Emme huoli – tehoissa löytyy!

Kaikilla meillä menee hyvin mitä työtehoon tulee – näin kertoo eräskin tutkimus (viite alla). Tutkimustulos voi keventää mieltä, jota kaihertaa ajan hengen lietsoma epäluulo omaa tai työtovereiden, nuorten tai vanhojen, aikaansaavuutta kohtaan.

Ohitettuamme onnekkaasti puolen vuosisadan virstanpylvään tapahtuu tehokkuudessamme  hetkellinen notkahdus, keskimääräisesti, jonka jälkeen työteho  jatkuu tasaisen hyvänä.  Nuorilla työntekijöillä menee myös hyvin, eli heidän tehokäyränsä nousee jatkuvasti ajan myötä.

Tulkitsen niin, että keskimääräisesti tapahtuva notkahdus selittyy osaksi kulttuurissamme elomme ”puolimaihin” liittyvillä lähes rituaalinomaisilla juhla-  ym.  menoilla seurauksineen: tarve pysähtyä, punnita mennyttä ja mahdollista tulevaa eli ottaa suuntimia, joista vielä valita.

Aika on mahdollisuuksia!

Viite (pdf-julkaisun sivulta 14 löytyy kuva-arvoituksen ratkaisu).

Teksti

Lea Kujala
kirjastosihteeri
Kumpulan kampuskirjasto
Helsingin yliopiston kirjasto

Kuva

Mysteerikuvaaja Kumpulasta