Kysele, kokeile ja kiinnostu: IL-opettajat oppimisseikkailussa

Oppimisseikkailu on opetustyön parissa puurtaville tärkeä foorumi jakaa hyviä käytänteitä ja samalla hyvä tilaisuus tavata opetuksesta innostuneita ja kiinnostuneita yliopistolaisia. Tänä vuonna tapahtumaan oli kutsuttu erityisesti opiskelijoita mukaan.

Teemana oli kysele, kokeile ja kiinnostu ja tapahtuma järjestettiin Helsingin yliopistossa toista kertaa 4 – 5.3.2014. Ensimmäinen Oppimisseikkailu järjestettiin 2011. Tapahtuman järjestivät yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö ja pedagogiset yliopistonlehtorit yhteistyössä Opettajien akatemian kanssa. Tapahtuma oli avoin kaikille yliopistoyhteisön jäsenille.

Ihmettele, innostu ja ihastu

Oppimisseikkailun aikana oli mahdollista tutustua eri teemoihin pääpuhujien, rinnakkaissessioiden ja kierrätyspajan avulla. Tapahtuman avasi rehtori Jukka Kola, joka totesi että opettamisessa ja oppimisessa on tärkeää paitsi kysellä, kokeilla ja kiinnostua myös ihmetellä, innostua ja ihastua. Oppimisseikkailussa oli kaksi pääpuhujaa professori Kirsti Lonka ja opintopsykologi Juha Nieminen.  Kirsti Longan esityksen aiheena oli  How to engage university students? Developing new learning solutions. Hän pohti esityksessään mm. diginatiivien oppimistyylien huomioimista ja kuinka opetuksessa olisi hyvä huomioida diginatiivien tekninen osaaminen. Juha Niemisen esityksen aiheena oli How to make studying effective, engaging and meaningful? Frequent obstacles and ways to overcome them. Hän tarkasteli esityksessään opiskelijoiden tavallisimpia ongelmia opintojen aikana. Opiskelijat tarvitsevat erilaista tukea, ohjausta ja apua opintojensa etenemiseen. Esimerkiksi opiskelijat herkästi vertaavat itseään muihin opiskelijoihin. Hän korosti myös, että erilaisten tunteiden kohtaaminen ja läpikäyminen on tärkeä asia opintojen etenemisen kannalta.

Rinnakkaissessiot

Tiistain rinnakkaissessiossa Maija Paavolainen ja Kati Syvälahti kertoivat humanistisen ja oikeustieteellisen tiedekunnan kandivaiheen opiskelijoiden tiedonhankinnan opetuksesta keskustakampuksen kirjastossa. Esityksessä korostettiin, että opetuksen ja oppimisen onnistumisen kannalta on tärkeää yhteistyö opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Kirjasto tarvitsee kumppaneita kandivaiheen tiedonhankinnan taitojen ohjauksen ja opetuksen kehittämisessä.  Samassa sessiossa oikeustieteellisen tiedekunnan pedagoginen yliopiston lehtori Anne HaaralaMuhonen ja rikosoikeuden dosentti Sakari Melander pohtivat millaisessa opetus- ja opiskeluympäristössä oikeustieteen Y-sukupolvi mieluiten opiskelisi. Esityksessä käytiin läpi haastatteluaineistoa, johon oli vastannut 30 oikeustieteen opiskelijaa. Opiskelijat toivoivat mm. pienempiä opetusryhmiä ja lisää vuorovaikutusta opetukseen.

Tiistain iltapäivän yhden rinnakkaissession aiheena oli plagiointi. Sessiossa työstettiin aihetta paneelikeskustelun ja työpajojen avulla. Opettajilla oli mahdollisuus jakaa kokemuksiaan Urkund-ohjelman tiimoilta. Tärkeänä asiana pidettiin sitä, että ohjelmaa hyödynnetään pitkin kurssia eikä ainoastaan kurssin lopussa. Ohjelmaa käyttäneet opettajat korostivat, että pelkän ohjelman varaan ei voi jättää plagiointien tarkistamista. Sessiossa nostettiin esille myös hyödyllinen verkkosivusta aiheesta https://blogs.helsinki.fi/alakopsaa/.

Kierrätyspaja

Kierrätyspajassa testattiin Presemo-ohjelmaa, joka on yliopistolla koekäytössä. Ohjelman avulla voidaan helposti aktivoida esim. massaluentoja. Ohjelman ideana on luoda vuorovaikutusta nopeiden kyselyjen avulla. Opiskelijoilla täytyy olla käytössään mobiililaite, jotta voivat vastata kyselyihin. Ohjelma on hieman samantyylinen kuin Flinga, joka on hankittu Helsingin yliopiston kirjaston kaikille kampuksille.

Presemo
Flinga

Kierrätyspajaan sai ilmoittautua esittämään vinkkejä, jotka piti tiivistää yhteen diaan ja kolmeen minuuttiin.  Päivi Helminen jakoi hyvän käytännön, miten e-kirjoja ja opintopiiriwikiä voi hyödyntää yhdessä oppimiseen. Vinkissä opintopiiri teki kirjaa lukiessa muistiinpanot e-kirjan muistiinpanotyökalulla ja hyödynsi opintopiiriwikissä ryhmän oma wikialuetta, jonne koottiin opintopiirissä syntyneet aineistot. Kierrätyspajassa käytetty Presemo osoittautui näppäräksi työkaluksi, jolla saattoi session aikana vastata muiden osallistujien kysymyksiin.

Opintopiiriwiki


Päivi Helminen esittää kierrätystyöpajassa vinkkiä opintopiiriwikistä.

Oppimisseikkailun esitykset

Teksti:

Kati Syvälahti
Informaatikko

Päivi Helminen
Informaatiolukutaidon koordinaattori

Kuvat:

Kati Syvälahti