Onnea tohtori Ellen!

Onnea rakas tohtori Ellen! toivottivat Kaisa Sinikara, Maria Forsman ja Hannele Näveri-Ranta. Emeritamme Kaisa ja Maria ovat tunteneet Ellenin jo 1980-luvulta lähtien.

Ellen Namhila, entinen Namibian yliopiston kirjaston johtaja, nykyinen Namibian yliopiston Pro-Vice Chancellor, puolusti väitöskirjaansa Tampereen yliopistossa 18.9.2015. Informaatiotutkimuksen alan väitöskirjassaan Namhila tutkii kolonialismin vaikutusta Namibian kansallisarkiston alkuperäisasukkaiden perunkirjoitusasiakirjoihin.

Vastaväittäjä tohtori Dag Henrichsen (Baselin yliopisto, Sveitsi) totesi väitöskirjan olevan monella tapaa merkittävä virstanpylväs Namibian historian ja informaatioalan tutkimuksessa.
Ellen Namhilan poikkeuksellinen elämä on vienyt pakolaisleiriltä Angolasta Tampereelle, ja nyt tohtoriksi ja Namibian yliopiston johtoon. Lue lisää Ellenin elämästä ja urasta.

Karonkassa moni onnittelija viittasi maljapuheessaan leikkisästi siihen, että tällaisiakin siemeniä kehitysapuprojektit voivat kylvää: tohtoreita.

Hyvät ystävykset vuosien takaa: Ellen Ndeshi Namhila ja Sinikka Sipilä.

Teksti ja kuvat

Johanna Lahikainen
tietoasiantuntija

Sinikka Sipilän puheenjohtajakauden teemana: Strong Libraries, Strong Societies

IFLA President’s Meeting Helsingissä 22.-24.5.

Suomalainen Sinikka Sipilä valittiin IFLAn puheenjohtajaksi Singaporen konferenssissa elokuussa 2013. Ensimmäinen President’s Meeting eli seminaari Sipilän puheenjohtajakauden teemoista pidettiin toukokuun lopussa Helsingissä. Kaksipäiväisessä seminaarissa Suomen, Pohjoismaiden ja Baltian kirjastovaikuttajat kohtasivat asiantuntijoita kaikilta mantereilta.

Puheenjohtajuuden teema

Jokaisella IFLA:n puheenjohtajalla on teema, jonka tavoitteita hän kautensa aikana haluaa edistää. Sinikka Sipilällä se on Strong Libraries, Strong Societies. Hän korostaa kirjaston roolia yhteiskunnassa tasa-arvoisten mahdollisuuksien luojina.  Jokaisella kansalaisella tulee olla oikeus elinikäiseen oppimiseen, koulutukseen, kulttuuriin ja virkistykseen. Vahvoissa yhteiskunnissa kansalaisilla on esteetön pääsy tietoon ja he käyttävät sitä omaksi, perheensä ja yhteisönsä parhaaksi. IFLA pyrkii vaikuttamaan päätöksentekijöihin kaikkialla maailmassa, jotta kirjastot ovat riittävästi resursoituja ja pääsevät rakentamaan vahvoja yhteiskuntia.

Demokratian ehtoja

Demokratiavaje eli democratic deficit syntyy, jos päätöksenteko on liian kaukana kansalaisista. Esimerkiksi EU-parlamenttia on syytetty demokratiavajeesta. Juhana Aunesluoma  Helsingin yliopiston Eurooppatutkimuksen verkostosta avasi seminaarin ja puhui demokratian käsitteellisistä piirteistä. Demokraattisen yhteiskunnan tunnistaa siitä, että kansalaisilla on riittävästi tietoa päätöksenteosta, päätöksenteko on läpinäkyvää ja kansalaiset osallistuvat päätöksentekoon nostamalla itselleen tärkeitä teemoja poliittiseen keskusteluun. Sananvapaus ja aito oppositio kertovat myös demokraattisesta systeemistä. Suomessa monet näistä piirteistä toteutuvat suhteellisen hyvin, mutta kansalaisten osallistuminen politiikkaan tutkimusten mukaan vähäistä. Suomalaiset eivät käytä sananvapauttaan. Kirjaston rooli demokratian edistämisessä on tukea kansalaisyhteiskuntaa takaamalla pääsy ajantasaiseen tietoon.

Kirjasto ja kehitys

Kehittyvissä maissa kirjastot ovat halpa ja tehokas tapa vahvistaa ympäröivää yhteisöä. Namibian yliopistokirjaston johtaja Ellen Ndeshi Namhila kertoi, miten Namibiassa oli onnistuttu nostamaan kirjastot kehityshankkeiden kärkikohteeksi sitkeällä vaikuttamistyöllä ja näyttämällä, miten paljon kirjastopalvelut voivat vaikuttaa.  Alueilla, joissa tiedonlähteet tai pääsy verkkoon ovat tähän asti olleet ylellisyyttä, kirjastoissa tehdään läksyjä ja hoidetaan oman yrityksen asioita sähköpostilla.

