Systemaattista tiedonhakua Terkossa

Advanced Search Techniques for Systematic Reviews, Health Technology Assessment and Guideline Development  -koulutus

Terveysalan kirjastoammattilaiset kokoontuivat Terkossa 22.11. BMF ry:n järjestämään Advanced Search Techniques for Systematic Reviews, Health Technology Assessment and Guideline Development  -koulutukseen.

Koulutuksessa käytiin läpi systemaattisen tiedonhaun edistyneitä hakutekniikoita lääke- ja terveystieteissä. Systemaattisia hakuja tarvitaan terveydenhuollossa mm. hoitosuositusten, katsausartikkelien, HTA (health technology assessement, terveyden huollon menetelmien arviointi) -raporttien ja Cochrane-katsausten pohjaksi. Cochrane-katsaukset ovat kansainvälinen tutkijaverkoston tekemiä näyttöön perustuvia katsauksia terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuudesta.

Kouluttajiksi olimme saaneet alan kansainväliset asiantuntijat Briteistä: Carol Lefebvren (Lefebvre Associates Ltd) ja Julie Clanvillen (York Health Economics Consortium).

Kuvassa etualalla Pia Pörtfors (THL), Jaana Isojärvi (FinOhta) sekä kouluttaja Carol Lefebvre (Lefebvre Associates Ltd).

Osallistujajoukko oli monipuolinen ja kokemusta systemaattisista hauista löytyi laajasti: kurssilaisia oli Terkon lisäksi mm. Turun yliopistosta, Lääkäriseura Duodecimista, THL:stä, FinOhtasta (Finnish Office for Health Technology Assessment), UKK-Instituutista, Metropolia amk:sta, Työterveyslaitoksesta, Viikin kampuskirjastosta, Diakonia amk:sta ja Kelasta. Päivästä muodostuikin keskusteleva, osallistujat oppivat paitsi kouluttajilta myös toinen toisiltaan. Oli mielenkiintoista verrata omia käytäntöjä muihin, saada uusia ideoita ja toisaalta vahvistusta omille ajatuksille.

Teoreettisemman osuuden lisäksi konkreettisia hakuesimerkkejä käytiin läpi rinnakkain PubMed ja Ovid Medline –käyttöliittymissä. Lisäksi esillä olivat Cochrane Library ja Embase sekä esimerkkinä ei-englannin kielisen materiaalin tietokannasta LILACS (Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information). Vastaava oman kielialueemme keskeinen tietokanta on Terkon ylläpitämä Medic.

Carol ja Julie antoivat runsaasti työvälineitä oman haun arvioimiseen: mm. haun läpi käynti kollegoiden kanssa ja erilaiset checklistit (esim. Evidence Based Checklist for the Peer Review of Electronic Search Strategies). He myös muistuttivat, että Cochrane Methodology Registeriin on koottu hakumenetelmiä koskevaa tutkimusta. SuReInfo -palvelu sisältää tutkimustietoon perustuvia ohjeita systemaattisia katsauksia ja terveydenhuollon menetelmäarviointeja varten tehtäviin tiedonhakuihin. Haun suunnittelussa auttavista työvälineistä tutustuimme mm. PubMed-viitteistä analyysejä tekevä PubReMineriin, jota voi käyttää esim. hakutermien valinnan pohjana.

Intensiivisen ja antoisan koulutuspäivän jälkeen kurssilaiset kokoontuivat Carolin ja Julien kanssa Ravintola Eliteen nauttimaan talvisesta menusta.

Teksti ja kuva:

Katri Larmo
Informaatikko
Helsingin yliopiston kirjasto