Kirjaston tavoiteohjelman valmistelu vauhtiin

Tässä juttusarjassa seurataan eri näkökulmista kirjaston tavoiteohjelman valmistelua vuosille 2013-2016.

Kirjaston tavoiteohjelman valmisteluun otettiin vauhtia 16.1.2012 pidetyssä visio- ja startegiakarttatyöpajassa, johon osallistui n. 45 kirjaston henkilökunnan ja sidosryhmien edustajaa. Tavoitteena oli luoda yhteinen näkemys kirjaston visiosta ja linjata strategiset tavoitteet yliopiston strategisten tavoitteiden mukaisesti. Näin muodostuisi kirjaston tavoiteohjelmakartta (=strategiakartta) jatkotyöstettäväksi helmi-maaliskuussa koko henkilöstölle avoimissa työpajoissa. Strategian tiivistäminen keskeisimmät elementit sisältäväksi kartaksi on osa Helsingin yliopiston uutta strategialähtöisen toiminnan suunnittelun ja johtamisen mallia.

”Ei mitä eilen, vaan huomenna”

Visiokeskustelun tavoitteena oli aloittaa pohdinta siitä, mitä yliopiston visio huipulle ja yhteiskuntaan tarkoittaa toimintamme suuntana. Työpajan tulokset ovat pohjana jatkokeskustelulle, jota käydään pitkin kevättä osana tavoiteohjelman valmistelua. Visiomääritelmissä toistuivat mm. sanat aktiivisuus, palvelut ja vuorovaikutus.

Kirjaston kehittämiskohteita ja niihin liittyviä toimenpiteitä ynnä muita näkökulmia koottiin ryhmätöinä. Näkökulmat olivat yliopiston strategisten tavoitteiden mukaisesti TOP 50 (tutkimuksen ja opetuksen näkökulma), yhteiskunnallinen vaikuttaja (yhteiskuntasuhteiden näkökulma), innostava ja hyvinvoiva yhteisö (henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien näkökulma) ja kestävä talous (talouden ja resurssien näkökulma). Materiaalia kertyi runsaasti kevään jatkotyöpajojen pohjaksi.

Dialoginen strategiatyö

Kirjaston tavoitteena on dialoginen strategiatyö, joka mahdollistaa kaikkien halukkaiden osallistumisen keskusteluun kirjaston ja sen eri osien tavoitteista. Henkilöstöllä ja sidosryhmillä (johtokunnan ja neuvottelukuntien jäsenillä) on mahdollisuus osallistua tavoiteohjelman valmisteluun työpajoissa, kommentoimalla ja keskustelemalla wikissä tai lähettämällä (halutessasi nimettömästi) palautetta e-lomakkeella. Strategiaa tehdään myös puhumalla kirjaston toiminnasta ja tavoitteista kahvihuoneissa ja käytävillä työkavereiden kanssa.

 

Teksti

Päivi Lammi
Suunnittelija
Hallinto- ja kehittämispalvelut

 

Kuva

Talouselämä / Pomo ja Väisänen