Nuorkirjastolaisten päivä Turussa 30.9.2010

Nuorkirjastolaiset järjestivät yhteistyössä Turun kirjamessujen ja Suomen kirjastoseuran kanssa Kirjasto rokkaa ja runoilee – tapahtuman 30.9.2010. Yhden päivän mittainen tilaisuus pidettiin päivää ennen kirjamessujen avajaisia Turun messukeskuksessa.

Mikä on nykyisen kirjastotoiminnan perimmäinen tarkoitus ja merkitys? Nuorkirjastolaisten päivän keskustelut kirjaston tulevaisuudesta saivat miettimään kysymystä ja huomasin, että tärkeät asiat löytyvät, kun mennään rohkeasti pintaa syvemmälle.

Nuorkirjastolaisten päivän alkupuheenvuoroissa ja niitä seuranneissa keskusteluissa tuli esille useita tulevaisuuden kirjaston luonnehdintoja. Tätä kaikkea tulevaisuuden kirjasto voisi mm. olla:

  • inhimillinen käyttöliittymä
  • yhteiskunnan kielellis-kulttuuris-älyllinen ylläpitäjä
  • kulttuuristo
  • mediasto
  • sisällöstö
  • demokratian mahdollistaja
  • kulttuurin luomisen ja jakamisen mahdollistaja

Puheenvuoroissa tuli esiin, että kirjasto ei ole päämäärä, se on keino. Myös näin: kirjaston pitäisi keksiä itsensä uudelleen ja: kirjasto sinänsä ei ole mielenkiintoinen, kirjasto itsestäänselvyytenä olisi kyseenalaistettava.

Mikä on kirjaston ”se jokin”, kun asia irrotetaan siitä, mihin kirjastoissa on perinteisesti totuttu? Kirjastotiloihin sijoitettujen, painettujen julkaisujen muodostamien kokoelmien merkitys vähenee, elämyksellisyys, viihteellistyminen, konstruktiivisuus, sosiaalisuus ja konvergenssi ovat jo nyt kirjaston käyttäjien arkipäivää. Tiedon hankinnan ja lukemisen tavat ovat muuttuneet. Ovatko kirjaston perusosaamiset ajastaan jäljessä, eikö IT-, markkinointi- ja sopimusosaamisen pitäisi jo nyt kuulua kirjastojen ydintehtäviin?

Turkuun kokoontuneet kirjastolaiset, valmisteltujen puheenvuorojen pitäjät ja keskustelijat puhuivat suoraan ja innostuneesti. Tuli tunne, että juuri näin rakennetaan tulevaisuuden kirjastoa ja tällaisia tilaisuuksia tarvitaan lisää.

Jälkeenpäin mietittynä, mitä pinnan alta löytyi? Mikä on se kirjaston juttu, johon aika ei pysty? Hahmotin asian ytimen itselleni niin, että kirjaston keskiössä on ihmisen oma ajattelu ja luovuus, sen vaaliminen. Oli ajattelu tieteellistä tai ei, luovuus taiteellista, teknistä tai mitä muuta tahansa, on ensiarvoisen tärkeää, että yhteiskunta tarjoaa jäsenilleen epäkaupallisia mahdollisuuksia kehittää kykyjään. Kirjastoista puhuttaessa elämyksellisyyden, viihteellisyyden ja yhteisöllisten lähestymistapojen tulisi tukea tuota tavoitetta niin yleisissä kuin tieteellisissäkin kirjastoissa.

Keskustelussa kuultiin ääni, joka kysyi: voisiko kirjasto entistä näkyvämmin edistää omia arvojaan ja toimia yhteiskunnallisena lobbaajana? Näin päästiin arvoihin. Tunteiden – ilon, innostuksen ja työyhteisön draivin – merkityksestä kuultiin eräässä etukäteen valmistellussa puheenvuorossa. Itseäni kosketti erityisesti yleisöpuheenvuoro, jossa painotettiin uteliaisuutta kirjastolaisen voimavarana ja vahvuutena. Uskon, että tiedonhaluisille ihmisille löytyy aina mahdollisuuksia ja paikka tieto- ja palveluyhteiskunnassa, kutsutaanpa palvelun tarjoajaa sitten kirjastoksi tai joksikin muuksi.

Uteliaisuuteen lisäisin vielä ennakkoluulottomuuden ja rohkeuden, joita nuorkirjastolaiset osoittivat järjestämällä innostavan ja tulevaisuuden näkymiä avaavan tilaisuuden. Huoli tulevaisuudesta, mutta ensisijaisena omasta alasta ja kirjastoista välittäminen, halu uudistaa omaa  alaa ja tuoda esiin tuoreita näkökulmia välittyi voimakkaasti yleisöön. Tuloksena ei ollut vanhanmallista kvartettimusisointia, vaan mukaan tempaavaa räppiä ja sekalaista jammailua, kuten Suomen kirjastoseuran puheenjohtaja Jukka Relander lopuksi totesi. Odotan seuraavaa tapaamista!

Kirjoittaja:

Eeva-Liisa Viitala
tiedottaja
Hallinto- ja kehittämispalvelut
Helsingin yliopiston kirjasto

Tietoa nuorkirjastolaisista ja nuorkirjastolaisten päivästä:

http://www.kirjastokaista.fi/video/9037/nuorkirjastolaiset-matkaavat-vapaan-visioinnin-kautta-konkreettiseen-toimintaan

http://kirjastoseura.kaapeli.fi/etusivu/lehti/IFLA2010?modeyksi=yksi&takaisin=etusivu/lehti/ifla2010&teksti_id=17811

http://laureakirjasto.wordpress.com/tag/nuorkirjastolaiset/