Pure Seminar 2.5.2013 – kysymyksiä ja vastauksia Tuhatista


Tuhatin/Puren takana oleva Atira siirtyi viime elokuussa Elsevierin omistukseen. Helsingin yliopisto ja Elsevier järjestivät Kaisa-talossa Pure-seminaarin, joka antoi erinomaisen mahdollisuuden tavata Puren ylläpitäjiä ja esittää kysymyksiä.

Päivä alkoi Puren kehittäjän, Atiran perustajan Bo Alroen puheenvuorolla. Hän kertoi, miten Pure sai alkunsa 2000-luvun alussa, kun Aalborgin yliopisto ryhtyi uudistamaan tutkimustietojärjestelmäänsä. Vähitellen Pure sai asiakkaita myös muista tanskalaisista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Vuonna 2008 alkoi kansainvälistyminen ja nyt asiakkaita on Suomen lisäksi esimerkiksi Iso-Britanniasta, Ruotsista, Saksasta, Belgiasta, Itävallasta ja Hollannista. Atiran tuotekehitystiimi toimii edelleen Aalborgissa.

Brittien Pure User Groupin edustaja, Yorkin yliopiston Pure-projektin vetäjä Rachel Curwen kertoi, miten käyttöönotto oli sujunut heillä. Kuten Helsingin Yliopistossa, myös Yorkissa on monitieteisyydestään johtuen erilaisia julkaisukäytäntöjä ja –tarpeita. Koulutukseen, tutkijoiden ja muun henkilökunnan sitouttamiseen sekä asioista yhdessä sopimiseen varattiin Yorkissa runsaasti aikaa ennen käyttöönottoa. Rachel korosti, että vaikeista tilanteista huolimatta yhteishenki yli yksikkörajojen sekä mutkattomat yhteydet Atiraan kantoivat projektin alkuvaikeuksien yli. Yorkissa on yhteistyössä onnistuttu ratkaisemaan muutamia meilläkin askarruttaneita teknisiä kysymyksiä (mm. yksittäisen kentän avaaminen editoinnille muutoin lukituissa tietueissa). Aika näyttää, voidaanko samoja ratkaisumalleja hyödyntää Tuhatissa. Kiinnostuneena kuuntelimme myös Yorkin suunnitelmia pilotoida tutkimusdataan liittyvien tietojen linkittämistä Pureen loppuvuodesta.

Tuhatin projektipäällikkö Aija Kaiteran (yhdessä vararehtori Johanna Björkrothin kanssa laatimassa) puheenvuorossa kuultiin Tuhatin käyttöönotosta Helsingin yliopistossa. Lisäksi saimme tietoa suunnitelmista tälle vuodelle, mm. uusien tutkijakoulujen tietojen päivittämisestä Tuhatiin. Tilaisuudessa oli HY:läisten lisäksi mukana potentiaalisia Pure-asiakkaita muista yliopistoista ja korkeakouluista, joten heille oli varmasti mielenkiintoista kuulla käyttöönottokokemuksista eri organisaatioissa.

Elsevierin Helen Kardinaal-de Mooij demosi Puren ominaisuuksia ja vastaili Bo Alroen ja Rachel Curwenin kanssa yleisön kysymyksiin. Ilahduttavaa oli esimerkiksi Bo Alroen positiivinen suhtautuminen kaikkia asiakkaita hyödyttävien tietokantojen lisääminen Puren suoraimportointilähteiksi. Esimerkiksi Medic oli tässä yhteydessä puheena. Keskustelua syntyi myös bibliometriikkaan liittyen, erityisesti Snowball Metrics –benchmarkkausmenetelmästä, jonka suhteen Elsevierillä on yhteistyökuvioita mm. brittiläisten yliopistojen kanssa.

Seminaaripäivä oli erittäin mielenkiintoinen ja oli ilahduttavaa päästä tapaamaan tietokannan kehittäjiä ja käyttäjiä muista yliopistoista. Kiitos järjestäjille!

Linkit:

Teksti

Katri Larmo
Informaatikko
Meilahden kampuskirjasto Terkko
Helsingin yliopiston kirjasto