.
Lisätietoja Terkon koulutuksista: tiina.m.heino [ät] helsinki.fi

Lue kirjaston blogeja – Infolukutaito ja Kirjastosuunnittelijan muistiinpanoja

Infolukutaito – Helsingin yliopiston kirjaston informaatiolukutaidon opettajien blogi

Kirjastonhoitaja Anne Kakkonen Kumpulan kampuskirjastosta on henkilökuntavaihdossa Manchesterin yliopistossa ja kirjoittaa kokemuksistaan kevään aikana. Näin Anne kirjoitti 8.3.2011:

”Tällä kerralla vuorossa oli erittäin ajankohtainen ja mielenkiintoinen keskustelu sosiaalisesta mediasta demokratian luomisen välineenä. Erityisen huikaisevan keskustelusta teki monikulttuurinen porukkamme, joukossamme kun on opiskelijoita mm. Saudi-Arabiasta, Kiinasta ja Costa Ricasta!”

Myös kirjaston muut IL-opettajat kirjoittavat blogiin. Kaikki Annen Manchesterissa tehdyt merkinnät löydät kategoriasta Librarian Outside the Box.

Kirjastosuunnittelijan muistiinpanoja

”Nosturi huojui todella hurjan näköisesti, minua ei kyllä sinne ylös saisi, vaikka näkymät olisivat kuinka hienot. Jossain vaiheessa oli harkittu nosturin kiinnittämistä tiukemmin, mutta todettiin sen olevan vaarallista, koska jos sillä ei ole vähän liikkumavaraa, jotkut osat saattavat pettää. Eli nosturin kuuluu vähän huojua, tosin minusta se näytti huojuvan aika reippaasti…”

Näin kirjoittaa Keskustakampuksen kirjaston suunnittelija Nicola Nykopp, jonka blogi on palannut puolisen vuotta kestäneeltä tauolta. Nicolan blogi on kertonut Kaisa-talon kirjaston suunnittelusta ja rakentamisesta helmikuusta 2007 asti.

Vanha kirja uudessa ympäristössä – kansainvälinen seminaari Pariisissa 18-19.3.2011

Suomen tieteellisen kirjastoseuran kansainvälinen työryhmä järjestää kansainvälisen seminaarin Pariisin kirjamessujen aikaan:

The Message of the Old Book in the New Environment – an International Seminar,
L’Institut Finlandais en France, Paris,
18-19 March 2011,
in the context of the Paris Book Fair – Le Salon du Livre de Paris.

SearchAdaptor – hakuapu tietokantojen välille

SearchAdaptor on Terkossa kehitetty väline tiedonhakujen siirtämiseen tietokantojen välillä. Työkalun avulla voi tuottaa eri tietokantoihin sopivia hakulausekkeita ja muuntaa niitä tietokannasta toiseen. (esim. TUHAT, PubMed, Web of Science, Scopus).

Käyttöesimerkki: PubMedissa on tehty tarkka haku, jonka tulokset voidaan ottaa ulos PMID-numeroiden listana. Tämä syötetään SearchAdaptoriin, joka palauttaa mm. valmiin hakulausekkeen Web of Sciencen ymmärtämässä muodossa. Kopioidaan se ja liitetään tämä WoSin Advanced Search -hakukenttään ja suoritetaan haku. Nyt käytössä on tarkka hakutulos, josta voidaan tehdä bibliometrinen analyysi.

SearchAdaptor soveltuu hyvin erilaisiin arviointeihin. Palvelu on kaikille avoin. Voit tutustua SearchAdaptoriin osoitteessa: http://www.terkko.helsinki.fi/searchadaptor/

Kunniamerkki Pirjo Rajakiilille

Tasavallan presidentti myönsi Suomen itsenäisyyspäivänä 6.12.2010 kunniamerkkejä eri tavoin ansioituneille kansalaisille. Meilahden kampuskirjasto Terkon kirjastonjohtaja Pirjo Rajakiilille myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki. Lämpimät onnittelut kunniamerkin johdosta!

