Ideoita tieteenalatyöhön SLA2015 konferenssista

Kirjaston tieteenalavastaava markkinoi palveluita ja kehittää niitä hyödyntäen omaa, jatkuvasti kehittyvää asiantuntijuuttaan.

Oppia ja innostusta saamme toisiltamme. Osallistuminen kansainvälisiin konferensseihin on antoisa lähde kontaktien luomiseen ja ideointiin.

Special Libraries Association on yli satavuotias, voittoa tavoittelematon kansainvälinen, innovatiivisten tietoammattilaisten ja heidän strategisten kumppaniensa yhteistyöjärjestö. Jäseniä on yli 7000 75:ssä eri maassa. Tähän joukkoon mahtuu niin akateemisten kirjastojen, julkisten asiantuntijaorganisaatioiden kuin yritysten tietopalvelutehtävissä toimivia ammattilaisia. Järjestö edistää ja vahvistaa jäsentensä oppimista, edunvalvontaa ja verkostoitumista. Järjestö on julkaissut esimerkiksi tietoammattilaisten osaamisvaatimukset. SLA:lla on viitisenkymmentä jaostoa, joista tosin kaikki eivät toimi aktiivisesti.

Minulle tarjoutui mahdollisuus osallistua Special Libraries Associationin vuosikonferenssiin Be revolutionary 2015 Bostonissa. Seuraavassa poimintoja konferenssin annista tieteenalatyön tukena.

Nosta ammattisi arvostusta (SLA2015 Boston, juhlapuhuja Leigh Gallagher):

• Markkinoi itsesi ylimmälle johdolle, arvosta itseäsi ja näytä se (kirjasto vai viisauslaboratorio?)
• Kerro miten olet ollut avuksi, kuinka tieto on myös taloudellisesti arvokasta
• Ota käyttöön uusimmat tekniikat
• Tarjoa huippulaatuista asiakaspalvelua
• Innovoi palvelujasi; viisauslaboratorion palvelun voi tilata napin painalluksella kuten taksin

Tee itsesi näkyväksi (Tina Quin, Michigan State University) Making Chemistry Liaison Connections through Grassroots efforts

• Järjestä näyttelyitä, tapahtumia, seminaareja ja koulutuksia palvelujen esittelemiseksi
• Valmista tiedonhaun oppaita, myös kurssikohtaisia
• Osallistu aktiivisesti laitoksen tapahtumiin
• Ole tavattavissa fyysisesti ja virtuaalisesti

Toimi oikein asiakastilanteissa (Stephanie Ball, Christine DeLuca, John Digilio), Get out of your chair and revolutionize your training program

– Mene tapaamaan työhuoneeseen mukana lyhyt selkeä esite (jätä esite tuolille, ellei tapaaminen onnistu)

o Miten pääset tietokantaan
o Mitä teet, jos ongelmia ilmenee
o Yhteystietosi

– Lyhyt, käytännönläheinen esitys (vain muutama minuutti!)
– Osoita että arvostat käyttäjän aikaa
– Kerro myös muista palveluista, jos se on luontevaa
– Kuuntele käyttäjää, älä toimi kuin kone ennakkosuunnitelmasi mukaan
– Jätä pieni lahja, esim. suklaapatukka, jonka kääreessä yhteystietosi tai tietokannan hakuvinkki

Valloita kuulijoiden huomio
• Katso kuulijoitasi
• Nauti esiintymisestä
• Hymyile
• Puhu selkeällä äänellä
• Tiedosta kehonkieli
• Loppuyhteenveto on tärkein, koska kuulijat muistavat pisimpään sen, mitä kuulivat viimeiseksi.

Tunne tieteenalasi
Mitä tiedät tieteenalastasi kirjaston uusien palveluiden näkökulmasta? (Joanna Thielen ja Ye Li, Michigan State University) kuvasivat posterissaan Profiling common types of research data and methods published by organic synthetic chemists at the University of Michigan -menetelmän, jolla oli koottu tietoja tutkijoiden käyttämistä menetelmistä ja tutkimusdatoista sekä niiden tallennuskäytännöistä.

Kehitä virtuaalipalveluita (Introduction developing a better web-based user experience, Sarah Barret)
Uuden palvelun alustavien käyttäjäkokemusten keräämiseen riittää neljän asiakkaan haastattelu, jolla saadaan esiin 90 % ongelmista

• Kysy, kuinka käytät sisältöä?
• Mitä ongelmia olet havainnut?
• Kuuntele haastateltavan ongelma, älä hänen esittämäänsä ratkaisua (tiedät itse paremmin, koska kokemuksesi on laajempi)
• Tee kattavat muistiinpanot

Don’t be perfect, be fearless! (Kim Dority)

Teksti ja kuvat

Kaija Sipilä
johtava tietoasiantuntija