Hei me lennettiin! Mielikuvamatka Kaisa-taloon, osa 1

Mitä yhteistä on 1980-luvun komediaelokuvalla ja kirjaston palvelupisteiden tulevalla yhdistymisellä?
Vuonna 1980 valmistunut amerikkalainen elokuva Airplane (Hei me lennetään!) on parodia edeltävällä vuosikymmenellä tehdyistä katastrofielokuvista. Se sisältää kehitystarinan, jossa sodassa traumatisoitunut lentäjä vapautuu lentopelostaan ja rakastuu uudelleen aiemmin henkilökohtaisten vaikeuksiensa vuoksi jättämäänsä tyttöystävään.


Kenraalisalissa

 

Taustaa

Helsingin yliopiston kirjaston neljästä kampustoimipaikasta yksi, Keskustakampuksen kirjasto, on tällä hetkellä sijoittunut 11 eri palvelupisteeseen Helsingin ydinkeskustaan. Nykyisen Keskustakampuksen kirjaston palvelupisteillä on takanaan pitkä historia eri tiedekuntien ja laitosten kirjastoina. Vasta vuoden 2010 alussa ne irrotettiin entisistä hallintoyksiköistään, jolloin Helsingin yliopistoon muodostui Kansalliskirjaston rinnalle toinen kirjasto- ja tietopalveluja tarjoava erillislaitos, Helsingin yliopiston kirjasto.

Vuonna 2012 Keskustakampuksen kirjaston 10 palvelupistettä (käyttäytymistieteitä palveleva Minerva ei muuta) yhdistyvät Kaisa-talon tiloissa. Talo rakentuu parhaillaan aivan Helsingin yliopiston päärakennuksen tuntumaan, tontille, jota rajaavat Kaisaniemenkatu ja Fabianinkatu.

Kuluvan vuoden elokuun 23. päivänä järjestettiin kaikissa Keskustakampuksen kirjaston palvelupisteissä työskentelevän henkilöstön yhteinen muuttoa valmisteleva tilaisuus. Koko päivän seminaari oli otsikoitu elokuvan nimeä mukaillen: Hei me muutetaan! Minulla oli ilo päästä toimittajana mukaan.

Valmisteluryhmä

Valmisteluryhmä: takana vasemmalla Jussi Kajaste, oikealla Eeva Laurila. Edessä vasemmalta Elisa Hyytiäinen, Anne Pannula ja Kirsi Luukkanen.

 

Lähtöselvitys ja Studio Kaisa

Aamulla klo 9 jälkeen matkustajat nousivat kyytiin maamme eri lentokentiltä: Rovaniemeltä, Oulusta, Vaasasta, Joensuusta, Jyväskylästä, Tampereelta, Lappeenrannasta ja Helsingistä. Muuttajat, ”lentomatkustajat”, järjestyivät ”matkustamoon”, Katajanokan Kasinon Kenraalisalin pöytiin, kotipaikkakunnittain tai ehkä paremminkin kotimaakunnittain. Tilaisuuden alun esittäytymiskierroksella jokainen kertoi oman nimensä, kotipaikkakuntansa ja edessä olevaa ”lentoa” eli seminaaripäivää koskevat odotuksensa.

Studio Kaisan uutisankkurit – Jussi Kajaste ja Anne Pannula – sekä muut tilaisuuden valmisteluryhmän jäsenet Elisa Hyytiäinen, Eeva Laurila ja Kirsi Luukkanen opastivat ja viihdyttivät lähes 90 matkustajaa ennen lähtöä, lennon aikana ja koneen turvallisesti laskeuduttua klo 16 iltapäivällä.

Lähtöselvitys ja Studio Kaisa

Kirsi Luukkanen kirjasi seminaarin tulokset muistiin. Oikealla Studio Kaisan uutisankkurit neuvottelevat.

 

Aamupäivä: Muutto ja muutos askarruttaa

Kuten alussa kävi ilmi, Helsingin yliopiston keskustakampuksella sijaitsevat kirjastot ovat olleet ja ovat monenlaisten muutosten kourissa. Hallinnollinen uudistus on tehty, seuraavaksi ovat edessä mittavat, konkreettiset muuttotoimet ja uuden ison, n. 100 henkilön työyhteisön muodostaminen.

Aamupäivän ryhmätöissä keskityttiin muuttoon ja muutokseen liittyviin huoliin ja odotuksiin. Saatiin tilaisuus kertoa, mitä mielessä liikkuu ja esittää kysymyksiä. Miten hallitaan kiire? Miten yhteistyö sujuu? Ehditäänkö palveluja suunnitella tarpeeksi? Miten saadaan tiedon kulku sujumaan? Yksipuolistuuko työ? Vieraannutaanko omasta tiedeyhteisöstä? Saadaanko muuttoapua? Ovatko kirjat hukassa eikä kukaan löydä mitään? Miten minun käy? Jne.

