E-kirjastouutisia 1/2011: uusia sisältöjä ja liittymiä

E-hankkijoilla ja e-aineistojen käyttöönsaattajilla ollut vilskeinen syksy ja vuodenvaihde.  Alkusyksyllä saatettiin päätökseen jo keväällä aloitettu NELLIn käyttöliittymäremontti. Syyskuussa alkoi linkityspalvelumme uuteen ohjelmaversioon, SFX 4:een siirtymisen valmistelu: asetusten säätö ja lehtiaktivointien siirto uuteen instanssiin.  Syksyllä järjestettiin myös runsaasti koekäyttöjä, joista aika monet johtivat hankintapäätöksiin. Loppusyksyllä kampuskirjastojen  ja keskitettyjen palvelujen e-hankkijoita työllistivät aineistotilausten uusinnat tai lopetukset sekä uudet tilaukset. Vuodenvaihteessa ja alkuvuodesta on riittänyt hommia uusien aineistojen käyttöön saattamisessa ja muutamien aineistojen osalta käytöstä poistamisessa.

Seuraavassa kerrotaan siitä, mitä uutta on tullut tarjolle tai poistunut e-kirjastovalikoimistamme.  Ihan jokaista yksittäistä e-lehteä tai e-kirjaa ei tässä ole mahdollista luetella. Tärkeimmistä uusista  tai valikoimista poistuneista sisällöistä,  muuttuneista käyttöliittymistä ja muista e-aineistomuutoksista on toki kerrottu jo e-kirjastouutisblogissamme, mutta kokoava yhteenveto saattaa silti olla paikallaan.

Lopuksi ennakkotietoa parista kevään koulutustilaisuudesta.

Uusi linkityspalveluvalikko

Linkityspalveluvalikon uusiminen ajoitettiin samaan yhteyteen kuin linkityspalvelumme ohjelmaversion vaihdos. Kaikelle kansalle näkyviin uusi valikko tuli vasta tämän vuoden puolella, (17.1.) vaikka sen tulosta ehdittiin varoittaa henkilökuntaa jo viime vuoden puolella, yhtenä niistä muutamistakin ajankohdista, jolloin uuteen ohjelmaversioon perustuva instanssin piti tulla tuotantokäyttöön jokusen päivän sisällä. Alun perin noin 6 viikon mittaiseksi ennakoitu siirtymäkausi venyi noin kolminkertaiseksi, kiitos/kirous uuteen versioon liittyvien ohjelmavirheiden, bugien.

Pitkä odotus palkittiin, voisi miltei sanoa. Tarjolla on nyt visuaalisesti huomattavasti näyttävämpi, värikkäämpi ja toivottavasti myös käyttäjäystävällisempi palveluvalikkosivu, johon on lisätty pari aivan uutta palveluakin. Uutta on mm. mahdollisuus saada esiin pysyvä linkki kyseiselle palveluvalikkosivulle ja siten myös kyseiseen lehteen. Monien lehtien osalta on tarjolla myös mahdollisuus siirtyä lukemaan kyseisen lehden uusimpia artikkeleita FeedNavigatorista. (Lisätietoa –>)

Mitä kaikkien kampusten kannalta kiinnostavaa uutta e-aineistoissa?

Proquest- ja CSA tietokantoja  samassa uudistuvassa käyttöliittymässä

All-New Proquest – Proquest esitteli jo viime vuoden puolella uutta uljasta käyttöliittymäänsä, jossa on tarjolla sekä meillä aiemmin Proquest –tietokantoina että CSA tietokantoina tunnettuja aineistoja. Tämä merkitsee kymmenien tietokantojen valikoimaa, josta löytyy vähän kaikkien kampusten tieteenalojen kannalta kiinnostavia aineistoja.

Kyseessä uuden aikakauden käyttöliittymä, joka monine haku-, jatkohaku ja selausmahdollisuuksineen vaikuttaa varsin lupaavalta käyttäjän kannalta.  Jo nyt on mahdollisuus kokeilla tuttujen tietokantojen käyttämistä uudella tavalla, vaikka liittymää viilaillaan vielä (Lisätietoa –>).

Laaja tutkimusmenetelmäkäsikirjasto nyt omalle näyttöruudulle

SAGE Research Methods Online on palvelu, johon sisätyviä metodikirjoja on hankittu useampaankin Helsingin yliopiston kirjastoyksikköön varsinkin Keskustakampuksella. Kyse on jossain määrin muillakin kampuksilla käytetyistä metodikirjoista, joita on hyödynnetty käsikirjan tapaan. Nyt tämä metodikirjasto käytettävissä omalta tietokoneruudulta  ja kulloinkin tarvittava tieto helpommin haettavissa. (Lisätietoa–>)

Kattavammin tietoa konferenssijulkaisuista

Conference Proceedings Citation Index hankittiin tutkimuksen arvioinnin tarpeisiin vuodeksi 2011.  Konferenssijulkaisut ovat monilla tieteenaloilla keskeisiä julkaisufoorumeita, nyt myös niiden osalta on mahdollista tehdä  julkaisemiseen ja viittamiseen liittyviä bibliometrisia analyyseja.  Aineisto on käytettävissä Web of Science -kokonaisuudessa. Tarjolla ovat sekä Science että Social Sciences & Humanities -alatietokannat.

Mitä uutta Keskustakampuksen tutkijoille ja opiskelijoille?

