RETHINKING – uudelleen ajattelua

Suomen tieteellisen kirjastoseuran tietoaineistoseminaarissa 11.3.13 pohdittiin uudelleen ajattelua psykologisesta ja tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta sekä konkreettisesti kirjastotyössä.

Psykologi Lari Junkkari Novetos Oy:stä kertoi työn tuoreesta ajattelusta eli keinoista miten voi löytää uutta ja luopua vanhasta.  Väistämätöntä elämässä on usein pelkoa aiheuttava muutos ja sen kanssa ristiriidassa halumme  tuntea turvallisuutta. Kun muutokset tapahtuvat nopealla tahdilla, tulisi ihmisille antaa tilaa kertoa tunteistaan muutoksen keskellä. Junkkari korosti luovuutta ja ennakkoluulottomuutta elämänasenteena. Kyky kyseenalaistaa ”ikitoimintoja” on avartavaa. Utelias ja luova ihminen uskaltaa mennä ideoiden äärelle, eikä pelkää avuttomuuden tunteitaan. Muutoksia on helpompi vastaanottaa ellei itse kavenna itseään, vaan on valmis poikkitieteellisiin ja –taiteellisiin kokemuksiin altistaessaan itseään sellaiselle mikä ei ole luonnollista itselle. Oman itsen hämmentäminen on tervettä ja antaa samalla välineitä sopeutumiseen erilaisissa muutoksissa. Kaikissa tilanteissa on tarjolla useampia vaihtoehtoja, jolloin ei kannata takertua vain yhteen niistä.

Tulevaisuuden tutkija Osmo Kuusi What Futures Oy:stä toi esille tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä ja näkökulmia.  Tieteellisen tulevaisuuksientutkimuksen peruskäsitteitä ovat tulevaisuuskartta (futures map) ja tiekartta (road map). Tulevaisuuskartta ottaa huomioon sen, mikä on kartan käyttäjille erityisen olennaista hänen tulevissa valinnoissaan. Se myös havainnollistaa käyttäjälle, millaisia valintatilanteita hän saattaa kohdata ja mihin valinnat johtavat. Tiekartta kuvaa reitin, jota pyritään lähitulevaisuudessa etenemään. Tulevaisuuspoluilla eli skenaarioilla esitetään tulevaisuuskartalla loogisesti etenevä tapahtumasarja, jonka tarkoituksena on näyttää miten todennäköinen, mahdollinen, tavoiteltava tai uhkaava tulevaisuudentila kehittyy askel askeleelta.  Toimijat eli aktorit visioineen kulkevat tulevaisuuskartan teillä ja poluilla. Megatrendien, kuten luonnonlait ja historialliset trendit,  oletetaan säilyvän muuttumattomina tai vaikuttavina tekijöinä tulevaisuuskartalla. Musta joutsen on erittäin epätodennäköinen tapahtuma, joka ei ole ennustettavissa, mutta sillä on valtava vaikutus ja osaamme kehitellä selityksen, jonka ansiosta se vaikuttaa vähemmän satunnaiselta ja ennustettavammalta kuin olikaan. Mm. Googlen hämmästyttävä menestys oli Musta Joutsen. Heikkojen signaalien villit kortit ovat ajassa orastavia outoja ilmiöitä. Ne voivat elää vain hetken tai muodostua ratkaisevan merkittäväksi tekijäksi. Internet koettiin villiksi kortiksi 1993-1995. Heikot signaalit ovat asioita jotka  kahvipöytäkeskustelussa saavat kollegat nauramaan tai he vastustavat kiivaasti, herättävät ihmetystä, kukaan ei ole kuullut asiasta ennen tai halutaan ettei asiasta enää puhuta.

Tulevaisuuden tutkimus ei ole ennustamista vaan tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittamista.

Monet kirjastot ovat uudelleen ajatelleet omia käytäntöjään, toimintojaan ja tilojaan kirjastojen monissa muutoksissa, kuten muutoksessa hybridikirjastosta virtuaalikirjastoksi, korkeakoulukirjastojen yhdistymisissä, aineistohankinnan uudet mallit haastavat uudelleen ajatteluun, FinELib luopuu osasta tehtävistään voidakseen keskittyä vielä enemmän omaan ydintehtäväänsä eli elektronisen aineiston hankintaan.

Uudelleen ajattelu ja uuden ajattelu on välillä turhauttavaa kokeiluineen ja epäonnistumisineen, mutta silti on uskallettava kokeilla, kehittää ja luopua, jotta pysyy mukana muutoksissa ja tulevaisuuksissa.

Teksti ja kuvat

Kristiina Lähdesmäki
Hankinta- ja metadatapalvelut
Helsingin yliopiston kirjasto