Yliopiston kirjasto mukana Avara-varainhankintakampanjassa

Kirjasto on mukana Helsingin yliopiston laajassa Avara-varainhankintakampanjassa, joka julkistetaan yliopiston 370-vuosipäivänä 26.3.2010. Tavoitteena on kerätä varoja yliopiston uuteen Tulevaisuus-rahastoon, ja kampanja jatkuu vuoden 2012 loppuun.

Kampanjakomitean puheenjohtajaksi on lupautunut VTM Paavo Lipponen ja kampanjapäällikkönä toimii suunnittelija Pia Dolivo.

Itsenäinen asema edellyttää yliopistoilta aktiivista osallistumista oman toiminnan rahoitukseen ja tiivistä vuorovaikutusta muun yhteiskunnan kanssa.  Varainhankinta on osa yliopistojen yhteiskunnallista vuorovaikutusta (YVV), jonka tavoitteet ja toimenpiteet Helsingin yliopisto on linjannut erillisessä toimenpideohjelmassa.

Testamentti- ja muita lahjoituksia Helsingin yliopisto on saanut kautta aikojen, niin että yliopistolle on kertynyt merkittävät omat rahastot. Lahjoitusvarojen tuottoa on käytetty toistaiseksi yliopiston omille tutkijoille ja opiskelijoille myönnettäviin stipendeihin ja apurahoihin.

Nyt yliopiston missiona on kilpailla maailman huippuyliopistojen joukossa tutkimuksen ja opetuksen laadusta. Tämä edellyttää huippuresursseja. Vuoden 2010 aikana saadut pääomalahjoitukset valtio 2,5-kertaistaa yliopistoille tehtävänä finanssisijoituksena. Pääoman tuottoa voidaan sitten tulevina vuosina suunnatta yliopiston strategisiin kohteisiin.

Varainhankintakampanjalla tavoitellaan aineellisten tuottojen lisäksi myös yliopiston parempaa tunnettuutta, arvostusta ja uusia yhteistyökumppaneita. Nämä mahdollistaisivat pitkäjänteisen ja tuloksellisen varainhankinnan kampanjan jälkeenkin.

Yliopiston varainhankintakampanjaan on varauduttu huolella. Vuoden 2008 alussa kehittämisosastolla aloitti Avara-tiimi, joka kokosi yhteistyökumppaneikseen Avara-verkoston kaikista tiedekunnista ja kiinnostuneista erillislaitoksista. Verkoston jäsenille on järjestetty sarja työpajoja, joissa on jaettu kokemuksia ja parhaita käytäntöjä, sekä innovoitu varainhankinnan kohteita.

Yliopisto on kirinyt kampanjakuntoaan myös mainekuvakampanjalla Suunnittelutoimisto Taivas Oy:n kanssa. Tulokset näkyvät yliopiston uutena visuaalisena ilmeenä viestinnässä ja lähiaikoina myös verkkosivuilla, mediassa ja Helsingin keskustassa.

Yliopiston kirjasto on mukana Avara-kampanjassa yhdessä Käyttäytymistieteiden laitoksen kanssa teemalla Oppimisympäristöt. Kaisa-talon hanke on herättänyt suurta mielenkiintoa niin yliopistolla kuin ulkopuolisissakin, myös mediassa.  Tavoitteena ei ole vain kirjastotila, vaan myös oppimisympäristö ja sosiaalisen kohtaamisen paikka, missä esteettinen muotoilu ja tulevaisuushakuinen toiminnallisuus liittyisivät opetusteknologisiin innovaatioihin.

Varainhankinnan kohteena on Kaisa-kirjaston varustelu. Wau-arkkitehtuurin ja maailmanluokan oppimisympäristön liitto toivottavasti kiinnostaa myös lahjoittajia. Muita yliopiston kampanjateemoja ovat Ympäristön muutos, Globaali hyvinvointi ja Terveys.

Luonnos Kaisa-talon julkisivusta, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Kaisa-kirjasto on Avara-hankkeen varainhankintakohteena. Luonnos Kaisa-talon julkisivusta, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy.

Lisää aiheesta: Varainhankinnan tausta-analyysi (2008) ja Alumnitoiminnan ja varainhankinnan opas (2009). Helsingin yliopisto, Suunnittelu ja yhteiskuntasuhteet, Avara-hanke.  https://alma.helsinki.fi/doclink/131557

Inkeri Salonharju
Projektipäällikkö

Hallinto- ja kehittämispalvelut
Helsingin yliopiston kirjasto