Otto – Opiskelijan Terkko

Otto on Terkon uusi, opiskelijoille suunnattu verkkopalvelu. Sen ideana on tuoda lääketieteen opiskelijan tärkeimmät verkkopalvelut- ja aineistot esille selkeästi ja yksinkertaisesti.

Otosta näkee Digitaalisen kurssikirjaston uutuudet, HELDA:n uusimmat lääketieteelliset tutkielmat, muita ajankohtaisia uutisia ja opiskelijablogeissa viime aikoina kirjoitettua. Elektroniset (kurssi)kirjat ovat näyttävästi esillä ja palvelusta löytyvät linkit lääketieteen opiskelijan kannalta keskeisimpiin ja kiinnostavimpiin palveluihin, kuten DiKK, Helka, MOT, Terkon Facebook-sivu, Groups, mobiilipalvelut jne. Otossa voi lisäksi katsoa kampuksen lukupaikkoja kartalta ja chattailla vaikkapa muiden opiskelijoiden kanssa.

Otto – Opiskelijan Terkko

null

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi Helsingin IFLA-kongressiin elokuussa 2012

Kiinnostaako IFLA? Haluatko uusia kokemuksia kansainvälisestä kirjastomaailmasta?

IFLA:n vuotuinen 78. kansainvälinen kongressi World Library and Information Congress (WLIC) ”Libraries Now! – Inspiring, Surprising, Empowering” järjestetään Helsingin messukeskuksessa 11. – 17.8.2012.

Tartu tilaisuuteen!

Noin kaksisataa suomalaista vapaaehtoista voi samalla kertaa auttaa järjestelyissä, syventää ammatillista osaamistaan ja verkottua kollegojen kanssa ympäri maailmaa. Suuren tilaisuuden järjestelyihin ja toimintaan tutustuminen on arvokas ja ainutkertainen kokemus: IFLA-konferenssi järjestettiin Suomessa edellisen kerran vuonna 1965.

Mitä tehtäviin kuuluu?

Vapaaehtoisia värvätään erilaisiin ja eripituisiin työtehtäviin. Kuitenkin työpäivä koostuu noin kolmen tunnin mittaisesta päivystysvuorosta vastaanottotiskillä, posterisessiossa tai muissa opastustehtävissä. Työskentelypäivään sisältyy myös mahdollisuus osallistua konferenssiohjelmaan, kuulla alan huippuesiintyjiä, tutustua näyttelyyn ja postereihin. Muina päivinä konferenssiosallistuminen on maksullista. Lisäksi jokainen vapaaehtoinen huolehtii ja kustantaa itse matkansa Helsinkiin sekä majoituksensa konferenssin aikana.

Ilmoittautumiset tammikuun loppuun mennessä

Ilmoittautumisajan päätyttyä valittujen vapaaehtoisten kanssa sovitaan henkilökohtaisesti työtehtävistä ja -ajoista. Ilmoittaudu täyttämällä oheinen lomake:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/24615/lomake.html

Lisätietoja antaa projektisuunnittelija Tuula Ruhanen, tuula.ruhanen@helsinki.fi

Tietoa ja opastusta vapaaehtoisille

Vapaaehtoistehtävistä kiinnostuneille järjestetään perjantaina 21.1.2011 tiedotus- ja keskustelutilaisuus Tieteiden talossa.
Lisätietoja

Helsingin yliopiston kirjaston IFLA-tiimille järjestetään tammikuussa kokous, jossa keskustellaan tarkemmin vapaaehtoistoiminnasta. Jos jokin asia askarruttaa juuri nyt, voi kysymyksiä lähettää myös sähköpostitse Tuula Ruhaselle.

Ennen konferenssin alkua vapaaehtoisille järjestetään myös koulutustilaisuuksia.

World Library and Information Congress ja IFLA

1927 perustettu IFLA, The International Federation of Library Associations and Institutions, on kirjastoseurojen kansainvälinen yhdistys, kirjasto- ja tietopalvelualan ammattilaisten ja käyttäjien etujärjestö. IFLA:ssa on nykyisin 1600 jäsentä noin 150 maasta ympäri maailmaa.

