Kokemuksia avoimen julkaisemisen tukemisesta OpenAIRE2020-hankkeen Gold OA -pilotissa

Eurooppalaista avoimen tieteen infrastruktuuria kehittävä OpenAIRE2020-projekti aloitti kuluvan vuoden tammikuussa jatkohankkeen vuonna 2009 käynnistyneelle OpenAIRE-hankkeiden sarjalle. Aikaisemmin OpenAIRE keskittyi julkaisujen avoimen saatavuuden edistämiseen vihreää väylää soveltaen, edistäen eurooppalaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa hajautetusti kootun rinnakkaistallennetun aineiston saatavuutta yhteisestä portaalista.

Nyt käynnissä oleva hankeosio sisältää uudenlaisia elementtejä, esimerkiksi huhtikuussa 2015 käynnistyneen OA-julkaisemisen kultaista väylää edistävä pilotin, nimeltään FP7 Post-grant Gold Open Access Pilot. Se keskittyy tukemaan avointa julkaisemista viimeisen kahden vuoden aikana päättyneiden EU-hankkeiden tulosten osalta. Tuen myöntämiseen liittyy joukko rajoituksia, esimerkiksi julkaisun tulee ilmestyä kokonaan avoimessa lehdessä tai OA-monografiana. Kustantajien innokkaasti tarjoamaa hybridimuotoa ei tueta. Lisäksi artikkelin tai kirjan tulee olla hyväksytty julkaistavaksi, mutta kustantajalta tullut lasku kirjoittajamaksusta ei voi olla maksettu. Lasku ohjataan maksettavaksi pilottiin varatusta määrärahasta (4 milj. €). Yksittäinen voi saada julkaisutukea enintään 2000 € ja monografia korkeintaan 6000 €.

Miten tukea on kuluvana vuonna käytetty? Oheinen taulukko näyttää miten Euroopan maat ovat pystyneet käyttämään tukea elokuun 2015 loppuun mennessä.

OpenAIRE2020–hankkeen osapuoli Tukea saaneiden julkaisujen määrä
Espanja 10
Britannia 7
Saksa 4
Italia 3
Sveitsi 3
Tanska 2
Itävalta 1
Kreikka 1
Norja 1
Yhteensä 32

 

Luvut ovat todella vaatimattomia, kun ne suhteutetaan koko eurooppalaisen tieteellisen julkaisutoiminnan volyymiin. Mitä tästä voidaan päätellä? Mieleen tulee väistämättä muutamia havaintoja:
•    Gold OA -pilotissa määritellyt tuen kriteerit ovat liian tiukkoja
•    Tiedottaminen tukikelpoiselle hankkeille on haasteellista
•    Tutkijoiden kiinnostus suuntautuu käsillä oleviin ja tuleviin hankkeisiin, päättyneiden hankkeiden asiat eivät nouse etualalle
•    Tällä tavoin menetellen 4 milj. € ei tule käytetyksi sille tarkoitettuun kohteeseen

Kokemukset suomalaista tukikelpoisista FP7-hankkeista vahvistavat, että tuen rajat on vedetty liian kireälle. Suomessa ei myöskään ole tapana venyttää laskujen maksamista, joten aikaikkuna julkaisun hyväksymisestä laskun maksatukseen jää julkaisutuen hakemisen kannalta liian lyhyeksi.

OpenAIRE2020-hankkeen on syytä arvioida tuen kriteerejä uudelleen, ja tällainen arviointi onkin tulossa vuodenvaihteen jälkeen. Jatkossa avoimen julkaisemisen tukea kohdistetaan myös sellaisille kustantajille, jotka eivät peri OA-artikkeleista kirjoittajamaksuja. Tähän kategoriaan lukeutuu ylivoimainen enemmistö kotimaisista avoimia lehtiä ja monografioita julkaisevista tieteellisistä seuroista.

Lisätietoja Gold OA –pilotista löytyy hankkeen kotimaisesta blogista Tutkimustiedon avoin saatavuus – OpenAIRE2020.

Teksti

Kimmo Koskinen
kehityspäällikkö