Terveisiä Italiasta – haastattelussa Jordan Piščanc

Jordan Piščanc Triesten yliopistosta vietti maaliskuun lopulla viikon Erasmus-vaihdossa tutustuen verkkopalveluihimme. Kysyimme Institutional Repositoryn parissa työskentelevältä Jordanilta (kuvassa oikealla), mitä vietävää vierailusta jäi.

Why did you choose our library?

Let me say that I knew well your IR Helda Repository and fortunately I found Joonas (Kesäniemi, kuvassa vasemmalla) who works at HULib on a similar position like me and has similar interests. And our university has an Erasmus agreement with your university…and so one.. and so one.. :).

What were the objectives of your visit?

To have a  week to study, learn, try, develop and work on one specific topic: Open Linked Data. Working also with a person that has my similar skills and IT background. Let me say that for me (but if I understand fine: also Joonas) it was very important to have such a week of “full immersion” in one single topic. Because my everyday work didn’t permit me to have such week where I could concentrate on a single “topic/problem”.

Activities you carried out during your exchange period?

Before I came we with Joonas already focused on the topic we will study/develop/test during the “Erasmus” week. So our main activity was studying and developing a prototype of a Linked Data consumer/provider for the DSpace software that we both use for our Institutional Repository.

Joonas  taught me also the base of the Semantic Web concepts. I had also the opportunity to talk with other colleagues sharing their and our experience on administering, using and publishing with the DSpace software on our Institutional Repositories.

What new ideas did you take back to your home institution?

Let me say that the work we started at Helsinki is a great prototype where we both could continue develop further. After returning to my home Institution I have prepared a report that I exposed to some of our colleagues of the Library System but not only. In fact one of our department than contacted me to start think about a project for an Open Linked Data repository. So for me and also for our Institution my Helsinki experience was very important and I also hope that we could go on on the project we just started.

Would you recommend the mobility program to other librarians?

Yes obviously! It was great staying at HULib and in Helsinki. Great people working there..very nice place, very well organized.. So everything was really nice and fine.

Suosittu vaihtoviikko keräsi kiitoksia

Helsingin yliopiston kirjasto järjesti jo kolmantena vuonna peräkkäin kansainvälisen henkilöstövaihtoviikon. 2.-6.6.2014  kirjaston vieraiksi saapui 15 kollegaa tieteellisistä kirjastoista 13 eri Euroopan maasta. Heidät oli valittu hakemusten perusteella jo alkuvuodesta 74 innokkaan hakijan joukosta.

ISEW Library 2014 – viikon avaus Kaisa-talossa 2.6.2014

ISEW Library -viikon päätös 6.6.2014 Eduskunnassa

Vaihtoviikon ohjelma koostui temaattisista puolen päivän sessioista, joissa käsiteltiin tieteellisten kirjastojen kannalta ajankohtaisia aiheita: e-aineistojen lisensoinnin nopeasti muuttuvaa kenttää, tiedonhaun opetuksen erilaisia malleja, muuttuvia tilatarpeita ja kehittyviä digitaalisia palveluita.  Samalla vieraat tutustuivat Helsingin yliopiston kirjaston toimintoihin kaikilla neljällä kampuksella. Lisäksi ryhmä vieraili Helsingin kaupunginkirjaston Kaupunkiverstaalla (3D-printteri oli hitti!)  ja vastikään remontin jälkeen avautuneessa Eduskunnan kirjastossa.

Myös monet vaihtoviikon vieraista jakoivat omia kokemuksiaan valmisteltujen esitysten ja spontaanimpien puheenvuorojen kautta. Vuorovaikutus oli koko viikon vilkasta ja palaute innostunutta:

“It was an excellent week, superbly organised with a broad range of topics and participants from a wide variety of backgrounds and nationalities. I personally gained a lot throughout the week through sharing experiences with other participants, and hearing how their institutions. Highlights from the week were spending time in main library and Minerva ELE and being able to experience a different library each day.”

“I found the whole week really interesting, lots of debates and really great people.”

“I applaud all the staff from Helsinki who were involved in the organisation of this week, it was a huge success and I would definitely recommend it to colleagues.”

ISEW-vieraamme Laura Wilkinson (vas.) Sunderlandista Englannista, Fiona Wright Edinburghista Skotlannista ja Sigridur Vihljalmsdottir Akureyrista Islannista kirjaston henkilöstön kesäjuhlassa Terkon pihamaalla 5.6.2014

ISEW Library 2014 on samalla yksi yliopiston tarjoamasta kolmesta henkilöstövaihtoviikosta, ja tärkeä osa yliopiston kansainvälistymistä.

Lisätietoja yliopiston kansainvälisestä henkilöstövaihdosta

Teksti

Veera Ristikartano
Verkkoviestintäsuunnittelija

Kuvat

Veera Ristikartano ja Eevaliisa Colb

ERASMUS -vaihdossa Frankfurtissa

Erasmus- vaihtoviikkoni vietin tutustuen Frankfurtin yliopiston kirjastoon. Kirjaston virallinen nimi on Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg. Senckenberg oli saksalainen luonnontieteilijä jonka testamenttilahjoituksella perustettiin sekä kirjasto että sen läheisyydessä sijaitseva luonnontieteellinen museo. Kirjasto oli vuoteen 2005 asti osa Frankfurtin kaupunginkirjastoa saaden rahoituksen toiminnalleen sekä Frankfurtin kaupungilta että yliopistolta. Nykyään Frankfurtin yliopiston pääkirjaston kokoelmissa korostuu vanhan kirjallisuuden merkitys. Pääkirjastossa toimii myös Frankfurtin yliopiston hankintaosasto, jonka vieraana olin tutustumassa elektronisen aineiston hankintaan.


