IFLA-vapaaehtoisten perehdytys käyntiin

Suomen kirjastokentän yhteinen voimainponnistus, Helsingissä elokuussa 2012 järjestettävä World Library and Information Conference lähestyy vääjäämättä. IFLA2012 -konferenssiin vapaaehtoisiksi ilmoittautuneille kirjastoammattilaisille järjestettiin ensimmäiset infotilaisuudet to 26.1. ja ma 30.1. Helsingissä.

Vapaaehtoisia on ilmoittautunut mukaan pitkin Suomea upea määrä, yli 280 innokasta. Järjestelytoimikunnan mukaan se on enemmän kuin riittävästi. Helmikuun alkuun mennessä mukaan ilmoittautuneet ovat sitoutuneet vapaaehtoistyöhön konferenssissa, sen jälkeen peruutuksia ei toivota paitsi erittäin perustelluista syistä, jotta talkoolaisten työvuoroja päästään konkreettisesti suunnittelemaan.

IFLA edellyttää ns. viralliselta vapaaehtoiseltaan mahdollisuutta työskennellä talkoolaisena konferenssijärjestelyissä vähintään kolmena päivänä, 3-5 tuntia kerrallaan. Työtehtävistä riippuen työ voi ajoittua eri konferenssipäiville tai valmistelutehtävissä myös konferenssia edeltävään aikaan. Lisäksi vapaaehtoisten joukosta on valikoitunut pieni joukko erikoisavustajia, jotka työskentelevät esimerkiksi IFLAn johdon apuna koko konferenssiviikon ajan.

IFLAn puheenjohtajaksi valittu Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Sinikka Sipilä tervehti vapaaehtoisia ja kertoi muutamin sanoin IFLAn teemoista ja organisaatiosta. Elokuun konferenssin vapaaehtoisten työnjohdosta vastaava IFLA-veteraani Tuula Ruhanen puolestaan avasi tilaisuudessa vapaaehtoisille näiden konkreettisia työtehtäviä, vastuita, velvollisuuksia ja toki myös mahdollisuuksia, joita vapaaehtoisuus suuressa kansainvälisessä konferenssissa avaa. Myös konferenssipäivän kulusta IFLA on Ruhasen mukaan antanut selkeät ohjeet, joiden turvin kukin vapaaehtoinen varmasti selviytyy tehtävistään.

Tilaisuuden lopuksi vapaaehtoiset jakautuivat ryhmiin, joissa aikanaan vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet haastatelleen koordinaatioryhmän jäsenen johdolla keskusteltiin lähemmin konferenssissa työskentelyn vaatimuksista. Tavoitteena on, että jo helmikuun aikana jokainen vapaaehtoiseksi ilmoittautunut saisi tiedon siitä, minkälaisiin tehtäviin tulee konferenssin aikana sijoittumaan.

IFLA-vapaaehtoisten koulutus jatkuu pitkin kevättä. Tekeillä on erityinen vapaaehtoisen käsikirja, josta jokainen saa tarvittavat tiedot tehtävistään.

Teksti

Veera Ristikartano