Peda-forum-päivät Kuopiossa 22.-24.8.2011: Viisauksia ministeriöstä, mäkihyppytornista ja luokkahuoneesta

Peda-forum-päivät alkoivat perinteisesti verkostotapaamisilla. IL-kouluttajien verkostotapaamisessa Kuopion yliopiston kirjastossa oli IL-kouluttujia Aalto-yliopistosta, Helsingin yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, Turun yliopistosta ja Åbo Akademista. Seminaarin muistiota alettiin innokkkasti tehdä Etherpadilla (http://muistio.tieke.fi/), mutta se jäi pahasti kesken. Tapaamisen tärkeimmäksi anniksi jäi kokemusten, tuntemusten ja epävirallisen informaation jakaminen eikä niitä tule muistioihin kirjattua, vaikka arvokkaita asioita ovatkin.

Peda-forum-päivillä  oli runsas tarjonta oppimiseen ja opettamiseen liittyviä esitelmiä ja työpajoja. Tärkein oli tietysti Helsingin yliopiston kirjaston kouluttajien vetämä työpaja ”Vaikuttavuuden arvioinnilla pontta kumppanuuteen ja toimijuuteen”. Mahtipontinen ja tärkeä otsikko houkutteli lähes 20 innostunutta osallistujaa yliopistojen eri yksiköistä. Haasteeksi todettiin mm. se, miten paljon vaikuttavuuden arviointiin kannattaa kohdentaa resursseja ja mitataanko oikeita asioita. Palautteena kuulimme, että omien aiheiden työstäminen toi osallistujille konkreettista apua omaan työhönsä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön terveiset toi opetusneuvos Maija Innola. Monet OKM:ssa suunnitellut asiat liittyvät myös meidän työhömme kirjastossa, esim. opiskelijavalintojen kehittäminen. Tavoitteena on, että hakukohteita on nykyistä vähemmän ja entistä useammat hakukohteet ovat sellaisia, joiden sisällä on opintojen edetessä mahdollisuus suuntautua/erikoistua.  Tulossa on yhteinen sähköinen hakujärjestelmä, jolla haetaan samalla ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Valinnan tuloksena hakijalle tarjotaan vain yhtä korkeakoulupaikkaa (ensisijaisjärjestyksessä).

Läpäisy- ja opintoajat ovat edelleen OKM:ssa huolenaiheena. Ensimmäisen opintovuoden merkitys opintoihin kiinnittymiselle ja opinnoissa etenemiselle on tiedostettu ja siinähän kirjastolla on oma tärkeä roolinsa.  Samoin opinnoissa viivästyneiden tukemisella kirjasto voi tehdä oman osansa opintoaikojen lyhentämiseksi.

Peda-forum-päivien nostatuspuheenvuoron piti Mika Kojonkoski, joka omien sanojensa mukaan puhui mäkihypystä, koska ei muusta osannut puhua.  Hän puhui porukan hengen kohottamisesta, energisestä ilmapiiristä ja itsensä kannustamisesta. Tässä muutama opetus mäkihypyn maailmasta:

-Joka päivä pitää tietoisesti ajatella omia vahvuuksia ja työnnettävä heikkouksia koskevat ajatukset taka-alalle.
-Kiinnitä huomiota positiiviseen asioihin muissa ihmisissä, älä kiinnitä liikaa huomiota negatiivisiin puoliin.
-Työmatkalla muistuta itseäsi: Mitä ikinä tämä päivä tuokaan, yritän nähdä sen mahdollisuutena.”
-Älä kiinnitä huomiota vain siihen mitä pitäisi parantaa. Jos liikaa hamuilee jotain vielä parempaa, jää huomioimatta ne vahvuudet, mitä jo on eikä ehkä pysty hyödyntämään niitä.

http://www.uef.fi/pfo2011/10

Teksti ja kuva

Päivi Helminen
Informaatiolukutaidon koordinaattori
paivi.helminen[at]helsinki.fi