DART-Europe Board Meeting, 16.9.2011, Lontoo

 

DART-Europe on tutkimuskirjastojen yhteenliittymä, joka edistää eurooppalaisten opinnäytteiden näkyvyyttää ja avointa käyttöä. Helsingin yliopiston kirjasto on allekirjoittanut vuoden 2010 kesäkuussa DART-Europe Partnership -sopimuksen. DART-Europe-yhteistyön myötä Helsingin yliopiston kirjaston ylläpitämässä E-thesis-palvelussa julkaistut verkkoväitöskirjat ovat löydettävissä myös DART-Europe-portaalin avulla.

Helsingin yliopiston kirjastolla on edustus myös DART-Europen toimintaa ohjaavassa johtokunnassa. Osallistuin tänä vuonna johtokunnan kokoukseen, joka pidettiin Lontoossa, University of Londonin vaikuttavassa Senate House -rakennuksessa. Puhetta kokouksessa johti University College of Londonin kirjastopalveluiden johtaja Paul Ayris, ja paikalla oli edustajia muun muassa Irlannista, Unkarista, Kataloniasta, Ranskasta ja Puolasta. Suomesta kokoukseen osallistui lisäkseni Rita Voigt Aalto-yliopiston kirjastosta.

DART-Europe-portaalista University College of Londonissa vastaava Martin Moyle loi katsauksen palvelun toimintaan. Kuluneen vuoden aikana uusia aineistoja on saatu muun muassa Italiasta ja Itävallasta. Yhteistyö venäläisten opinnäytteiden saamiseksi ei kuitenkaan ole edistynyt suunnitellulla tavalla. Portaalissa on tällä hetkellä opinnäytteitä 20 Euroopan maasta ja 350 yliopistosta. Opinnäytteitä palvelussa on yli 220 000. Portaali haravoi opinnäytteiden kuvailutiedot, ja kunkin opinnäytteen kohdalla on linkki kokotekstijulkaisuun sen alkuperäisessä julkaisupaikassa. Palvelun käyttö on jatkanut kasvuaan, ja viimeisen vuoden aikana sen sivuilla on vierailtu noin miljoona kertaa.

Tehtävää on kuitenkin edelleen portaalin tunnetuksi tekemisessä. Susan Copeland Aberdeenin yliopistosta esitteli ehdotuksia DART-Europen markkinoimiseksi. Esiin nostettiin muun muassa DART-Europen näkyvyys muilla verkkosivuilla ja alan tilaisuuksissa sekä yhteistyö verkko-opinnäytteiden saatavuutta maailmanlaajuisesti edistävän NDLTD-järjestön (Networked Digital Library of Theses and Dissertations) kanssa. DART-Europen näkyvyyden edistämiseksi saatiin lisäehdotuksia, ja kokouksessa pidettiin hyvänä tapaa, jolla Helsingin yliopiston verkkosivuilla ja julkaisuissa on uutisoitu DART-Europe-yhteistyöstä.

Senate House (© University of London)

EU:n komissio on kiinnostunut yliopistojen ja kirjastojen näkemyksistä tieteellisen tiedon avoimesta saatavuudesta. DART-Europe on osaltaan vastannut komission laatimaan tuoreeseen kyselyyn aiheesta, ja kokouksessa oltiin tyytyväisiä siihen, millä tavalla DART-Europen vastauksissa oli tuotu esille tieteellisen tiedon saatavuuten liittyviä ongelmia.

Kokouksessa esiteltiin myös tulevaisuuden yhteistyönäkymiä. Europeana Libraries -hankkeen edetessä DART-Europe-portaalin opinnäytteet toivotaan myös Europeana-palveluun saataville.

Eurooppalaisista yhteenliittymistä olivat esillä myös LERU (League of European Research Universities) ja LIBER (Association of European Research Libraries). Kokouksessa pohdittiin LERU:n tieteellisen julkaisemisen työryhmän ja DART-Europen välisen yhteistyön mahdollisuuksia. Keskustelua käytiin muun muassa siitä, olisiko eurooppalaiselle tutkimusaineistoja keräävälle arkistolle tarvetta. Todettiin myös, että DART-Europe-portaalia voisi kehittää kohti tutkijoiden kohtaamispaikkaa ja keskusteluareenaa. Lisäksi kokouksessa pohjustettiin ensi vuonna Tartossa järjestettävässä LIBER:n konferenssissa mahdollisesti pidettävää DART-Europe Master Class -työpajaa.

Yliopistojen kansainvälisen yhteistyöjärjestön IAU:n (International Association of Universities) edustaja Amanda Sudic esitteli kokouksessa järjestöä, ja tämän pohjalta keskusteltiin järjestön mahdollisuuksista tukea DART-Europen toimintaa. DART-Europe tulee tulevaisuudessa näkymään ainakin IAU:n julkaisuissa. Tässä yhteydessä nostettiin myös esille kysymys DART-Europen toiminnan tarjoamisesta malliksi muualla kuin Euroopassa tapahtuvalla alueelliselle yhteistyölle ja kysymys verkko-opinnäytteisiin liittyvän eurooppalaisen yhteistyön maantieteellisen alan laajentamisesta. Näitä teemoja tullaan vastaisuudessa pohtimaan aihetta varten perustetussa työryhmässä.

Linkkejä
Teksti

Jussi Piipponen
Tietotekniikkasuunnittelija
Verkkopalvelut/E-thesis
jussi.piipponen[at]helsinki.fi

Kuva

University of London