SearchAdaptor – hakuapu tietokantojen välille

SearchAdaptor on Terkossa kehitetty väline tiedonhakujen siirtämiseen tietokantojen välillä. Työkalun avulla voi tuottaa eri tietokantoihin sopivia hakulausekkeita ja muuntaa niitä tietokannasta toiseen. (esim. TUHAT, PubMed, Web of Science, Scopus).

Käyttöesimerkki: PubMedissa on tehty tarkka haku, jonka tulokset voidaan ottaa ulos PMID-numeroiden listana. Tämä syötetään SearchAdaptoriin, joka palauttaa mm. valmiin hakulausekkeen Web of Sciencen ymmärtämässä muodossa. Kopioidaan se ja liitetään tämä WoSin Advanced Search -hakukenttään ja suoritetaan haku. Nyt käytössä on tarkka hakutulos, josta voidaan tehdä bibliometrinen analyysi.

SearchAdaptor soveltuu hyvin erilaisiin arviointeihin. Palvelu on kaikille avoin. Voit tutustua SearchAdaptoriin osoitteessa: http://www.terkko.helsinki.fi/searchadaptor/