Ensimmäinen vuosi on historiallinen

Ensimmäinen vuosi uudessa Helsingin yliopiston kirjastossa on lopuillaan ja toinen vuosi alkamassa. Ensimmäinen tuntuu historialliselta niin lapsen, perheen, työuran tai organisaation vaiheissa.  Vasta jälkikäteen näemme selkeästi, mitä alkuvaiheessa tapahtui ja miten asiat kytkeytyivät toisiinsa.

Ensimmäiset vuodet ovat harjoittelua, rakentamista ja sopimista. Tämän alkutaipaleen kokemukset näkyvät mm. vuosittain marraskuussa tehdystä työilmapiirikyselystä, jonka ensimmäisiä tuloksia on esitelty äskettäin. Ilmaistut kokemukset ovat tärkeitä. Vastaukset kertovat siitä, mikä sujuu hyvin ja mikä huonommin. Näin saamme suuntaviittoja siitä, mihin tulee jatkossa panostaa nykyistä enemmän.

Vaikka uuden rakentaminen on vielä kesken, ilmapiirikyselyn tulokset eivät ole notkahtaneet. Myös esimiestyöhön ollaan kohtuullisen tyytyväisiä. Vastauksissa näkyy kuitenkin se, että kokemus yhteisestä suuresta kirjastosta ei synny vuodessa. Vaikka viestintään on panostettu eri tavoin, se koetaan riittämättömäksi. Henkilöstörakenteen ja myös työnjakojen muutokset etenevät hitaammin kuin haluttaisiin. Yliopistolain muutoksessa talous- ja henkilöstöjohtamista, erityisesti rekrytointeja on keskitetty koko yliopistossa.

Työilmapiirikyselyyn liitettiin tällä kertaa myös avoin kysymys arvoista. Merkityksellisiksi koetaan kirjaston tietopalvelutehtävä, asiakkaat, työn ilo ja innostus, innovatiivinen ote mutta samalla historiantaju ja toisaalta avoimuus tulevaisuudelle.  Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus sekä avoimuus päätöksenteossa ovat tärkeitä. Toisen ihmisen kunnioittaminen ja erilaisuuden arvostaminen luovat yhteishenkeä ja työyhteisön hyvinvointia. Vastaukset herättivät lukijassa innostusta ja iloa. Nämä avoimet vastaukset antavat hyvän pohjan kirjaston yhteisten arvojen kiteyttämiselle. Samalla ne vakuuttavat siitä, että kirjaston henkilöstö on vahva, tulevaisuutta rakentava ja ydintehtäväänsä sitoutunut joukkue.

Kiitos Helsingin yliopiston kirjaston henkilöstölle kuluneesta vuodesta.
Kiitos esimiehille ja päälliköille sitoutuneesta työskentelystä.

Kiitos yhteistyökumppaneille sekä Verkkarin kirjoittajille ja lukijoille yhteisestä vuodesta.

Virkistävää joulun aikaa ja onnea vuodelle 2011!

Kirjoittaja:

Kaisa Sinikara
Ylikirjastonhoitaja
Helsingin yliopiston kirjasto