Vuosikonferenssiin osallistuu 3000 – 4000 kirjastoammattilaista noin 150 eri maasta. Konferenssin yhteydessä järjestettävässä alan näyttelyssä on viime vuosina ollut mukana yli 80 näytteilleasettajaa.

Seuraa Suomen IFLA2012 -verkkosivuja.

Julkaisijan iltapäivä oli menestys

“Julkaisijan iltapäivä” palasi uudistettuna ohjelmistoon pienen tauon jälkeen ja osoitti heti tarpeellisuutensa. Osallistujista puolet oli muualta kuin omasta yliopistostamme; pääkaupunkiseudun ja muun Suomen yliopistoista ja ammattikorkeakouluista, julkishallinnosta, tutkimuslaitoksista ja kustantamoista.

Kiinnostus Helsingin yliopiston tutkimuksen arviointiin ja sitä tukevien digitaalisten palvelujen käyttöönottoon oli intensiivistä.

Kaisa Sinikaran alustuksen jälkeen, päivän aloitti Helsingin yliopiston vararehtori Johanna Björkroth, joka kertoi tutkimuksen arvioinnista ja avoimesta arkistoinnista Helsingin yliopistossa. Tavoitteina on parantaa Helsingin yliopiston tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen laatua sekä lisätä yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä kansainvälistä näkyvyyttä.

Toisena puhujana Otto Auranen, TSV:n koordinaattori, valotti tieteellisten julkaisukanavien laadunarvioinnin tavoitteita ja vallitsevaa tilannetta.  Tarkoituksena on asettaa laatuluokitus tieteellisille lehdille, sarjoille ja kustantamoille sekä selvittää millä perusteilla julkaisutoimintaa tulisi arvioida, kuinka arviointitietoa, etenkin julkaisufoorumi-luokitusta tulisi käyttää ja onko tarvetta yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen tähtäävän julkaisutoiminnan luokittelulle.

TUHATin käytöstä ja suuntaviivoista kertoi Helsingin yliopiston projektipäällikkö Aija Kaitera.

TUHAThan on tutkimushallinnon tietojärjestelmä, joka muodostaa kokonaisuuden yliopistossa tehtävän tutkimuksen sisällöstä, resursseista, julkaisuista ja muista tuotoksista.

Koska palvelun tarkoitus on myös tarjota tutkijoille ja yliopiston hallinnolle raportointi- ja arviointityökaluja, laadun arviointi on tärkeää.

– Laadun arviointia tehdään sekä julkaisuprosessissa vertaisarviointitoiminnan kautta, tutkimuksen arvioinneissa ja tulevassa kansallisessa julkaisukanavajärjestelmässä.

Tuhattiin lisättiin myös kohta palkinnoille ja muille saavutuksille.
– Palkinnot ja huomionosoitukset ovat tyypillisesti tiedekuntien ja laitosten sivuilta löytyvää asiaa. Näitä siis halutaan nostaa esiin omassa viestinnässä.

Helsingin yliopiston kirjaston verkkopalveluiden erikoissuunnittelijaa Veera Ristikartanoa paikkasi tietojärjestelmäasiantuntija Eija Airio, joka kertoi lyhyesti avoimen arkistoinnin tilanteesta ja kustantajien suhtautumisesta hankkeeseen. Keskimääräisesti kustantajat ovat suhtautuneet TUHATiin positiivisesti.

Lopuksi Yliopistopainon Hannele Kauranne kertoi Yliopistopainon eri palveluista.

Ilta päättyi pieneen tarjoilu- ja verkostoitumistuokioon. Ajankohtaiset aiheet kirvoittivat innostuneen keskustelun ja vieraat tuntuivat viihtyneen ja saaneen vastinetta tiedonjanoonsa. Tilaisuutta isännöivät Helsingin yliopisto ja kirjasto yhdessä Yliopistopainon kanssa. Myös järjestäjien näkökulmasta tilaisuus saavutti tavoitteensa – kontaktin tutkijoihin ja julkaisijoihin – tärkeisiin sidosryhmiin. Uutta tilaisuutta kaavaillaan kevääksi.


