ERASMUS -vaihdossa Frankfurtissa

Erasmus- vaihtoviikkoni vietin tutustuen Frankfurtin yliopiston kirjastoon. Kirjaston virallinen nimi on Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg. Senckenberg oli saksalainen luonnontieteilijä jonka testamenttilahjoituksella perustettiin sekä kirjasto että sen läheisyydessä sijaitseva luonnontieteellinen museo. Kirjasto oli vuoteen 2005 asti osa Frankfurtin kaupunginkirjastoa saaden rahoituksen toiminnalleen sekä Frankfurtin kaupungilta että yliopistolta. Nykyään Frankfurtin yliopiston pääkirjaston kokoelmissa korostuu vanhan kirjallisuuden merkitys. Pääkirjastossa toimii myös Frankfurtin yliopiston hankintaosasto, jonka vieraana olin tutustumassa elektronisen aineiston hankintaan.


Frankfurtin yliopiston pääkirjasto

Hankintaosasto hankkii tietokantoja, elektronisia lehtiä ja e-kirjoja pääkirjaston lisäksi kolmelle kampuskirjastolle. Yhteiskuntatieteellis-humanistisella Westend-kampuksella sijaitsee tänä keväänä valmistunut uusi yhteiskuntatieteellis-psykologinen kirjasto, sekä humanistinen kirjasto ja oikeustieteellinen kirjasto. Luonnontieteellisellä kampuksella on vuoden vanha uusi kirjastorakennus, johon on yhdistetty kaikki luonnontieteelliset kokoelmat. Lääketieteellisellä kampuksella on sekä kampuskirjasto että yliopistosairaala. Tämän lisäksi elektronista aineistoa hankitaan myös laitoksille ja laitoskirjastoille. Kullakin kampuskirjastolla on myös oma hankintabudjetti, jolla he hankkivat kurssikirjat ja tieteellisen tutkimuskirjallisuuden. Vain elektroninen aineisto hankitaan keskitetysti.

Frankfurtin yliopiston kirjaston elektroniset kokoelmat muodostuvat 25 000 elehdestä, 125 000 ekirjasta ja yli 500:sta tietokannasta. Haku näihin aineistoihin tapahtuu Neues Portal Frankfurt:in kautta. Tämä uusi portaali otettiin käyttöön kesäkuun alussa ja portaalilla voi hakea sekä painettua että elektronista aineistoa.


Vuoden vanha uusi Luonnontieteellisen kampuksen kirjasto

Kirjasto on mukana monissa erilaisissa konsortioissa. Frankfurt kuuluu Hessenin lääniin ja kirjasto on aktiivisesti mukana Hebis-konsortiossa, jonka muodostavat viisi hesseniläistä yliopistokirjastoa. Hebis-konsortiotoimisto toimii osana Frankfurtin yliopiston kirjastoa. Hessenin, Berliinin ja Bayerin välillä on omia konsortioita. Saksan sisäisiin konsortioihin osallistuu myös Deutsche Forschungsgemeinschaft rahoittaen omalta osaltaan saksalaisten yliopistojen elektronisen aineiston hankintaa. Allianzlisenssi on uusi lisensiointimalli, johon sitoudutaan kolmeksi vuodeksi 2014-2016. GASCO-konsortiot ovat Saksan, Sveitsin ja Itävallan välisiä konsortiosopimuksia. Frankfurtin yliopiston kirjasto on ainoana eurooppalaisena yliopistokirjastona mukana SERU:ssa.

Kokonaisvaikutelma kirjaston toiminnasta oli hyvin samanlainen kuin Helsingin yliopiston kirjastossa. Kirjastomaailma on yhtenäinen samoine haasteineen ja muutoksineen. Elektronisten kokoelmien määrä on lisääntynyt Frankfurtin yliopiston kirjastossa. Kirjastotilojen tarve ei kuitenkaan ole pienentynyt, sillä lukusalitiloja, ryhmätyöhuoneita ja moderneja oppimiskeskuksia tarvitaan.


Lukusalissa uuden kirjaston rakennusvaiheessa paljastuneet säilytetyt rauniot

Myös uudet kirjastotilat ja kokoelmien yhdistämiset ovat työllistäneet. Westend-kampuksen uuteen kirjastoon siirrettiin 8 km:iä kokoelmia. Saksassa yleinen luokitusjärjestelmä on Regensburger VerbundKlassifikation, jonka mukaan kirjat ovat hyllyssä hankintanumeron mukaan. Kokoelmien yhdistäminen todettiin mahdottomaksi uudessa kirjastossa. Päätettiin yhdistää ne kokoelmat yhdeksi kokoelmaksi, jotka hankitaan uudessa kirjastossa ja säilyttää kolmen muuttaneen kirjaston vanhat kokoelmat erillisinä kokoelmina.


Tänä keväänä valmistunut Westend-kampuksen kirjasto

Frankfurtin yliopiston kirjastossa vaihtui ylikirjastonhoitaja kesän aikana.

Minut otettiin hyvin vastaan kirjastossa ja vaihtoviikko antoi minulle mahdollisuuden verrata omaa hankintatyötäni Frankfurtin yliopistokirjastossa tehtävään vastaavaan työhön. Sain arvokasta kokemusta ja tietoa sovellettavaksi omaan työarkeeni.

Linkkejä:

http://www.ub.uni-frankfurt.de/

http://www.niso.org/workrooms/seru/for_librarians/

http://rzbvm001.uni-regensburg.de/sepp/rvko_neu/

http://www.dfg.de/en/index.jsp

Teksti ja kuvat:

Kristiina Lähdesmäki
Hankinta – ja metadatapalvelut
Helsingin yliopiston kirjasto