Sopimus Kumpulan kampuskirjaston kanssa allekirjoitettu

Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston kirjaston välinen sopimus kirjasto- ja tietopalveluiden käytöstä allekirjoitettiin elokuussa. Kumpulan kampuskirjasto toimii nyt Ilmatieteen laitoksen omana kirjastona.

-Sopimus saatiin allekirjoitettua vasta elokuussa, vaikka asiaa on hiottu jo pitkään. Viive johtui pitkälti Helsingin yliopiston kirjastouudistuksesta, joka saatiin päätökseen kesällä. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kaikki Helsingin yliopiston kirjaston palvelut ovat lähes täysimittaisesti Ilmatieteen laitoksen käytössä, kertoo Helsingin yliopiston kirjastosihteeri Lea Kujala.

Tieteellinen tutkimus edellyttää korkeatasoisia ja helppokäyttöisiä digitaalisia ja painettuja palveluja, jotka kirjasto järjestää tutkijoiden käyttöön. Kumpulan kampuskirjasto tuottaa sopimuksen mukaan Ilmatieteen laitokselle tietoaineistojen, tilojen ja työvälineiden käyttöpalvelun johon kuuluvat kirjaston tietoaineistojen käyttö ja lainauspalvelu, kirjaston työasemien käyttö tiedonhakuun sekä kirjaston asiakastilojen käyttö. Lisäksi Kumpulan kampuskirjasto huolehtii tietoaineiston hankinnasta, luetteloinnista ja lainauskuntoon saattamisesta, tiedonhankinnassa avustamisesta sekä julkaisuarkistopalvelusta. Kampuskirjasto tarjoaa myös kaukopalvelua, koulutuspalveluja ja tukea tutkimusryhmille.

Elektronisten aineistojen riesana lisenssisopimukset

–Kirjaston poistuminen Ilmatieteen laitoksen omista tiloista heikentää tietyllä tapaa palveluja.  Erityisen harmillista on se, että vaikka elektroniset aineistot ovat myös Ilmatieteen laitoksen käytössä, niin aineistoja käyttääkseen pitää kävellä Kumpulan kampuskirjaston tiloihin. Tämä johtuu lehtien lisenssisopimuksista, Ilmatieteen laitoksen nimikkokirjastonhoitaja Ville Huhtala toteaa.

– Olemme tietoisia siitä, että Ilmatieteen laitoksen tutkijat käyttävät voittopuolisesti elektronisia aineistoja ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan neuvottelemaan siitä, että elektroniset aineistot olisivat molempien laitosten käytössä. Kirjasto haluaa tietysti olla mukana kehittämässä monialaisia verkkopalveluita ja työvälineitä tutkimuksen tueksi, hän jatkaa.

Kumpulan kampuskirjastosta korostetaan, että toisaalta kampuskirjaston kokoelmat ovat laajemmat ja sisältävät jo entuudestaan paljon ilmakehätieteisiin liittyvää aineistoa. Vuosittain Helsingin yliopiston kirjaston hankintakulut ovat 4,7 miljoonaa euroa, josta yli puolet menee digitaalisiin aineistoihin. Kirjaston käytössä on 17000 e-lehteä, tuhansia e-kirjoja, satoja tietokantoja.

– Uskon, että synergia ja kirjaston suurempi koko tuo hyötyjä, jotka näkyvät myös kirjaston käyttäjille.  Kirjastolla on käytössä hankintarahaa, joten kirjatoivomuksia hankittavista kirjoista otetaan vastaan. Ilmatieteen laitoksen tilaama kirja on mahdollista saada puolen vuoden työlainaan, Ville Huhtala muistuttaa.

Palaute kullanarvoista

Ilmatieteen laitoksella on Kumpulan kampuskirjastossa oma nimikkokirjastonhoitaja Ville Huhtala, jonka puoleen voi kääntyä mieltä askarruttavissa ongelmissa.  Viestit kulkevat kampuskirjastoon myös Ilmatieteen laitoksen yhteyshenkilönä toimivan Esko Puheloisen kautta.

Kumpulan iloiset veikot
Sopimus nostattaa hymyn kumpulalaisten huulille.

– Otamme myös mielellämme vastaan palautetta, sillä tämänkaltainen palvelusopimus on meillekin uusi asia. Ilman palautetta emme voi kehittää palveluita. Palautteen avulla voimme paremmin asettua Ilmatieteen laitoksen tutkijan kenkiin. Varmasti tulemme tekemään myöhemmin myös käyttäjäkyselyitä, jotta näemme miten palvelut on otettu vastaan ja miten meidän tarjoamat palvelut on löydetty, asiakaspalvelupäällikkö Antti Virrankoski toteaa.

Kirjoittaja:

Eija Vallinheimo

tiedottaja
Ilmatieteen laitos

Kuva:

Eija Vallinheimo