IFLA 2011: Tunnelmia ja tärppejä San Juanista

Puerto Rico Convention Center.  Kuva: Marja Hirn

IFLA:n vuosikonferenssi järjestettiin 13.-18.8.2011 Puerto Ricon San Juanissa. Helsingin yliopiston kirjastosta tapahtumaan osallistuivat Kaisa Sinikara, Tuula Ruhanen, Kirsi Luukkanen, Päivi Pekkarinen ja Marja Hirn. Matkaan lähdettiin ainakin kolme tavoitetta mielessä: posterin esittely, osallistuminen kokouksiin ja seminaareihin sekä konferenssijärjestelyiden tarkkailu.

E-kirjat puhuttavat

E-kirjat olivat keskusteluissa mukana jaostojen kokouksissa ja kiinnostus näkyi myös seminaariohjelmassa. Esitykset ovat vapaasti luettavissa konferenssin verkkosivuilta.

Kuva: Kirsi Luukkanen

Marja Hirn on hankinta- ja kokoelmajaoston (IFLA Acquisition and Collection Development Section, Standing Committee Member) uusimpia jäseniä. San Juanissa ryhmä kokousti kahdesti ja suunnitteli mm. Helsingin IFLA:n kongressin satelliittikokousta, joka järjestetään Kuopiossa elokuussa 2011. Päivi Pekkarinen on ollut pitkään oman jaostonsa (IFLA Section of Health and Biosciences Libraries, Standing Committee Secretary) kantavia voimia.

Kirjan muodonmuutos on väistämätön mutta kaikki on vielä alkuvaiheessa. Aikataulua emme tiedä, siksi on viisainta valmistautua maratoniin ja yrittää samalla pitää pää kylmänä. Kirjastot ja kustantajat voivat selviytyä muutoksessa tekemällä pieniä asioita, paljon kokeiluja ja ottamalla oppia niistä. Yhtä, laajaa ratkaisua tai mallia ei kirjastojen kannata e-kirjoissa odottaa eivätkä kustantajat tavoittele ”one size fits all” -mallia. Näin ennusti International Publishers Associationin puheenjohtaja Y. S. Chi.

E-kirjojen määrä yhdysvaltalaisissa kirjastoissa kasvaa 300 – 500 % vuosivauhdilla. Toistaiseksi sekä kustantajat että kirjastot kompuroivat uuden e-kirjatalouden maastossa ja yrittävät sopeutua. E-kirjat ovat osin painettujen julkaisujen digitaalisia versioita mutta tulevat yhä enemmän olemaan verkossa ja sisältämään vuorovaikutteisuutta. Siten ne muistuttavat palvelua enemmän kuin perinteistä julkaisua. Lähivuosina todennäköisesti syntyy myös kustannustoimintaa, jossa tarjotaan kirjoittajille uudenlaisia välineitä tuottaa julkaisuja.

Kuva: Marja Hirn

Kiinnostavin esiintyjälavalla käyty keskustelu tämän vuoden IFLA-konferenssissa oli FAIFE:n (Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression) ja CLM:n (Committee on Copyright and other Legal Matters) järjestämä e-kirjoja käsittelevä paneeli. Suurissa asioissa lainehtinutta keskustelua johti Kenneth Crews (Columbia University’s Copyright Advisory Office) ja muut osallistujat olivat Y. S. Chi (International Publishers Association, Elsevier Management Committee), Stuart Hamilton (IFLA Senior Policy Advisor), Peter Brantley (Internet Archive), Magdalena Vinent, (International Federation of Reproduction Rights Organizations), Steve Potash (OverDrive, e-kirjojen ja audiokirjojen välittäjä) sekä puertoricolainen kirjailija Elidio La Torre Lagares.

Paneelistien mielestä kirjastojen ei ole enää mahdollista jatkaa asioiden tekemistä perinteiseen tapaan vaan kirjaston tulisi olla ”source of discovery”. E-kirjojen väitetään muuttavan perustavaa laatua olevalla tavalla lukemista ja se heijastuu kirjaston toimintaan. Uudistumisen tarve on tunnistettu omassakin kirjastossamme. Tulevina vuosina on päivitettävä valinnan, hankinnan ja kuvailun prosesseja sekä luotava toimintamalleja laajenevien e-kokoelmien ylläpitoon. E-kirjalukulaitteet ovat sitten oma laaja kokonaisuutensa.

