Korkeakoulujen arviointineuvoston laatuseminaarit 12.-13.4.2010

Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) järjestämissä seminaareissa käytiin ensimmäisenä päivänä läpi korkeakoulujen auditointien vaikutuksia toiminnan kehittämisessä ja bechmarkattiin korkeakoulujen hyviä käytänteitä. Toinen päivä omistettiin toisen auditointikierroksen suunnittelulle.

Koska seminaareissa huomio painottui laatujärjestelmien arviointiin korkeakoulutasolla, kirjastonäkökulmaa ei niinkään esiintynyt.  KKA:n puheenjohtaja, prof. Riitta Pyykkö tosin nosti avauspuheenvuorossaan 12.4. esiin, että korkeakoulujen tukipalveluilla – erityisesti kirjastoilla – on kattavat laadunvarmistusjärjestelmät. Sama ilmenee myös Sirpa Moituksen laatimasta raportista Analyysi korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointien tuloksista vuosilta 2005–2008.

Seminaarin toisena päivänä kuultiin puheenvuorot itsearvioinnin kehittämisestä. Ylitarkastaja Kirsi Levä Säteilyturvakeskuksesta antoi vinkkejä organisaation itsearvioinnin toteuttamiseen. Näitä ajatuksia tullaan työstämään jatkossa mm. kirjaston laatutiimissä.

Pienryhmissä keskustelimme mm. auditoinnin seuraamuksista, kohteista ja kriteereistä sekä menetelmistä. Itse osallistuin pienryhmään, jossa pohdimme mm. millainen auditointi eniten hyödyttäisi korkeakoulua jatkuvan kehittämisen tukena ja miten hyvien käytänteiden levittämistä voitaisiin edistää mahdollisimman tehokkaasti. Oli ilo huomata, miten pitkällä Suomen korkeakoulukirjastot ovat osaamisen jakamisessa verrattuna moniin muihin korkeakoulujen toiminnan osa-alueisiin.

Kirjoittaja:

Päivi Lammi
suunnittelija
Hallinto- ja kehittämispalvelut