Horisontti2020 – verkostoitumista mammuttikonferenssissa Lissabonissa

Lissabonissa järjestettiin lokakuussa Horisontti2020-ohjelmaan liittyvä ICT2015 – Innovate, Connect, Transform -konferenssi. Konferenssin järjestivät Euroopan komissio ja Portugalin opetus- ja tiedeministeriön alainen FCT (Fundҫão para a Ciência e a Tecnologia). Konferenssi oli suuri, lähes 6000 osallistujaa, 127 puhujaa, 120 verkostoitumissessiota, näyttely, jossa esiteltiin 150 projektia, Startup Europe Forum sekä palkintojen jako seitsemässä eri kategoriassa.

Konferenssi antoi laajan kokonaiskuvan ICT-alan keskeisistä ajankohtaisista teemoista. Puheenvuoroissa oli sekä poliittista hengen kohotusta että käytännönläheisiä esityksiä.
Konferenssiin osallistumiseni tarkoituksena oli löytää potentiaalisia yhteistyökumppaneita, perehtyä uusiin Horisontti 2020 hakuihin sekä etsiä EU-projektien tuotoksia, joita mahdollisesti voitaisiin hyödyntää Helsingin yliopistossa.

Päällimmäisinä matkasta mieleen jäivät
•    EU:n vahva viesti digitaalisten yhtenäismarkkinoiden puolesta (Digital Single Market)
•    verkostoitumisen tärkeyden korostaminen sekä
•    tiedon louhinnan ja prosessoinnin esille nostaminen keskeisenä digitalisaation edistäjänä.

Digitaaliset yhteismarkkinat ja avoimen tieteen osaamisen haasteet

Konferenssi avajaisissa oli korkean tason puhujia, muun muassa Portugalin presidentti Anibal Cavaco Silva, EU komissaari Günther H. Oettinger, EU:n puheenjohtajamaan Luxemburgin edustajana ministeri Francine Closener ja Euroopan parlamentin edustaja Hans-Olaf Henkel. EU:n edustajien viesti oli selvä: “We need digital single market!”. Tavoitteena on vahvistaa Euroopan kilpailukykyä ICT-markkinoilla suhteessa Amerikkaan ja Kiinaan.

Avoimen tieteen hyödyntämiseen tarvittavan osaamisen kehittämisen tarve oli esillä useissa esityksissä. Näissä yleisin viesti oli, että osaamisen kehittämistä tarvitaan eri tasoilla teknisistä asiantuntijoista poliittisiin päätöksentekijöihin ja rahoittajiin. Komissaari Moedas heitti haasteen ICT-asiantuntijoille, joiden hänen mukaansa tulisi näyttää kehityksen suunta poliitikoille. Riittävän rahoituksen turvaaminen nähtiin keskeisenä onnistumisen edellytyksenä. Rahoittajien tulisi nähdä avoimuuden rahoittaminen investointina, ei kustannuksena.

Verkostoituminen

Potentiaalisia yhteistyökumppaneita löytyi ja muutaman kanssa on viestejä lähetetty konferenssin jälkeen. Yhteistyökumppaneiden kanssa keskustelua auttoi kirjaston oman lähtökohdan määrittely ennen matkaa. Tällä kertaa keskityin linkitetyn avoimen datan kanssa työskenteleviin toimijoihin.

Tänä syksynä päättyneessä COMSODE-projektissa toteutettu Open Data Node-alustaa on suunniteltu hyödynnettäväksi Helsingin yliopiston linkitetyn datan palvelujen toteuttamisessa. Projektissa laadittu ja pilotoitu tiedon avaamiselle voisi olla hyödynnettävissä suomalaisissakin organisaatioissa. Avoimen linkitetyn paikkatiedon projekteja esiteltiin omassa sessiossaan. Yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista on jatkettu sekä COMSODE:n että paikkatietoprojektien kanssa.

Näyttelyssä eniten huomiota herättivät erilaiset robotit ja lääketieteen tekniset innovaatiot. Mielenkiintoisia mahdollisesti hyödynnettävissä olevia projekteja olivat FutureID ja Juxtalearn. FutureID-projekti rakentaa kattavaa ja joustavaa henkilöiden tunnistautumispalvelua sähköisten palvelujen tarjoajien käytettäväksi. Juxtalearn-projektissa opiskelijoiden oppimista edistetään luovan toiminnan, erityisesti videoiden tekemisen, avulla.

Toinen oppimisympäristöihin liittyvä löytö oli ASLERD-yhdistys (Association for Smart Learning Ecosystems and Regional Development). Kyseessä on monitieteinen yhdistys, jonka tavoitteena edistää oppimista ”älykkäiden” oppimisympäristöjen avulla ja sitä kautta vaikuttaa alueelliseen kehitykseen. Pohjoismaista jäseninä ovat: Aalborg University, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) ja tutkimusryhmänä Stockholm University, Dept. of Computer and Systems Science, IDEAL group. Yhdistys etsii uusia jäseniä. Löytyneekö Suomesta kiinnostusta yhdistyksen toimintaan?

Teksti ja kuvat

Pauli Assinen
kehittämispäällikkö