E-kirjatarjonnan räjähdysmäisen kasvun aikana kirjastot voivat edelleenkin hankkia vain tärkeimmät aineistot ja julkaisut: ne joihin hankintamäärärahat riittävät tai joihin saadaan kirjastoille kelpaavat lisenssiehdot. Kirjaston asiantuntijoiden tulisi aktiivisesti vaikuttaa uudessa julkaisemisen ympäristössä käytettäviin hinnoittelumalleihin ja lisenssisopimuksiin, jotta ne soveltuisivat käyttäjien ja kirjastojen tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Uusia toimintamalleja (esim. ”patron driven acquisition”) hyödyntämällä kirjasto voi seurata ja toteuttaa käyttäjien toiveita aiempaa paremmin, samoin säästää käyttäjien ja kirjaston aikaa.

E-kirjojen käyttö ei vaadi kirjaston fyysistä käyttöä, mikä pitää ottaa huomioon kirjastopalveluja suunniteltaessa. Asiakkaat toivovat itsepalvelua ja hyviä verkkopalveluita mutta myös viihtyisiä luku- ja opiskelutiloja kirjastosta. Näin esitettiin sessiossa (http://conference.ifla.org/ifla77/programme-and-proceedings-day/2011-08-16), joka luotasi ja visioi aina vuoteen 2020. Sitkeä ja tehokas informaatiolukutaidon opetus on tuottanut tulosta, asiakkaat pärjäävät paremmin omillaan. Ehkä emme jatkossa tarvitse jatkuvaa tietopalvelua vaan asiakkaat arvostavat, jos he voivat sopia ohjauksen ja neuvonnan tietoasiantuntijan kanssa.

Janine Schmidt, Director, Mukurta Consulting, Brisbane, Australia. Kuva: Kirsi Luukkanen

Kuva: Kirsi Luukkanen

Ennen IL-session alkua (The importance of information literacy for multicultural populations) konferenssisalissa oli rauhaisaa.

Posterinäyttely suomalaisten juhlaa

Kuva: Kirsi Luukkanen

Posterinäyttelyssä oli paljon suomalaisia postereita. Koko näyttelyn parhaana posterina palkittiin Laurea ammattikorkeakoulun kirjaston posteri, jossa esiteltiin miten kirjaston käyttöä oli tutkittu asiakkaan näkökulmassa. Kuvassa oikealla tekijät Kaisa Puttonen ja Satu Hyökki.

Vaikka Helsingin yliopiston posteri ei saanut virallista mainetta ja kunniaa, se herätti näyttelyn aikana mielenkiintoa ja keskustelua.

Kuva: Kirsi Luukkanen

Helsingin yliopiston kirjaston posterissa kerrottiin miten uudessa kirjastossa panostetaan oppimisympäristöihin, hyvin suunniteltuihin palveluihin sekä johtamiseen. Kaisa Sinikara ja Tuula Ruhanen posteria ripustamassa.

Kuva: Marja Hirn

Kirsi Luukkanen ja Kaisa Sinikara tutustumassa posterinäyttelyyn.

Tervetuloa Suomeen satelliittikokouksiin ja konferenssiin

Kuva: Kirsi Luukkanen.

San Juanissa vapaaehtoisilla oli selkeästi erottuvat liivit ja he olivat innostuneita auttamaan sekä konferenssissa että muualla kaupungissa. Tuula Ruhanen tarkistaa vapaaehtoisten tehtävien yksityiskohtia.

Kuva: Kirsi Luukkanen

IL-jaoston kokouksessa suunniteltiin ensi vuoden IL-satelliittikokousta, joka järjestetään Tampereella ennen varsinaista ILFA-konferenssia. Tavalliseen työryhmätoimintaan kuuluu paljon myös käytännön asioiden järjestelyä, niin kuin ILFA-jaoston kokouksessa. IL-asiantuntijat miettivät mikä olisi paras tapa jakaa tietoa ryhmässä ja toisaalta ryhmästä muille. Keskustelussa vilahteli niin blogit kuin wikit.

Helsingin yliopiston kirjastossa kannattaisi vakavasti miettiä millaisia esityksiä informaatiolukutaidon tiimoilta satelliittikokoukseen kannattaisi lähettää. San Juanin kokemusten perusteella meillä informaatiolukutaidon opetuksen ja sen integrointi osaksi muuta yliopisto-opetusta on paljon kerrottavaa muille asiasta kiinnostuneille.

Kuva: Kirsi Luukkanen

Konferenssin päätöstilaisuudessa Helsingin kaupunginkirjaston johtaja ja kansallisen komitean puheenjohtaja Maija Berndtson toivotti kaikki tervetulleiksi Helsinkiin. Erityisesti ilmainen pääkaupunkiseudun bussikortti sai aikaan ihastusta ja aplodeja.

Teksti

Marja Hirn

Kirsi Luukkanen