Luonnonvara-alan tutkimusaineistot avoimeen käyttöön?

Matri-logoViikin tiedekirjaston Matri-yhteistyössä tutkimusaineistojen ja -datan yhteiskäytön ja avoimen saatavuuden edistäminen on tällä hetkellä esillä monella eri taholla.

Vuoden 2009 strategisen kumppanuuden hankkeessa Matri-yhteistyön tavoitteena on selvittää, miten ympäristö- ja luonnonvara-alan tutkimusaineistojen avointa saatavuutta voitaisiin lisätä ja hallintorajat ylittävää yhteiskäyttöä edistää. Tämä työ toteutuu osaltaan maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön vuonna 2008 perustaman konsortion työryhmässä Ympäristö- ja luonnonvaratiedon hallinta ja tilastotuotanto (ENVDAT).

Viikin kampusneuvottelukunnan toimeksiannosta kampukselle on valmistumassa tutkimusyhteistyöohjelma, jota toteutetaan mm. erilaisina kehittämishankkeina.  Kampusneuvottelukunta on suhtautunut myönteisesti Viikin tiedekirjaston ehdotukseen tutkimusdatan ja -aineistojen yhteiskäyttöön tähtäävästä hankkeesta. Hanke voisi toimia samalla pilottina koko Helsingin yliopiston tutkimusaineistojen saatavuuden selvittämistyössä.

ENVDAT-suunnitteluryhmässä ja Helsingin yliopiston tutkimusaineistot ja -datat työryhmässä Viikin tiedekirjaston edustajana on tietoasiantuntija Liisa Siipilehto. Kirjastosta tullaan nimeämään jäsen myös Viikin kampuksen tutkimusyhteistyöohjelman kehittämishankkeeseen. Kirjaston tehtävänä on toimia yhdyssiteenä sektoritutkimuslaitosten, Helsingin yliopiston ja Viikin kampuksen välillä tutkimusaineistoyhteistyön edistämiseksi ja nimenomaan keskittyä ympäristö- ja luonnonvara-alan tutkimusaineistojen erityispiirteisiin.

Kirjoittaja
Liisa Siipilehto
Tietoasiantuntija
Viikin tiedekirjasto