Pääkirjoitus: Suuntaviivoja

Tulevan kauden suunnittelua varten kirjaston esimiehet kokoontuivat 25. – 26. 8. kulttuurikeskus Sofiassa Vuosaaressa. Ensimmäisenä päivänä hahmotimme tulevaisuutta 25 keskustelijan voimin ja neljän alustuksen johdolla: kirjastopalvelut verkossa, huippututkimuksen palvelut, miten panostamme opiskelijoihin ja kirjaston johtaminen. Alustajat kuvasivat tulevaa mallia, arvioivat panostuksen muutoksia ja ehdottivat konkreettisia askeleita. Esityksiä täydensi analyysi tiukentuvasta talouskehityksestä. Suunnittelua ei kannata tehdä oletuksella, että rahoitus aina vaan kasvaa. Aktiivisen keskustelun tuloksia kootaan seuraavaa suunnittelukautta varten. Toiseen seminaaripäivään osallistuivat johtajat, keskitettyjen palvelujen päälliköt ja taloussuunnittelija.

Seminaarin tuloksena kiteytyi kirjaston kehittämistä ohjaavia näkökulmia, joita työstetään jatkosuunnittelussa. Tässä ensimmäisiä muistiinpanoja keskeisistä näkökulmista.

–    Keskeistä on asiakasnäkökulma palvelujen kehittämiseen. Mitä paremmin tunnemme yliopiston tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden tarpeet, sitä selkeämpi ja innovatiivisempi on palvelukonseptimme. Mm. palvelumuotoiluhanke ja SOLMU-hanke ovat sellaista yhteiskehittämistä, jonka avulla muuttuvia tarpeita on mahdollista tunnistaa. Asiakasnäkökulma vaikuttaa myös viestintään. Meidän on puhuttava asiakkaan kielellä ja tuotava paremmin jo nykyiset hienot palvelumme esiin. Oleellista on arvioida, millaista tietoa käyttäjät tarvitsevat. Ketkä ovat asiakkaitamme: ennen kaikkea tutkijat, opettajat ja opiskelijat mutta myös yliopiston johto ja hallinto, unohtamatta kuitenkaan myös laajempaa asiakaskuntaa.

–    Verkon merkitys kasvaa ja se ulottuu lähes kaikkeen toimintaamme.  Tästä syystä kokonaisarkkitehtuurin määrittely on kiireinen jo tämän syksyn tehtävä. Tämän jälkeen voimme käydä tarkemmin keskustelua mihin suuntaan kehitämme palvelujamme verkossa. Pääosa uusista kausijulkaisuista hankitaan digitaalisina. E-kirjojen osuus kasvaa. Kuinka hyvin olemme kuitenkaan ottaneet verkon mahdollisuuksia käyttöön? Vastaako kirjaston henkilöstön työnjako hyvätasoisen verkkopalvelun vaatimuksia – enkä nyt puhu vain keskitetystä verkkopalveluyksiköstä vaan laajemmasta konseptista. Millaisesta koulutuksesta on hyötyä koko henkilökunnalle?

–    Kirjastolla on uudenlaisia kumppaneita ja kilpailijoita. Voimmeko tehdä enemmän  vähemmällä liittoutumalla uusien toimijoiden kanssa? Kumppaneita on yliopiston muissa yksiköissä, kansallisella tasolla mutta myös kansainvälisesti. Olisiko hyvä liittoutua parhaiden yliopistokirjastojen tai yritysten kanssa?

–    Asiakasnäkökulma ja verkon mahdollisuudet vaikuttavat siihen, mitä meidän kannattaa jatkossa osata ja oppia. Uusia asioita on mahdollista kehittää rohkeasti pilotteina ja kokeiluina. Kaikesta ei tule pysyvää palvelua tai tuotetta mutta tekemällä opimme ymmärtämään ja hallitsemaan uutta.  Myös muussa tekemisessämme on otettava käyttöön uusia toimintamalleja, esim. ns. selvitysmieskäytäntö.

–    Kirjaston johtamisessa tarvitaan uusia foorumeita ja vuorovaikutusta, kuulemista ja kuuntelemista sekä selkeämpää kieltä. Tarvitaan työ- ja viestintäkulttuurin muutosta. Näin rakennamme yhdessä tulevaisuutta.

Suunnittelumme kehyksenä ovat yliopiston linjaukset ja entistä tiukemmat talousraamit. Ensi vuonna haasteena ovat uuden kirjastotalon vaatimat lisäpanostukset työnä ja investointeina.  Seuraavalla kaudella 2013 – 2016 edessä on menojen kasvun ja tulojen saaminen tasapainoon. Tämä vaikuttaa mm. henkilöstön rakenteeseen ja määrään erityisesti keskustakampuksella. Uusi talo ja koko kirjaston yksiköiden tiiviimpi yhteistyö antavat mahdollisuudet hoitaa asioita uudella tavalla.

Elokuun viimeisenä lauantaina kesä oli parhaimmillaan ja se tuntui jatkuvan ikuisesti. Sunnuntaina käännyttiin jo kohti toisenlaisia säitä. Meillä ei kuitenkaan myrskynnyt toisin kuin USA:n itärannikolla, jossa evakuoitiin ennätyksellinen määrä ihmisiä hurrikaanin tieltä. Säät Atlantin toisella puolen ovat kiinnostaneet tavallista enemmän mm. IFLA-konferenssin vuoksi. San Juanissa meitä suomalaisia oli kuutisenkymmentä. Pari päivää sieltä lähtömme jälkeen hurrikaani iski Puerto Ricoon ja nyt se on koetellut itärannikkoa.  Seuraavassa Verkkarissa IFLAn tunnelmia ja varautumista ensi vuoden suomalaiseen IFLA-malliin pohditaan tarkemmin.
Hyvää akateemista lukuvuotta koko kirjaston henkilökunnalle ja kaikille Verkkarin lukijoille!

Teksti
Kaisa Sinikara
Ylikirjastonhoitaja