Yhdysvaltain vanhin tiedejulkaisu nyt Kaisassa!

Yhdysvaltain vanhimman tieteellisen seuran, American Philosophical Society (perustettu 1743), sarjajulkaisu Transactions of the American Philosophical Society on saatavana karttuvana julkaisuna Helsingin yliopiston pääkirjastossa. Hiljattain luetteloitu ja asiasanoitettu lehti löytyy nyt painettuna monografiajulkaisuna Helka-luettelosta(1863- ) ja e-julkaisuna kokotekstinä vapaasti verkossa; myös Nellin kautta vuosilta 1769-1910.

Mikä ihmeen Transactions? Alkujaan tämä vaihtojulkaisu matkasi Tieteellisten seurain kirjastosta Säätytalolta Luonnontieteelliseen kirjastoon, ja sieltä Meilahteen Aura-taloon. Helsingin yliopiston eri kirjastojen yhdistyessä julkaisu päätyi lopulta Viikin kampuskirjaston kokoelmiin. Vuosien saatossa julkaisun sisältö oli vaihtunut luonnontieteellisestä humanistiseen suuntaan, joten kampuskirjastonjohtaja Ari Muhonen oli valmis luopumaan sarjajulkaisusta. Ehtona oli, että julkaisulle tuli löytää hyvä koti. Kansalliskirjaston omistaessa hajanaisia numeroita lehden uudelleen sijoittamisesta keskusteltiin Kansalliskirjaston ja keskustakampuksen kirjaston välillä. Neuvotteluissa keskustakampuksen kirjastonhoitaja Seija Karvanen oli halukas myöntämään julkaisulle uuden kodin Kaisa-talon pääkirjastosta. Aiemmin luetteloimaton aineisto luetteloitiin ja kuvailtiin asiasanoin Helkaan. Julkaisu karttuu yhä painettuna vaihtosuhteen perusteella.

Miten Yhdysvaltain suurmies Benjamin Franklin (1706-1790), yhdysvaltalainen toimittaja, kirjailija, filantrooppi, tiedemies, keksijä, diplomaatti ja yksi Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen (4.7.1776) allekirjoittajista, liittyy tähän julkaisuun? Franklin oli aikansa tunnetuimpia Philadelphian vaikuttajia, joka perusti kaupunkiin palokunnan, kirjaston sekä sen vanhimpiin kuuluvan sairaalan. Yhdessä kasvitieteilijä, hortonomi ja tutkimusmatkailija John Batramin kanssa Franklin perusti Yhdysvaltain vanhimman tieteellisen seuran, American Philosophical Societyn. Franklinin toimesta seura ryhtyi julkaisemaan vuodesta 1771 lähtien neljästi vuodessa ilmestyvää lehteä Philadelphiassa: Transactions of the American Philosophical Societya.

Pääkirjastoon sijoitetussa sarjajulkaisussa julkaistiin 1930- ja 1940-luvulle asti artikkeleita paleontologiasta, darwinismista, luonnonhistoriasta, kasvitieteestä ja tutkimusmatkoista muuttuen myöhemmin humanistisempaan suuntaan.

Kun asiasanoitin julkaisun sisältöä, havaitsin, että lehti sisältää tutkimusta vaihdellen eri aloilta, kuten tieteenhistoriaa, antiikintutkimusta, keskiajan, tähtitieteen ja lääketieteen historiaa, assyriologiaa, egyptologiaa, kirkkohistoriaa, Franklinin henkilöhistoriaa ja toimintaa, aluesuunnittelua, taidehistoriaa, talous- ja sosiaalihistoriaa kuin myös Pohjois- ja Väli-Amerikan antropologiaa sekä meteorologiaa.

Tätä sarjajulkaisua ei ole saatavilla missään muussa suomalaisessa kirjastossa näin pitkältä ajalta.

Linkit:

American Philosophical Society

Philadelphia

Eeva-Liisa Viitalan artikkeli Luonnontieteiden kirjaston vaiheista

Kokoelmaluettelo Helka

JSTOR – Transactions of the American Philosophical Society

Teksti:

Taina Sahari
Kirjastonhoitaja
Hankinta- ja metadatapalvelut
Helsingin yliopiston kirjasto

Kuvat:

Helena Hiltunen