Uudistunut kirjastokierros aloitti lukukauden Viikissä

Viime keväänä Viikin kampuskirjastossa alettiin joukolla pohtia uusia keinoja esitellä tuoreille fukseille kirjaston tiloja ja palveluja. Vanha tapa PowerPoint-esityksineen ja kirjaston kaikkien tilojen opastettuun kiertämiseen kaipasi uudistamista. Tätä olivat tutoritkin toivoneet palautteissaan. Pohdintaa siivitti myös Päivi Kupiaksen samaan aikaan ajoittunut kouluttajakoulutus, joka oli suunnattu myös kirjastoesittelyjä tekeville. Koulutuksen eräänä oppimistehtävänä oli kirjaston esittely ns. Kefalonian menetelmällä. Tätä metodia ei kuitenkaan tällä kertaa päätetty toteuttaa, mutta saimme siitäkin ideoita tämän syksyn kirjastoesittelyyn.

Tärkeänä pidettiin tiedon jakamista tiiviimmällä, kevyemmällä ja aktiivisemmalla tavalla. Mietittiin mitä kirjastosta halutaan kertoa, mitkä asiat ovat tärkeimpiä ja olennaisimpia juuri opiskelut aloittaneille. Liikaa tietoa ei haluttu ”tuputtaa.”

Ryhmäpohdinnan tuloksena päätettiin toteuttaa kirjastoon tutustuminen toiminnallisena ”rastiratana.” Kesän aikana valmistettiin ja aseteltiin näkyville suomen- ja englanninkielisiä värikkäitä postereita, jotka sisälsivät vastaukset olennaisimpiin asioihin kirjaston toiminnasta ja palveluista.

Kierroksen vetäjän antaman lyhyehkön perusinfon jälkeen opiskelijoille jaettiin lomakkeet, joiden sisältämät kysymykset aukesivat postereista ”check pointeilla” eli rasteilla. Porkkanana suunnistamaan lähteneille ja vastaukset palauttaneille luvattiin 2 lahjakortin arvonta vastanneiden kesken.

Kierroksen vetäjä saattoi joko mennä viimeiselle check pointille vastaanottamaan vastauslomakkeita tai kulkea opiskelijoiden rinnalla vastaamassa kysymyksiin. Päätepisteessä jaettiin karkkeja ja kirjaston pikaoppaita. Päätösrastilla kierroksen luotsaajalla oli myös mahdollisuus täydentää alkuinfoa tai esitellä Aada-kioskista Helkan pääpiirteitä. Opiskelijat saattoivat samalla tutustumiskäynnillä aktivoida opiskelijakorttinsa kirjastokorteiksi.

Elokuun lopusta alkaen kolmen viikon aikana kirjastoon tutustui 466 suomenkielistä ja 138 vaihto-opiskelijaa. Kymmenen kirjaston työntekijää luotsasi kierroksia. Monena aamuna usean fuksiryhmän kokoontuessa samaan aikaan, palveluaulassa vallitsi iloinen kuhina ja kielten sorina. Monet opiskelijat pitivät itsenäisemmästä kiertämisestä ja omin päin tutkimisesta. Jotkut mainitsivat tiedon jäävän paremmin mieleen kun itse löytää ja kirjoittaa vastaukset. Kirjastonpalvelujen ilmaisuus, jota me suomalaiset pidämme itsestäänselvyytenä, ilahdutti myös ulkomaalaisia. Varsinkin vaihto-opiskelijat olivat aktiivisia kyselijöitä ja ihailivat vilpittömästi sekä kirjaston tiloja että palveluita. Eräskin ulkomaalaisten pienryhmä ihasteli pitkään talvipuutarhaamme, Niilin puutarhaa, jonka ikkunoista palmun lehvien välistä pilkisti kumigorillan tumma hahmo. Juttelu laveni luontevasti kuvanveistäjä Villu Jaanisoon taiteellisesta sanomasta ilmastonmuutokseen, tulevaan kaamosaikaan ja kirkasvalolamppuihin!

Kirjoittaja:

Leena Nordman
kirjastosihteeri

Kuvat:

Jari Laine
kirjastosihteeri