Informaatiolukutaitoa ja Lapin luontoa

Informaatiolukutaidon verkosto

Yliopistokirjastojen kansallisen  informaatiolukutaidon kouluttajien verkostotapaaminen järjestettiin 24.8.2010 Rovaniemellä Peda-forum päivien yhteydessä. Verkostotapaamisen tarkoituksena oli jakaa osallistujien kesken tietoa siitä, mitä verkostossa ja eri kirjastoissa on tapahtunut viime aikoina ja mitä toiminnalta toivotaan tulevaisuudessa. Verkosto aloitti toimintansa Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma -hankkeessa (2004–2006).

Verkoston koordinointi vastuu on tällä hetkellä Helsingin yliopiston kirjastossa ja verkoston toimintaa koordinoi Päivi Helminen. Kansallisen verkoston koordinointi on tosin jää aina oman kirjaston asioiden jalkoihin. Tapaamiseen osallistui IL-kouluttajia  Aalto-yliopiston kirjastosta, Helsingin ylipiston kirjastosta, Lapin yliopiston kirjastosta, Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjastosta, Arktisen keskuksen kirjastosta ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin kirjastosta. Helsingin yliopiston kirjastosta mukana oli Päivi Helminen, Maija Halminen ja Kati Syvälahti. Tapaamisen käytännön järjestelyistä huolehti Lapin yliopiston kirjaston henkilökunta, erityisesti Paula Kangasniemi.

Rakenteellisen kehittämisen tuomat haasteet

Tapaamisen aluksi Lapin yliopiston kirjaston tiloja ja toimintaa esitteli kirjastonjohtaja Susanna Parikka. Hän on toiminut elokuun alusta lähtien johtajana Lapin korkeakoulukirjastossa, joka koostuu Arktisen keskuksen, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjastoyksiköistä.

Keskustelujen keskeiseksi teemaksi nousi korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen vaikutukset kirjastojen toimintaan. Tiedonhankinnan kouluttajia askarruttaa erityisesti se, kuinka informaatiolukutaidon opetus käytännössä järjestetään uusissa organisaatioissa.

Kirsi Heino ja Virpi Palmgren kertoivat uuden Aalto-yliopiston kirjaston toiminnasta kolmella kampuksella: Arabianrannassa, Otaniemessä ja Töölössä. Tulevaisuudessa erilaisten tieteenalojen tiedonhankinnan koulutuksen suunnittelu ja järjestäminen on aivan uusien haasteiden edessä. Myös Lapin korkeakoulukirjastojen tiedonhankinnan koulutuksessa pohditaan, kuinka uuden korkeakoulukonsernin vaikutukset näkyvät kirjastotyössä.

Helsingin yliopiston kirjastossa uuden kirjaston myötä informaatiolukutaitoasioihin on tullut uusi toimi: kirjaston yhteinen informaatiolukutaidon koordinaattori. IL-koordinaattorin toimenkuva on laaja pitäen sisällään Helsingin yliopiston IL-opetuksen kehittämisen ja yhtenäistämisen sekä kansalliset ja kansainväliset yhteydet. HY:n kirjastossa eniten kehitystyötä ja muutoksia on ollut keskustakampuksella, jossa kirjastojen yhdistyminen ja Kaisa-talon suunnittelu luo puitteita toiminnan kehittämiselle.

Mitä tästä eteenpäin?

Tapaamisessa käytiin myös keskustelua, kuinka voitaisiin sujuvasti vaihtaa kokemuksia hyvistä käytännöistä tiedonhankinnan koulutuksista. Esimerkiksi erilaisten oppimisympäristöjen ja verkkokurssien toimivuutta on tärkeä pohtia yhdessä. Hyviä käytänteitä voi tallentaa yliopistojen yhteiseen opetuskokemusten tietopankkiin Pedamuistiin, jolloin kirjastojen kokemukset olisivat kaikkien yliopisto-opetuksen kehittäjien nähtävänä.

Toimivien tiedonhankinnan tehtävien kysymysten jakaminen koettiin myös tärkeäksi. Konkreettisena ideana nostettiin esille tarve koota opasteaineistoja yhteen, jotta kaikki voisivat niitä hyödyntää. Esillä on ollut seuraavia ideoita, mihin opasteaineistoja voisi koota: IL-verkoston kotisivusto, Klaara-kysymyspankki, uusi wiki-alue tai jotain muuta. Kaikissa paikoissa on omat hyvät ja huonot puolensa ja kartoitus on vielä kesken.

Lapin luontoa

Illalla verkostotapaaminen jatkui tutustumiskäynnillä  Napapiirin ulkoilualueeseen.  Lapin luonnon upeat maisemat, pitkospuut ja nokipannukahvit oli hieno päätös päivälle. Tästä on hyvä jatkaa IL-verkoston yhteistyötä ja toivottavasti tavata ensi vuonna Peda-forum-päivien yhteydessä Itä-Suomen yliopistossa.

IL-tapaamisessa verkostoiduttiin reippaasti ulkoilemalla
IL-verkostotapaamisen osallistujat nuotiokahveilla Napapiirin ulkoilualueella.
Kuvassa vasemmalta: Paula Kangasniemi, Mirja Raivio, Kirsi Heino, Päivi Helminen, Virpi Palmgren, Liisa Hallikainen ja Heidi Minkkinen.

IL-tapaamisessa verkostoiduttiin reippaasti ulkoilemalla
IL-tapaamisessa verkostoiduttiin reippaasti ulkoilemalla.

Kirjoittajat:

Kati Syvälahti
Informaatikko
Keskustakampuksen kirjasto
Helsingin yliopiston kirjasto

Päivi Helminen
Informaatiolukutaidon koordinaattori
Helsingin yliopiston kirjasto

Kuvat:

Kati Syvälahti