Tietokeskus Vellamon arkistopalvelut avautuivat

Syyskuun alussa juhlittiin Kotkassa Tietokeskus Vellamossa arkistopalvelujen avajaisia.  Yleisölle avattiin nyt Kymenlaakson museon kuva- ja museoarkisto sekä Suomen merimuseon kuva-arkisto.

  • Kymenlaakson museon kokoelmat tallentavat Kotkan seudun, Kymenlaakson ja Suomenlahden ulkosaarten elämää, kulttuuri-ilmiöitä ja historiaa
  • Suomen merimuseon kuva-arkistossa on n. 30 000 kuvaa, jotka ovat painottuneet kauppamerenkulkuun

Arkistoaineiston tilauksia voi toimittaa tietokeskukseen sähköpostitse, puhelimitse tai paikan päällä. Aineistoja voi tilata nähtäväksi tietokeskuksen tutkijahuoneisiin. Osa aineistosta on selattavissa internetissä. Suomen merimuseon museoarkisto avataan myöhemmin, sillä museoarkistossa ei tällä hetkellä ole työntekijää.

Tietokeskus Vellamo tarjoaa neljän toimijan yhteistyönä kirjasto-, arkisto- ja neuvontapalveluja tutkijoille ja muille tiedontarvitsijoille. Kumppanit ovat Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Kotkan yksikkö (ja HY:n kirjastopalvelut), Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kirjasto, Kymenlaakson museo ja Suomen merimuseo (/Museoviraston kirjasto).

Lisätietoja Tietokeskuksen www-sivulla:

www.merikeskusvellamo.fi/uutiset

www.merikeskusvellamo.fi/arkistoaineistot

Tiedon valtamerellä – kuulumisia tietokeskus Vellamon ensimmäisestä toimintavuodesta

Kotkassa Merikeskus Vellamossa sijaitseva Tietokeskus Vellamo on Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun, Kymenlaakson museon ja Suomen merimuseon yhteinen kirjasto ja oppimiskeskus.

Helsingin yliopiston oppiaineiden näkökulmasta tietokeskus on merkittävä merihistorian alan erikoiskirjastona, sillä sinne on siirretty Suomen merimuseon kirjasto- ja arkistokokoelmat.  Arkistopalvelut avataan syksyllä 2010.

Tietokeskuksen kirjastopalvelut avattiin yleisölle syyskuussa 2008. Vuoden 2009 aikana keskityttiin kirjastopalvelujen kehittämiseen ja tietokeskuksen markkinointiin. Vuoden mittaan valmistuivat myös tietokeskuksen painettua kirjastoaineistoa kuvaileva kokoelmaprofiili sekä tutkijahuoneiden käyttöä koskeva ohjeistus.

Navigointia aineistoissa

Tietokeskuksessa on paikallisesti käytettävissä Helsingin yliopiston, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Museoviraston kirjaston e-aineistot. Yhdessä aineistot muodostavat valtavan monialaisen tietovarannon.

Tietokeskuksen tiloissa sijaitsee neljän eri toimijan kokoelmia, ja luokitusjärjestelmätkin poikkeavat toisistaan. Tämän vuoksi kokoelmat on toistaiseksi ryhmitelty hyllyihin toimijoiden mukaan. Yhteensä nimekkeitä on n. 15 000. Keskeisimpiä painetun aineiston aihealueita ovat merihistoria, meriarkeologia, meriaiheinen kaunokirjallisuus, laivanrakennus, vesiliikenne, museologia ja paikallishistoria. Tietokeskuksen painettu kirja-aineisto on suurimmaksi osaksi luetteloitu Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kymi-tietokantaan.

Tiedekeskus Vellamo

Vuoden 2009 aikana koottiin kokoelmaprofiili, jonka tarkoituksena oli selvittää painetun kirjastoaineiston ikä-, kieli- ja aihealuejakaumat. Samoin kokoelmaprofiilissa määriteltiin kunkin toimijan hankintojen painopistealueet päällekkäisyyksien välttämiseksi. Päällekkäisiä aihealueita oli tarkastelun perusteella yllättävän vähän. Kokoelmaprofiili on luettavissa kokonaisuudessaan tietokeskuksen sivuilla kohdassa Aineistot ja tiedonhaku. Sivuilla on myös linkki Museoviraston kirjaston kokoelmakarttaan tuottamaan kuvailuun Suomen merimuseon merihistorian kokoelmasta.

Tietosukelluksista tietoherkkuihin

Kirjastopalveluissa kehitettiin erityisesti tiedonhankinnan opetusta sekä tapahtumatuotantoa. Tiedonhankinnan opetusta järjestettiin muun muassa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja Merikeskuksen henkilökunnalle. Yhdessä Merikeskuksen museopedagogien kanssa suunniteltiin peruskoululaisille ja lukiolaisille suunnattu tiedonhankinnan opastus, Tietosukellus, jota tarjotaan koululuokille Merikeskuksen koulutiedotteen välityksellä.

Tietokeskuksen toiminnan vetonaulaksi kohosivat vuoden aikana ns. Tietoherkut, yleisölle avoimet luentotilaisuudet, joiden esiintyjinä toimivat suurimmaksi osaksi paikalliset asiantuntijat. Aihepiirit kytkeytyivät erityisesti paikallishistoriaan ja mereen.

Tiedekeskus Vellamo

Tietokeskuksessa vieraili vuoden aikana 38 ryhmää sekä Kymenlaaksosta että muualta Suomesta. Yhteensä kävijöitä vuoden aikana kertyi 10 210, eli noin 930 kuukaudessa. Vuoden nimekkäin vieras oli presidentti Tarja Halonen, joka vieraili seurueineen tietokeskuksessa helmikuussa.

Markkinoinnin tukena toimivat verkkosivut ja esite. Verkkosivut valmistuivat keväällä Merikeskus Vellamon sivujen yhteyteen, ja alkukesästä saatiin jakeluun tietokeskuksen uusi esite.

Kirjoittajat:

Eeva Savolainen
Tietokeskus Vellamon johtaja

Marja Hirn
Tietokeskus Vellamon johtokunnan jäsen
Helsingin yliopiston kirjasto / Hankinta- ja metadatapalvelut

Kuva:

Timo Vesterinen