Julkaisijan iltapäivän alustajana toiminut Kaisa Sinikara (vasemmalla), sekä luennoitsijat Hannele Kauranne, Otto Auranen sekä Aija Kaitera.

Ryhmätyötiloja uuteen Keskustakampuksen kirjastoon

”Opiskelutapojen muuttuessa ryhmätyötilojen kysyntä on viime vuosina kasvanut. Uudessa kirjastossa pyrimme kasvattamaan ryhmätyötilojen määrää, ja tietenkin myös Aleksandrian [sekä Minervan] ryhmätyötilat ovat edelleen käytettävissä. ”  Näin kirjoitti suunnittelija Nicola Nykopp Uusikirjasto-wikissä vuonna 2009.

Kirjaston ryhmätyötilat ovat olleet koko ajan mukana suunnittelussa, ja uuteen taloon tulee sekä 9 pientä (noin 3-5 hengen) että 6 isohkoa (noin kymmenelle hengelle) ryhmätyötilaa. Tiloja halutaan käyttää mahdollisimman monipuolisesti, joten vaikkapa varustetasoa ja varausjärjestelmää pohditaan kuumeisesti.

Projektiryhmässä yritetään kurkistaa kahden vuoden päähän ja saada otetta opiskelijoiden ja tutkijoiden tarpeista. Tarvitaanko joka tilaan kiinteä tietokone vai ovatko tabletit (ePadit ja muut) jo arkipäivää ja riittäisi, että tilassa olisi hyvä näyttö ja kenties retroa välineistöä kuten flappitaulu.

Helsingin yliopistolaiset voivat seurata kirjastosuunnittelua Uusikirjasto-wikissä ja kommentteja otetaan mieluusti vastaan.


Nyt tulevat ryhmätyötilat ovat vielä vain suunnitelmaa.

Rakkaus ei ole ajan narri – Jussi Lehtosen Shakespearen sonetteihin perustuva monologiesitys 9.12.2010

“Rakkaus ei ole ajan narri” on näyttelijä Jussi Lehtosen William Shakespearen sonetteihin perustuva monologiesitys, joka on valmistettu erityisesti hoitolaitosten kulttuuritarpeita silmällä pitäen.

Se on esitys rakkauden armottomuudesta, kauneuden kuolevaisuudesta ja elämän
rajallisuudesta.

Esityksen jälkeen Jussi Lehtonen kertoo esiintymiskokemuksistaan tavallisesta poikkeavissa paikoissa – dementiayksiköissä, vankiloissa ja psykiatrisissa hoitolaitoksissa – sekä herättelee keskustelua esityksen synnyttämien ajatusten
ympäriltä.

Esityspaikka: Biomedicumin seminaarihuone 3, (Haartmaninkatu 8, Meilahti).

Aika: Torstaina 9.12.2010 klo 18.00.
(Ennen esitystä glögitarjoilu klo 17.30).

Esitys on tarkoitettu erityisesti lääketieteen opiskelijoille ja terveydenhuollon
ammattilaisille.

Ilmoittaudu heti niin varmistat paikkasi esitykseen.
(Paikkoja on rajoitetutusti, vain 50 ensimmäistä mahtuu mukaan.)

Tilaisuuden järjestää Meilahden kampuskirjasto Terkon Lux Humana –työryhmä.

Ilmoittautumiset sähköpostitse:
lauri.pohjanpaa@helsinki.fi

FeedNavigator käyttöön myös Keskustakampuksella

Meilahden kampuskirjastossa kehitetyn FeedNavigator-uutuusseurantapalvelun käyttöönottoa on valmisteltu syksyn aikana myös Keskustakampuksen kirjastossa. Kuten Viikin kampuskirjaston viimevuotisessa Solmu-hankkeen pilotissa, myös Keskustakampuksen kirjaston Solmussa on todettu, että FeedNavigator on arvokas lisä palveluihimme.

