Helsingin yliopiston kirjaston henkilökuntakokous 10.12. (saattaa sisältää jälkiä rehtorin joulutervehdyksestä)

Rehtori ja hallinjohtaja yllättivät henkilökuntakokouksen, Kuva: Jussi Omaheimo

Kirjaston henkilökuntakokoukseen 10.12. oli kasattu kosolti mielenkiintoisia aiheita. Suuri ja iloinen yllätys oli myös kokouksen hetkeksi keskeyttänyt rehtori Thomas Wilhelmssonin ja hallintojohtaja Kari Suokon joulutervehdys kirjastolaisille.

Helsingin yliopiston kirjaston henkilökuntakokouksen ensimmäisenä varsinaisena asiana oli kirjaston palvelumuotoiluhankkeen esittely. Ylikirjastonhoitaja Kaisa Sinikara puhui ensin lyhyesti kirjaston näkökulmasta hankkeeseen, jonka jälkeen asiakkuusjohtaja Kirsti Lehmusto ja projektipäällikkö Liisa Vilkkumaa.

Suunnittelutoimisto Taivaasta esittelivät hanketta ja vastasivat kuulijoiden kysymyksiin. Hankkeen keskeisenä mahdollisuutena on kirjaston käyttäjien palvelutarpeiden kartoittaminen yhdessä käyttäjien kanssa. Prosessi muistuttaa siis kirjaston tutkijaryhmien kanssa tekemää Solmu-työskentelyä. Osittain tästä syystä kirjaston palvelumutoiluhankkeessa keskitytään ensisijaisesti opiskelijakohderyhmiin.

Yleisön kysymyksissä nousi esiin myös kirja- ja verkkointensiivisten kirjastojen erot. Näihin kysymyksiin vastattiin kertomalla kuinka palvelutuokioiden ymmärtämisen kautta palvelupolun monikanavaisuus ja -tarpeisuus nousee kyllä esille. Hankkeen konkreettisena tavoitteena on saada kirjastolle toimiva analyysityökalu palveluiden osallistuvaan kehittämiseen.

Myös Taivaan Kikka Lehmusto ja Liisa Vilkkumaa kuuntelivat rehtorin puhetta, Kuva: Jussi Omaheimo

Kuva: Myös suunnittelutoimisto Taivaan Kirsti Lehmusto ja Liisa Vilkkumaa kuuntelivat rehtorin tervehdystä. Oikealla kuvassa myös Meilahden kampuskirjaston kampuskirjastonjohtaja Pirjo Rajakiili.

Hallintojohtaja Suokon korista löytyi karkkeja kaikille kilteille kirjastolaisille, Kuva: Jussi OmaheimoKesken palvelumuotoiluesittelyn ovelta kuului kuitenkin koputusta. Rehtori ja hallintojohtaja saapuivat joulutervehdykselle. Hallintojohtaja Kari Suokko tarjosi kilteille kirjastolaisille karkkeja koristaan ja rehtori Wilhelmsson kiitteli kirjastolaisia kuluneena vuonna tehdyn työn tärkeydestä. Asettelipa rehtori myös kovin painokkaita sanoja uuden kirjaston merkityksestä koko yliopistolle.

Tämän jälkeen päästiin kokouksessa äänestämään tasa-arvoyhdyshenkilöstä. Ehdolla olivat kirjastonhoitaja Esa Hakala Kumpulan kampuskirjastosta ja tietoasiantuntija Johanna Lahikainen Keskustakampuksen kirjastosta esittelivät lyhyesti itsensä. Kirjastonhoitaja Eva Isaksson kertoi tasa-arvoyhdyshenkilön työssä pyrittävän tulevina vuosina selkeyttämään toimenkuvaa ja saamaan aikaan aitoa ruohonjuuritasolta asti toimimista. Kirjaston tasa-arvoyhdyshenkilöksi valittiin Johanna Lahikainen.
Suunnittelija Nina Järviö esitteli keskustan ikätasa-arvokyselyn tuloksia, Kuva: Jussi Omaheimo
Kirjaston ikätasa-arvokyselyn tuloksia esitteli  suunnittelija Nina Järviö. Ikätasa-arvokyselyn raportti auttaa varmasti näkemään ongelmia ja kehittämään parempia toimintatapoja. Tuloksien esittelyn jälkeen keskustelussa keskityttiinkin jo erityisesti yhteen raportin mainitsemaan kehityskohteeseen: kuinka mentoroinnilla voitaisiin parantaa tiedon siirtymistä eläkkeelle jääviltä työntekijöiltä. Toki huolestuttaviakin tuloksia oli: muun muassa peräti viidennes vastaajista ilmoitti kokeneensa ikäsyrjintää kirjastossa.

Seuraavana esittelyssä oli ikätasa-arvoonkin liittyvä kirjaston työhyvinvointikyselyn tulosten esittely. Esittelijänä toimi johtava tietoasiantuntija Kaija Sipilä. Työhyvinvointikyselyn tulos oli edellistä vuotta parempi. Vähiten tyytyväisiä oltiin ylimpään hallintoon, tiedonkulkuun ja palkkaukseen. Tulosten todettiin noudattavan valtionhallinnon yleisiä tuloksia. Kirjastossa ollaan yleisesti tyytyväisiä lähityöyhteisöön, mutta esimerkiksi yhteistyö kampuskirjastojen ja keskitettyjen palveluiden välillä koettiin ongelmalliseksi. Yleisesti hyvästä työhyvinvoinnista kertovia lukuja varjosti joidenkin tärkeiden viihtymiseen liittyvien osa-aluiden tulokset.

Helsingin yliopiston kirjaston henkilökunta pääsee kaikkiin tilaisuuden materiaaleihin Alman HULib-foorumin kautta:

Kirjoittaja:

Jussi Omaheimo
Viestintäsuunnittelija
Hallinto- ja kehittämispalvelut
Helsingin yliopiston kirjasto

Kuvat

Jussi Omaheimo

One thought on “Helsingin yliopiston kirjaston henkilökuntakokous 10.12. (saattaa sisältää jälkiä rehtorin joulutervehdyksestä)

  1. Artikkelin kuvassa rehtorin puhetta kuunteleva Kirsti Lehmusto oli vielä kuvan ottamisen aikaan tilaisuudessa suunnittelutoimisto Taivaan edustajana. Kirsti Lehmusto valittiin kuitenkin joulukuun lopulla Helsingin yliopiston viestintäjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä 1.2.2011.

Comments are closed.