Find it, get it, Use it, Store it – lisää Lissabonin seminaarista

5th UNICA Schlolarly communication seminar

Osallistuin UNICAN seminaariin Lissabonissa 7.-9.11.10.
Oma osuuteni konferenssissa mielenkiintoisten esitysten seuraamisen ohella, oli esitellä Viikin kampuskirjaston ja kahden Viikin tutkimusryhmän yhdessä professori Engeströmin johdolla toteuttamaa Solmu-projektia posteri-session myötä.

Projekti on englanninkieliseltä nimeltään ”The Knot-project, preparing the way to a new partnership between research groups and the library”.

Solmu-projektissa on kyse tieteenalapalveluiden kehittämisen muutoslaboratoriosta. Hanke on kolmivuotinen ja se käynnistyi Viikissä pilottina keväällä 2009. Projektia jatketaan tällä hetkellä keskustakampuksella.

Työskentelytahti oli pilottiprojektissa tiivis, kirjastoryhmä ja tutkimusryhmät kokoontuivat yhteensä kuusi kertaa syys-lokakuun aikana. Projektiin osallistui kirjaston ohella kaksi Viikin kampuksen tutkimusryhmää, syanobakteerien tutkimusryhmä soveltavan kemian ja mikrobiologian laitokselta ja suoekologian tutkimusryhmä metsäekologian laitokselta.

Solmu-projekti kiinnosti laajalti konferenssin osallistujia, sillä vastaavanlaista yhteistyötä ovat kirjastot yrittäneet rakentaa laitosten kanssa jo useissa eurooppalaisissa kirjastoissa ja olivat vaikuttuneita HuLib:in päästyä projektissa jo näin pitkälle.

Kirjastojen tarjoama palvelupaketti oli suurin mielenkiinnon aihe, yksittäisistä tekniikoista eniten kiinnosti TUHAT ja kuinka se eroaa esim.Heldasta. Myös näiden kahden järjestelmän mahdollista yhteenliittämistä tiedusteltiin. Laitoksilta saamamme vastaanotto kiinnosti kovasti. Haluttiin myös tietää, mihin ja miksi juuri näihin tutkimusryhmiin kirjasto osallistui ja kuinka pystyimme palvelemaan juuri näitä ryhmiä ja toteuttamaan heidän toiveensa.

Toisen päivän ohjelmaan kuului myös vierailu juuri remontoituun Campus of Caparican kirjastoon.  Kierroksen aikana ja sen jälkeen esitin lukuisia kysymyksiä kirjaston vastaavalle henkilökunnalle, koskien mm. tulostusta. Asiakkailla on mahdollisuus tulostaa omilta kannettaviltaan kirjaston yhteistulostimeen. Tämä onnistuu paikallisen tietotekniikkapalvelun sekä kirjaston yhteistyönä. Kirjasto myy tulostusta varten erityisiä vouchereita, jotka ovat verrattavissa YO-painon kopiokortteihin ja jokaisella asiakkaalla on ajettu kannettavaan koneeseensa ohjelma, joka mahdollistaa tulostamisen voucherin avulla. Ajureita ei kannettaville tarvitse erikseen asentaa. Erittäin mielenkiintoinen tieto.

Kirjaston asiakaspalvelu pyöri paljolti samaan tapaan kuin meilläkin. Henkilöt, jotka tekivät kirjaston muita töitä, osallistuivat myös asiakaspalveluun.

Kaikkiaan kirjastossa on työssä n. 20 henkeä ja se tuntui juuri ja juuri riittävän suuren kirjaston pyörittämiseen.

Kirjastossa oli useita ryhmätyötiloja ja niiden varaus tapahtui online-järjestelmän kautta. Tilat varattiin kolmessa eri vuorossa.

Erityistä oli se, että asiakkaan ollessa esim. lainakiellossa, hän ei voinut myöskään varata ryhmätyötiloja. Kirjastojärjestelmä toimi siis suoraan yhteen varausjärjestelmän kanssa.

Kaikkiaan kyseinen kirjasto on malliesimerkki hyvällä maulla uudistetusta, modernista ja erittäin toimivasta kirjastokokonaisuudesta.

Kokonaisuudessaan konferenssi oli loistava foorumi esitellä tärkeää projektiamme ja saattaa se yleiseen tietoon Euroopankin tasolla sekä tutustua uusinta teknologiaa ja uusia ideoita (taidenäyttelyt, musiikkitapahtumat, nuorisotapahtumat) tarjoavan kirjaston toimintaan.

Lue Kaisa Sinikaran ajatuksia seminaanista

Kirjoittaja:

Mika Hirvonen
Kirjastoamanuenssi
Viikin kampuskirjasto
Helsingin yliopiston kirjasto

Kuvat:

Kaisa Sinikara