Ellen Namhila korosti, että auktoriteetteja ei kannata pelätä ja kokouksiin kannattaa mennä vaikka kutsumatta, kun on tärkeällä asialla.

Seminaarissa käsiteltiin myös IFLAN viime syksynä ilmestynyttä Trend Reportia Riding the Waves or Caught in the Tide, jonka voi lukea suomeksi Kirjastoseuran sivuilta.


Ngian Lek Choh Singaporesta, Ellen Namhila Namibiasta ja Tuula Haavisto Helsingistä keskustelevat.


Sinikka Sipilä kertoi kansainväliselle yleisölle suomalaisen yhteiskunnan ja kirjastolaitoksen kehityksestä  sekä teemastaan Strong  Libraries – Strong Societies.


Juhana Aunesluoma ja Judith St. John keskustelevat kiinnostavien puheenvuorojensa jälkeen.

Teksti:

Maija Paavolainen
Informaatikko

Kuvat:

Johanna Lahikainen

Yhteistyössä on voimaa – tästä kertoo Empowering People –kirja

Namibialaisilla on syytä tällä viikolla juhlaan:  27.3. järjestettiin Namibian kirjastossa suuri kirjan julkistamistilaisuus. Namibian yliopistolla kirjan julkaiseminen on merkittävä asia. Tapahtuma antaa sikäläiselle kirjastolle näkyvyyttä, tekeminen tulee tunnetuksi ja osaaminen saa arvostusta. Kyseessä on Empowering People Tampereen, Helsingin ja Namibian yliopistokirjastojen yhteisprojektin tuotos Meillä se julkaistiin juuri ennen joulua ja edelleen se on ajankohtainen, koska Helsingin yliopistolla on voimassa oleva yhteistyösopimus Namibian yliopiston kanssa.

Viime vuosi oli kirjastojen väliselle yhteistyölle rohkaisevaa.  Yhteistyöpyyntö tuli aikanaan Namibian yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitaja Ellen Namhilalta. Projektin tavoitteena oli lisätä Namibian yliopiston kirjaston henkilökunnan ammatillista osaamista. Yhtenä osatavoitteena oli opettaa akateemista kirjoittamista ja tieteellistä julkaisemista. Siitä tämä kirja on oiva osoitus.

Kasvamista ja voimien keräämistä yhdessä

Namibia-projektin aikana tekijöitä askarrutti toisinaan, tarvitaanko tällaista kirjaa. Nyt voidaan todeta, että kyllä se kannatti tehdä. Kirja täyttää tarkoituksensa. Kirjan nimi kertoo kasvuprosessista, yhteistyön voimasta. Tekijöille koko kirjoittaminen on ollut oppimismatka. Julkaiseminen ja tieteellisen artikkelin kirjoittaminen on joillekin aivan uusi asia, sillä osa kirjoittajista on tähän tuottanut ensimmäisen vertaisarvioidun artikkelin elämässään. Opettelun ja harjoittelun tuloksena saatiin aikaan oikea alan arvostettujen tutkijoiden vertaisarvioima tieteellinen kirja. Kaikki artikkelit on kirjoitettu suomalais-namibialaisena yhteistyönä. Kirjan teko oli kannustavaa ja rohkaisevaa tekijöilleen.

On myös hienoa, että nyt on painettuna ennen julkaisematonta tietoa kirjastojen toiminnasta. Erityisarvoa on myös sillä, että teos on painettu englanniksi. Kirjan ensimmäinen artikkeli kertoo hankkeesta ja antaa kattavat perustiedot kiinnostuneille. Teosta voi suositella erityisesti yliopistopedagogiikasta kiinnostuneille ja kehitysmaatutkimusta tekeville sekä kenelle tahansa kirjastolaiselle, joka haluaa syventää omaa ammatillista osaamistaan.

Kirjan otsikko Empowering People kuvaa koko hanketta kiteytetysti. Suomen ja Namibian yliopistokirjastot kertoivat projektin aikana toisilleen toiminnastaan. Vaihdettiin vinkkejä ja pohdittiin suuntaviivoja siitä, miten voisi kehittää omaa työtään eteenpäin. Tampereen ja Helsingin yliopistojen kirjastolaiset ovat tutustuneet hankkeen kautta entistä paremmin toisiinsa. Kokemustenvaihto ja kollegojen välinen yhteistyö on ollut innostavaa ja mm. toiminnan suunnitteluun ja arviointiin on saatu uusia ideoita yhteistyössä.

Kannen kuvaa mietittiin pitkään, mikä kuvaisi hanketta, toisi ihmiset esille? Kuvaan valittiin Namibian yliopiston pääkirjasto.

Kirjaa voi lainata yliopistokirjastoista. Kirjaa myy tiedekirjallisuuden verkkokirjakauppa Granum.

Teksti

Päivi Helminen
tietoasiantuntija
Keskustakampuksen kirjasto
Helsingin yliopiston kirjasto

Tiinakaisa Honkasalo
viestintäpäällikkö
Helsingin yliopiston kirjasto