Tämän tyyppinen työskentely auttaa keskittämään ajatukset kysymyksiin ”mitä ajatuksia tuleva muutos minussa herättää?” ja ”miltä minusta tuntuu?”. Odotuksista ja huolista on mahdollista keskustella ryhmän kesken. Ajatusten ja kysymysten kirjaaminen näkyviin saa esiin sen, että kukaan ei ole ajatuksineen yksin. Monet mieleen nousseet asiat ja kysymykset olisivat vaatineet lisää käsittely- ja vastausaikaa.  Konkreettisia muuttoon liittyviä tehtäviä ei ollut vielä juurikaan ehditty millään taholla suunnitella. Seminaariin osallistujat joutuivat luottamaan siihen, että sihteeri kirjaa kaiken huolellisesti muistiin vastaisen varalle. Niin kuin kirjasikin.

Odotuksia ja pelkoja

 

Välilasku Merisaliin
Klo 11.30 avautui näkymä Kasinon upeaan Merisaliin ja kauniisti katettuihin pitkiin pöytiin. Tuntui ylelliseltä asettua istumaan ja odottamaan pöytiin tarjoiltua lounasta. Koska työskentelen kirjastomme muussa yksikössä kuin ne, joille seminaari oli suunnattu, sain ryhmätöissä ja välilaskun aikana tilaisuuden tutustua uusiin ihmisiin.

Tunnin tauko oli kaikin puolin virkistävä. Nautin hyvästä ruoasta, eri aiheisista keskusteluista ja raikkaasta meri-ilmasta Kasinon satamaan avautuvalla terassilla. Pikku hiljaa palattiin omille paikoille ja lentokone jatkoi matkaa, nyt teemana Hei, näin meillä toimitaan!

 

Iltapäivä: Kun on päästy perille…

Työyhteisöissä, jotka ovat pysyneet koossa pitkään, on usein kirjoittamattomat kanssakäymisen säännöt, jotka auttavat kaikkia tulemaan toimeen keskenään. Tosin kirjoittamattomien sääntöjen takana voi piillä selvittämättömiäkin asioita – on vain voinut tulla tavaksi olla puhumatta asioista, joista juuri pitäisi puhua, neuvotella ja sopia yhdessä. Yhdessä laaditut ja muistiin merkityt työpaikan pelisäännöt auttavat. Yksimielisyys yhteisistä toimintatavoista ja se, että niitä muistetaan käytännössä toteuttaa, helpottavat kanssakäymistä ja töiden sujumista työpaikalla.

Iltapäivän ryhmätöissä siirryttiin muuton jälkeiseen Kaisa-talo –aikaan. Ryhdyttiin hahmottelemaan, miten Keskustakampuksen kirjaston 10 eri palvelupisteestä uusiin tiloihin muuttava henkilöstö jatkaa työtään uutena, suurena työyhteisönä. Työskentelyn tavoitteena oli saada aikaan ensimmäiset luonnokset tulevan työyhteisön pelisäännöistä. Muutto merkitsee luopumista entisistä pienten työyhteisöjen käytännöistä ja toimintatavoista. Samalla kun uusi rakennus valmistuu, on luotava ja rakennettava henkisesti uutta.

Iltapäivä

 

Onnistunut laskeutuminen

Hei me muutetaan! –seminaari oli kokonaisuudessaan erinomaisen onnistunut matka. Sen päätyttyä 70 osallistujaa oli täyttänyt palautelomakkeen. Lomakkeessa pyydettiin mm. neljästä asiakokonaisuudesta arviot kouluarvosanoin 4-10. Yleisesti arvioidun koko päivän ohjelman keskiarvoksi tuli 8,5. Aamupäivän ohjelma arvioitiin niin, että keskiarvoksi tuli 7,7 ja iltapäivän ohjelman 8,1. Paikka ja kokousjärjestelyt saivat parhaat arvosanat ja siten myös keskiarvoksi kiitettävän 9,1.

Seminaarin suunnitteluun oli todella syvennytty, mikä näkyi tilaisuuden ohjelmassa. Sen seurauksena ilmapiiri oli iloinen, mukaansa tempaava ja työn täyteinen. Aika ei tullut pitkäksi. Tilaisuuden teema oli oivaltavasti valittu ja mukaan oli saatu keventävää huumoria mm. Studio Kaisan hauskoilla välikuulutuksilla, uutisilla ja juonnoilla. Osallistujien ryhmittely kotipaikkojen avulla viittasi jo yhteiseen tulevaisuuteen häivyttämällä sen, mistä nimenomaisesta keskustakampuksen kirjastopalvelupisteestä itse kukin oli tullut.