Frankfurtin yliopiston pääkirjasto

Hankintaosasto hankkii tietokantoja, elektronisia lehtiä ja e-kirjoja pääkirjaston lisäksi kolmelle kampuskirjastolle. Yhteiskuntatieteellis-humanistisella Westend-kampuksella sijaitsee tänä keväänä valmistunut uusi yhteiskuntatieteellis-psykologinen kirjasto, sekä humanistinen kirjasto ja oikeustieteellinen kirjasto. Luonnontieteellisellä kampuksella on vuoden vanha uusi kirjastorakennus, johon on yhdistetty kaikki luonnontieteelliset kokoelmat. Lääketieteellisellä kampuksella on sekä kampuskirjasto että yliopistosairaala. Tämän lisäksi elektronista aineistoa hankitaan myös laitoksille ja laitoskirjastoille. Kullakin kampuskirjastolla on myös oma hankintabudjetti, jolla he hankkivat kurssikirjat ja tieteellisen tutkimuskirjallisuuden. Vain elektroninen aineisto hankitaan keskitetysti.

Frankfurtin yliopiston kirjaston elektroniset kokoelmat muodostuvat 25 000 elehdestä, 125 000 ekirjasta ja yli 500:sta tietokannasta. Haku näihin aineistoihin tapahtuu Neues Portal Frankfurt:in kautta. Tämä uusi portaali otettiin käyttöön kesäkuun alussa ja portaalilla voi hakea sekä painettua että elektronista aineistoa.


Vuoden vanha uusi Luonnontieteellisen kampuksen kirjasto

Kirjasto on mukana monissa erilaisissa konsortioissa. Frankfurt kuuluu Hessenin lääniin ja kirjasto on aktiivisesti mukana Hebis-konsortiossa, jonka muodostavat viisi hesseniläistä yliopistokirjastoa. Hebis-konsortiotoimisto toimii osana Frankfurtin yliopiston kirjastoa. Hessenin, Berliinin ja Bayerin välillä on omia konsortioita. Saksan sisäisiin konsortioihin osallistuu myös Deutsche Forschungsgemeinschaft rahoittaen omalta osaltaan saksalaisten yliopistojen elektronisen aineiston hankintaa. Allianzlisenssi on uusi lisensiointimalli, johon sitoudutaan kolmeksi vuodeksi 2014-2016. GASCO-konsortiot ovat Saksan, Sveitsin ja Itävallan välisiä konsortiosopimuksia. Frankfurtin yliopiston kirjasto on ainoana eurooppalaisena yliopistokirjastona mukana SERU:ssa.

Kokonaisvaikutelma kirjaston toiminnasta oli hyvin samanlainen kuin Helsingin yliopiston kirjastossa. Kirjastomaailma on yhtenäinen samoine haasteineen ja muutoksineen. Elektronisten kokoelmien määrä on lisääntynyt Frankfurtin yliopiston kirjastossa. Kirjastotilojen tarve ei kuitenkaan ole pienentynyt, sillä lukusalitiloja, ryhmätyöhuoneita ja moderneja oppimiskeskuksia tarvitaan.


Lukusalissa uuden kirjaston rakennusvaiheessa paljastuneet säilytetyt rauniot

Myös uudet kirjastotilat ja kokoelmien yhdistämiset ovat työllistäneet. Westend-kampuksen uuteen kirjastoon siirrettiin 8 km:iä kokoelmia. Saksassa yleinen luokitusjärjestelmä on Regensburger VerbundKlassifikation, jonka mukaan kirjat ovat hyllyssä hankintanumeron mukaan. Kokoelmien yhdistäminen todettiin mahdottomaksi uudessa kirjastossa. Päätettiin yhdistää ne kokoelmat yhdeksi kokoelmaksi, jotka hankitaan uudessa kirjastossa ja säilyttää kolmen muuttaneen kirjaston vanhat kokoelmat erillisinä kokoelmina.


Tänä keväänä valmistunut Westend-kampuksen kirjasto

Frankfurtin yliopiston kirjastossa vaihtui ylikirjastonhoitaja kesän aikana.

Minut otettiin hyvin vastaan kirjastossa ja vaihtoviikko antoi minulle mahdollisuuden verrata omaa hankintatyötäni Frankfurtin yliopistokirjastossa tehtävään vastaavaan työhön. Sain arvokasta kokemusta ja tietoa sovellettavaksi omaan työarkeeni.

Linkkejä:

http://www.ub.uni-frankfurt.de/

http://www.niso.org/workrooms/seru/for_librarians/

http://rzbvm001.uni-regensburg.de/sepp/rvko_neu/

http://www.dfg.de/en/index.jsp

Teksti ja kuvat:

Kristiina Lähdesmäki
Hankinta – ja metadatapalvelut
Helsingin yliopiston kirjasto