“Nyt selviän mistä vaan” – kirjaston IFLA-vapaaehtoisten kokemuksia

Helsingin yliopiston kirjasto osallistui isolla panostuksella IFLAn 78. vuosittaisen kongressin järjestelyihin Helsingissä. Vapaaehtoisena kongressissa työskenteli yli 40 kirjaston henkilökunnan jäsentä. Lisäksi kirjastolla oli edustus IFLAn kansallisessa komiteassa ja kirjastonjohtaja emerita Tuula Ruhanen oli kongressin vapaaehtoisten pääkoordinaattori. Vapaahtoisille IFLA oli tilaisuus lisätä kansainvälistä kokemusta ja luoda kontakteja niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Elokuun lopulla osa kirjaston vapaaehtoisista kokoontui vielä kertaamaan kokemuksiaan IFLA-aamukahvin ääressä.

Oppia ja kollegoja yli rajojen

IFLA-aamukahvien aluksi ylikirjastonhoitaja Kaisa Sinikara totesi olevansa ylpeä kirjaston henkilöstön panoksesta. Luottamus siihen, että isojen konferenssien järjestäminen onnistuu tulevaisuudessakin, on vankalla pohjalla. IFLAn vapaaehtoisten pääkoordinaattorina toiminut ja Helsingin yliopiston IFLA-asioita projektityöntekijänä edistänyt Tuula Ruhanen nosti esiin valtavan piilevän osaamisen, jota henkilöstöltä löytyy ja joka tuli hänelle tietoisuuteensa vapaaehtoisia haastatellessa. Työskentely IFLAssa lisäsi paitsi IFLAn tuntemusta, myös intoa itsenäiseen työskentelyyn.

IFLA-aamukahville osallistuneiden puheenvuoroissa käytiin läpi kommelluksia, yllätyksiä ja kokemuksia, joita viikon kestäneen kongressin aikana oli tullut vastaan. Kaikille kokemus oli positiivinen ja voimaannuttava (vrt. Helsingin kongressin teema Libraries Now! – Inspiring, Surprising, Empowering). Vaikka työtehtävät olivat monilla yllättävän uuvuttavia ja oma osallistuminen muutoin kongressiin jäi vähäiseksi, tunnelma vapaaehtoisten keskuudessa oli loistava ja yhteistyö hienoa. Kollegoja eri kirjastoista oppi tuntemaan paremmin, kun työskenteli yhdessä heidän kanssaan kaikille uudessa tilanteessa. Samalla oppi myös itsestään uusia puolia ja luottamus omaan ammattitaitoon ja osaamiseen vahvistui.

Erityiskiitos mainittiin kirjaston henkilöstölle kevättalvella 2012  järjestetystä englannin small talk -kurssista, joka antoi valmiuksia kansainvälisten kollegojen kohtaamiseen.

Teksti:

Päivi Lammi
suunnittelija
Hallintopalvelut
Helsingin yliopiston kirjasto

Kuva:

Helena Hiltunen