Ryhmatyoskentelya

 

Mielikuvamatka Kaisa-taloon osa 2: tarina jatkuu?
Airplane, suomalaiselta nimeltään Hei me lennetään!, kertoo tarinan, kuten elokuvat yleensä. Myös muuton ja muutoksen voi ajatella tarinoina. Tarinaahan ei tarvitse kertoa jälkikäteen, sen voi sijoittaa tulevaisuuteenkin. Oli kiehtovaa ja itselleni uutta, että seminaaripäivän otsikkoon sisältyi viite tarinaan. Kohdalleni ei ole koskaan sattunut, että myös tilaisuuden järjestelyt on mietitty teeman mukaisiksi, eli tässä tapauksessa lentomatkaa mukaileviksi.

Kirjoitukseni otsikko kertoo, että kuvaamani seminaaripäivä oli Kaisa-taloon suuntautuvan matkan ensimmäinen osa. Keskustakampuksen kirjaston 10 palvelupisteen väen lisäksi Kaisa-taloon muuttaa vuoden 2010 alussa toimintansa aloittaneet Helsingin yliopiston kirjaston keskitettyjen palvelujen kolme yksikköä: Hankinta- ja metadatapalvelut, Verkkopalvelut ja Hallinto- ja kehittämispalvelut – yhteensä n. 60 henkilöä. Nämä muuttajat liittyvät matkaan vielä tämän vuoden lopulla pidettävässä seminaarissa.

Olen silloin itsekin muuttajana mukana. Toivon, että suunnitteluryhmä kehittää tarinaideaa vielä pitemmälle. Ainakin osa päivän asiasisällöstä voitaisiin työstää ja käsitellä muutto- ja muutostarinan muodossa, jossa mielikuvitus, huumori ja ylilyönnitkin olisivat sallittuja. Parin kuukauden kuluttua muuttoon liittyvän työn konkreettiset suunnitelmat ovat täsmentyneet. Niitä koskeva tieto ja yhteinen käsittely on tärkeintä. Tärkeää on myös, että matkan toinen osa onnistuu tunnelmaltaan yhtä hyvin kuin elokuun 23. päivän ”lento”.

Lähikuva

 

Mitä yhteistä olikaan elokuvalla ja kirjaston palvelupisteiden tulevalla yhdistymisellä?

Lentämisen teemaan sisältyy huima rohkeus ja painovoiman voittaminen. Meidän tarinaamme kuuluu, että mahdollisista kommelluksista huolimatta huolet hälventyvät, odotukset täyttyvät ja kysymyksiin saadaan vastaukset. Seuraavassa seminaarissa voitaisiin yhdessä rakentaa muuttotarina ja sille juoni, joka ei olisi katastrofielokuvasta, vaan Airplanen tapaan tuon elokuvatyypin parodia. Voisiko seuraava yhteinen mielikuvamatka Kaisa-taloon sytyttää edessä olevaan raskaaseen ajanjaksoon inspiraation kipinän? Mieleltään uudistuneina, kuten Airplanen toipunut ja uudelleen rakastunut päähenkilö, Kaisa-taloon asettuneet muuttajat voisivat vajaan vuoden kuluttua todeta: Hei, me selvittiin!

Helsingin yliopiston kirjaston henkilökuntaan kuuluvat voivat tutustua seminaarin ryhmätöiden tuloksiin kaisatalowikissä: https://wiki.helsinki.fi/display/kaisatalo.

Teksti

Eeva-Liisa Viitala
Tiedottaja
Helsingin yliopiston kirjasto
Hallinto-ja kehittämispalvelut

Kuvat

Elisa Hyytiäinen

Mitä yhteistä olikaan elokuvalla ja kirjaston palvelupisteiden tulevalla yhdistymisellä?

Lentämisen teemaan sisältyy huima rohkeus ja painovoiman voittaminen. Meidän tarinaamme kuuluu, että mahdollisista kommelluksista huolimatta huolet hälventyvät, odotukset täyttyvät ja kysymyksiin saadaan vastaukset. Seuraavassa seminaarissa voitaisiin yhdessä rakentaa muuttotarina ja sille juoni, joka ei olisi katastrofielokuvasta, vaan Airplanen tapaan tuon elokuvatyypin parodia. Voisiko seuraava yhteinen mielikuvamatka Kaisa-taloon sytyttää edessä olevaan raskaaseen ajanjaksoon inspiraation kipinän? Mieleltään uudistuneina, kuten Airplanen toipunut ja uudelleen rakastunut päähenkilö, Kaisa-taloon asettuneet muuttajat voisivat vajaan vuoden kuluttua todeta: Hei, me selvittiin!