Pääkirjoitus: Yksilön ja ihmiskunnan hyväksi

London School of Economicsin kirjaston johtajan B.M. Headicarin (1875-1958) teos Library of the Future vuodelta 1936 kuului yhteen aikaan lempilukemistoihini. Hyvin selväpäisesti Headicar puhuu mm. keskitetyn aineistonhankinnan ja keskuskirjastojärjestelmän hyödyistä, kirjastoarkkitehtuurin merkityksestä, kirjastotyön asiakaslähtöisyydestä sekä kirjastojen tehokkuudesta. Kirjastoalalta hän edellyttää globaalia näkökulmaa ja kansainvälistä otetta. Kirjastotyötä tehdään ihmisten kautta ja ihmiskunnan hyväksi: se hyödyttää yhteisöä kokonaisuutena, eivätkä työn tulokset ole mitattavissa pelkästään yksilöille koituvina taloudellisina hyötyinä.

Kirjastoalalla on yhteisiä kansainvälisiä tavoitteita, joita tätä nykyä ajetaan mm. IFLA:n, EBLIDA:N ja LIBER:in kaltaisten organisaatioiden kautta. Yhdistymällä ja voimat kooten profession ääni kuuluu kauemmas: ”It is collective action which does things, and the more powerful the forces behind such action, so much more is it likely to bring the desired results”, kirjoittaa Headicar. Tietoaineistojen digitalisoitumisen seuraukset suhteessa ajastaan jälkeen jääneeseen tekijänoikeussäätelyyn on viime aikoina askarruttanut kansainvälisiä kirjastoalan toimijoita erityisesti: Mitä oikeus tietoon tarkoittaa e-kirjojen maailmassa? Voidaanko yliopiston käyttöön kalliisti tilattuja e-lehtiaineistoja käyttää myös datanlouhinnan materiaalina? Kuinka Open Access toteutuu tutkimusjulkaisujen ja muiden tietoaineistojen osalta?

Kirjastoalan ja yliopiston kansainvälinen toiminta on arkeamme. Viime aikoina Liber LAG -arkkitehtuuriseminaari, yhdessä Kansalliskirjaston kanssa järjestetty Open Repositories 14 -konferenssi ja henkilöstövaihtoviikko ISEW Library 2014 ovat pitäneet meitä kiireisinä. Olimme mukana myös eduskunnan Pikku-Parlamentissa toukokuussa järjestetyssä IFLA:n presidenttiseminaarissa, jossa keskusteltiin puheenjohtaja Sinikka Sipilän johdolla siitä, kuinka vahva kirjastolaitos omalta osaltaan rakentaa elinvoimaista yhteiskuntaa. Kesäkuun alkupuolella Roomassa järjestetyssä terveys- ja lääketieteellisten kirjastojen EAHIL 2014 -konferenssissa oli lukuisia esitelmöitsijöitä meiltä.

Headicarin teoksesta paistaa innostus kansainväliseen yhteistyöhön: kannattaa olla utelias ja ennakkoluuloton. Muiden kokemuksista voi oppia ja saada ideoita. Kohtaamiset tuottavat energiaa, joka kantaa pitkälle. Tällaisesta innostuksesta ja aktiivisesta kansainvälisestä työotteesta ammennamme voimaa tulevinakin vuosina.

Mukavaa kesää Verkkarin lukijoille!

Kimmo Tuominen
ylikirjastonhoitaja