Keskustakampuksen kirjastossa on pohdittu tässä vaiheessa, miten käyttöliittymän tieteenalaluokituksia olisi täydennettävä, jotta ne palvelisivat mahdollisimman hyvin kampuksen tarpeita. Tähän mennessä tieteenalavalikoihin on lisätty kategoriat ”Law” (oikeustiede), ”Education” (kasvatustiede) ja ”Linguistics” (kielitiede).

Tällä hetkellä keskustakampuksella on lisätty palveluun vain Solmu-hankkeessa olevien neljän tutkimusryhmän toiveiden mukaisia lehtiä, mutta palvelun laajempaa käyttöönottoa valmistellaan.

Lisätietoja FeedNavigatorista aiemmissa Verkkarin numeroissa:

Feednavigator uutuuseurantapalvelu laajenee monitieteiseksi

Monitieteisen feednavigator uutuusseurantapalvelun kayttoliittyma uudistui

Brown Bag–lunch på svenska

Keskustakampuksen ruotsinkielen taitajat kutsuivat kollegansa syömään eväitä Soc&komin (Svenska social- och kommunal högskolan) tiloihin keskiviikkona 17.11.2010.

Nk. svenska teametin harteilla ovat kampuskirjaston ruotsinkieliset palvelut.

Tiimiläiset halusivat tarjota muulle Keskustakampuksen kirjaston henkilökunnalle mahdollisuuden puhua ja harjoitella ruotsia sitä sujuvasti puhuvien kanssa vapaamuotoisesti lounaan lomassa.

Noin kymmenen keskustakampuksen kirjastolaista rupatteli toisella kotimaisella niin työasioista kuin arjen puuhista. Tunnelma oli vapautunut, eikä keskustelua haitanneet unohtuneet tai väärät sanat.

Lounaan jälkeen kirjastonhoitaja Maria Villbacka-Henriksson esitteli Soc&komin rakennusta kiinnostuneille. Rakennus on valmistunut vuonna 2009 ja sen on suunnitellut arkkitehti Juha Leiviskä arkkitehtitoimisto Helander-Leiviskästä. Suunnittelun teemoina olivat avoimuus ja sosiaalisuus.

Lisätietoja rakennuksesta

Lisätietoja Soc&komin oppimiskeskuksesta

Kuva:

Kirsi Luukkanen
informaatikko
Keskustakampuksen kirjasto
Helsingin yliopiston kirjasto

Uusi HelkaScanner-mobiilisovellus Android-puhelimelle

Helka ScannerNyt voit hakea Helka-tietokannasta skannaamalla minkä tahansa kirjan ISBN-viivakoodin kännykällä.  Saat puhelimesi näytölle heti kirjan saatavuustiedot Helsingin yliopiston kirjaston toimipaikoissa.

Skannerisovellus toimii puhelimissa, joissa on Android-käyttöliittymä ja se vaatii ilmaisen Barcode Scanner -ohjelmiston (Android Market). Puhelimen asetuksissa pitää olla sallittuna muiden kuin myytävien ohjelmien asennus. Voit ladata ohjelman tästä tai skannaamalla oheisen viivakoodin.  Sovellusta voit käyttää vaikkapa kirjakaupassa käydessäsi.

Jos et omista Android-puhelinta, voit käyttää Helka-tietokantaa myös Helka Handyn avulla. Helka Handy on mobiililaitteille suunniteltu kevyt käyttöliittymä Helka-tietokantaan.

BMF:n juhlaseminaari “Branding – Marketing – Facilitating” 12.11. 2010 Tieteiden talolla

Branding – Marketing – Facilitating – The 30th Anniversary Seminar of BMF

Aika: pe 12.11. 2010 klo 10.00 – 16.15
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Seminaari on BMF ry:n jäsenille maksuton, muille 50,00 euroa, sisältäen kahvit ja
lounaan. Seminaariin on saatu avustusta Suomen kirjastosäätiöltä.

Illalliskortin hinta on 50,00 euroa. Illallista sponsoroi Duodecim. Ilmoittaudu pian, sillä illalliselle mahtuvat vain nopeimmat 60.

Ilmoittautuminen päättyy 3.11. 2010

Tervetuloa!