Uusia hakuteoksia ja käsikirjoja eri aloilta

Sanomalehtiä ja muuta antoisaa historiasta kiinnostuneille

Pravda ja muuta kiintoisaa Venäjän tutkijoille

Kansalliskirjaston slaavilainen kirjasto on hankkinut yliopistolaisten käyttöön seuraavat Venäjän tutkijoille kiinnostavat aineistot:

 • Pravda Digital Arcive – Pravdan digitaalinen arkisto kattaa vuodet 1912-2009. Myös Pravdan uusimmat numerot vuodesta 2010 alkaen on saatavilla e-versiona EastViewn palvelun kautta: hae Nellin lehti-hausta.
 • Vestnik Evropy (ven. Вестник Европы, Euroopan sanansaattaja) on Nikolaj Karamzinin – kuuluisan kirjailijan ja historioitsijan – perustama vaikutusvaltainen kirjallisuuden ja historian lehti.
 • Early Russian Cinema -palvelu sisältää digitoituna 57 elokuvalehteä, jotka ovat ilmestyneet Venäjän keisarikunnan alueella 1900-luvun alussa.

(Lisätietoa–>)

Mitä muutoksia Meilahden, Kumpulan ja Viikin kampusten tutkijoiden ja opiskelijoiden e-kirjastovalikoimissa?

Uusia ja muuttuneita nimekkeitä Nature-lehdissä

 • Nature Research Journals -kokonaisuuteen: Nature Communications
 • Nature Reviews -kokonaisuuteen:
  Nature Reviews Cardiology (formerly Nature Clinical Practice Cardiovascular Medicine)
  Nature Reviews Clinical Oncology (formerly Nature Clinical Practice Oncology)
  Nature Reviews Endocrinology (formerly Nature Clinical Practice Endocrinology & Metabolism)
  Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology (formerly Nature Clinical Practice Gastroenterology and Hepatology)
  Nature Reviews Nephrology (formerly Nature Clinical Practice Nephrology)Nature Reviews Neurology (formerly Nature Clinical Practice Neurology)
  Nature Reviews Rheumatology (formerly Nature Clinical Practice Rheumatology)
  Nature Reviews Urology (formerly Nature Clinical Practice Urology)

Uutuuksia fyysikoille ja kemisteille

 • IOP Historical Archives on Institute of Physicsin julkaisemien lehtien historiallinen arkisto,  jossa on lehtien vanhoja volyymeja vuosilta 1874-1999.
 • SpringerMaterials -hakuteos on systemaattinen artikkelikokoelma fysikaalisten tieteiden eri osa-alueista.
 • Reaxys tietokannan sisältö on ei ole uusi, mutta web-pohjainen käyttöliittymä kemian alan CrossFire-tietokantoihin (Beilstein ja Gmelin) sen sijaan on.

Lopetettuja aineistoja

 • CRCnetBASEn aiheenmukaisten kirjapakettien (Environetbase, Foodnetbase, Mathnetbase, Neurosciencenetbase, Statsnetbase) tilauksia ei enää uusittu osaksi kohonneiden kustannusten, osaksi sen vuoksi, että huomattavaa osaa paketteihin sisältyvistä kirjoista käytettiin suhteellisen vähän.
 • INSPECin jätettiin sekin uusimatta. ( INSPEC = tietojenkäsittelytieteen, informaatioteknologian, tietoliikenteen, fysiikan, elektroniikan ja sähkötekniikan alojen kansainvälinen kirjallisuusviitetietokanta.)

Lisää paukkuja e-aineistojen käyttöönsaattamiseen!

E-aineistot ovat kasvava osa kokoelmiamme. On tärkeää, että kirjaston henkilöstö oppii tuntemaan näitä kokoelmia yhä paremmin  ja osaa opastaa asiakkaita niiden löytyvyyteen ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Tähän liittyvän osaamisen kasvattamiseksi järjestetään 18.3. koulutustilaisuus ajankohtaisista e-kirjastokysymyksistä. Perjantai-aamupäivän tilaisuudessa kerrotaan mm. e-lehtipalveluistamme,  jotka ovat kehittyneet ja edelleen laajenemassa, kiitos mm. uuden linkityspalveluvalikon ja Meilahden kampuskirjastossa kehitellyn FeedNavigator-uutuusseurantapalvelun laajeneva käyttöönoton. Tarkoitus on esitellä myös kasvavia e-kirjakokoelmiamme ja niiden löytyvyyteen ja käyttöön liittyviä kysymyksiä.

E-aineistojen hankintaan ja käyttöön saattamiseen liittyvät työprosessit ovat uudessa uljaassa kirjasto-organisaatiossamme vasta muotoutumassa. Tällä alueella tarvitaan tiivistä yhteistyötä  kampuskirjastossa työskentelevien, aineistojen sisältöjä ja käyttöä tuntevien tietoasiantuntijoiden ja keskitetyissä palveluissa e-kirjastotehtävissä työskentelevien välillä. Maaliskuun loppupuolella (25.3) järjestetään iltapäivän mittainen työseminaari edellä mainitulle henkilöstöryhmille. Seminaarin työnimenä on Lisää paukkuja e-aineistojen käyttöön saattamiseen.

Kirjoittaja

Eeva Peltonen
Kirjastonhoitaja
Keskitetyt hankinta- ja metadatapalvelut
Helsingin yliopiston kirjasto