Ruth Tammeorg vierailulla Tarton yliopistosta

Kirjastoon saapui 25.5.2010 vierailulle Ruth Tammeorg Tarton yliopiston kirjaston EU-tietokeskuksesta. Vierailu oli osa Helsingin yliopiston järjestämää ISEW (International Staff Exchange Week) -viikkoa, joka on yliopistojen hallintohenkilöstölle suunnattu Erasmus-vaihto. Viikko järjestettiin toista kertaa ja osallistujia oli ympäri Eurooppaa.

Ruth tutustui toiveensa mukaisesti kirjastovierailupäivän aikana keskitetyissä palveluissa mm. kirjaston IL-asioihin ja verkkopalveluihin. Hän vieraili myös Keskustakampuksen kirjaston oikeustieteen toimipaikassa ja EU-tietokeskuksessa.

Keskitetyissä palveluissa

Fabianinkatu 32:n rakennustyömaan pöristessä taustalla keskustelimme Ruthin, Päivi Helmisen ja Veera Ristikartanon kanssa mm. kirjaston organisaatiosta ja toiminnasta, digitaalisesta arkistoinnista ja open accessista sekä informaatiolukutaidon opetuksesta. Ruth kertoi, että myös Tarton yliopistossa on käytössä dspace-pohjainen digitaalinen arkisto. Tartossa on myös käytössä hyvin toimiva ja opiskelijoiden suosima verkko-opetus maisterivaiheen IL-opetuksessa. Bechmarkattavaa löytyi siten puolin ja toisin.

Päivi Helminen ja Päivi Lammi tutustuttavat Ruth Tammeorgia kirjastomme saloihin

Keskustakampuksen kirjaston oikeustieteen toimipaikassa ja EU-tietokeskuksessa

Ruth saapui Keskustakampuksen kirjastoon Päivi Lammin saattamana. Marssimme ensin neuvotteluhuoneeseen, jossa Ruth esitteli viikko-ohjelmaansa ja kertoi kuinka iloinen hän oli siitä, että osallistujakaarti vaihto-ohjelmassa oli näinkin kansainvälinen. Hän oli todella innostunut, että oli onnistunut pääsemään mukaan vaihto-ohjelmaan ja suositteli sitä myös meille.  Eniten viikko-ohjelmassa meitä ihmetytti tietyn illan ohjelma, joka oli merkattu ohjelmaan nimellä ”yllätys”. Myös ulkoilu Nuuksion kansallispuistossa tuntui kiinnostavan Ruthia sekä erityisesti sauna tämän jälkeen.

Keskustelun jälkeen lähdimme kiertämään oikeustieteen toimipaikan tiloja ja kokoelmia. Ruth oli erityisen kiinnostunut EU-tietokeskuksesta ja sitä varten oli vaihto-ohjelmaan ilmoittautunutkin.  Hän vastaa Tarton yliopiston kirjaston EU-tallekirjastosta, joten meillä oli paljon puhuttavaa keskenämme tallekirjaston pyörittämisestä. Mietimme yhdessä ratkaisuja EU-julkaisujen saatavuuteen ja valikointiin EU Bookshopista ja vaihdoimme hyviä käytäntöjä. Ruth esitteli myös Tarton yliopiston kirjastossa käytössä olevia tietokantoja sekä omia tiedonhakukoulutuksiaan oppimisympäristössä, WebCT:ssä.

Kaiken kaikkiaan vierailu oli hyvin antoisa. Enemmänkin olisi ollut juteltavaa ja opittavaa mutta sovimme pitävämme yhteyttä jatkossa.

Kirjoittajat:

Päivi Lammi ja Mia Koljonen

Kuva:

Helena Hiltunen