Tasa-arvoiltapäivän antia

Helsingin yliopiston tasa-arvotoimikunnan järjestämää tasa-arvoiltapäivää vietettiin 6.5.2011. Tilaisuudessa jaettiin Helsingin yliopiston Maikki Friberg- tasa-arvopalkinto, jonka sai Kielikeskuksen tasa-arvoista oppimista edistävä toiminta ja erityisesti sen Erilaiset oppijat -työryhmä (ERI). ERI-ryhmä panostaa tasa-arvoisiin ja esteettömiin ohjaus- ja oppimisympäristöihin ja ottaa huomioon yksilöllisen oppimishistorian ja elämäntilanteen.


Kuva: Kyösti Mutkala.

Tasa-arvovastaava Terhi Somerkallio puhui tasa-arvon ja työhyvinvoinnin suhteesta:

Kaikilla meillä on sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen ja jokin etninen tausta, kaikki me ikäännymme. Moninaisuuden kunnioittamisen kautta jokainen voi vapautua yhdenmukaisuuden pakosta ja olla avoimemmin oma itsensä myös työssä. Tämä edistää kaikkien hyvinvointia.

Kirjaston edustajat Eeva Laurila ja Johanna Lahikainen puhuivat ikätasa-arvon edistämisestä Helsingin yliopiston kirjastossa.

Elina Lahelma ja Liisa Tainio esittelivät käyttäytymistieteiden laitoksen ja Opettajankoulutuslaitoksen hyviä käytänteitä, mm. Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa -hanketta (TASUKO).

Laika Nevalainen ja Santtu Sundvall kertoivat valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden tekemästä tasa-arvotutkimuksesta. He suosittelivat tutkimuksen perusteella, että tasa-arvotyöstä tulisi osa ainejärjestöjen toimintasuunnitelmia ja perustettaisiin opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan yhteinen työryhmä kehittämään opetusta.

Valokuvia ja esitykset Almassa (vain HY).

Teksti:

Johanna Lahikainen
tietoasiantuntija
Keskustakampuksen kirjasto
Helsingin yliopiston kirjasto

Kuva:

Kyösti Mutkala

Tietolinjassa (1/2011): tuomisia ELAG2011 -konferenssista

ELAG -konferenssi järjestettiin tänä vuonna  Tšekin kansallisessa teknillisessä kirjastossa Prahassa 24.-27.6. . (ELAG tulee sanoista European Library Automation Group.) Kyseessä oli 35. vuotuinen ELAG-konferenssi.  Tänä vuonna konferenssin keskiössä olivat ennen muuta pilvipalvelut, avoin linkitetty data ja MARC-formaatin kohtalo.

Meiltä Helsingin yliopiston kirjastosta konferenssiin osallistui 2 , Kansalliskirjastosta 17, joista enemmistö Kirjastoverkkopalveluista. Uusimmassa Tietolinja (1/2011) -lehdessä on kansalliskirjastolaiskollegojemme kirjoituksia konferenssin annista.

Konferenssiesitysistä on tätä kirjoitettaessa osin vasta abstraktit, mutta osaan abstrakteja on liitetty jo esityksiä ja mahdollisia muita tiedostojakin. Materiaali löytyy  ELAG2011-konferenssisivujen kautta.  Sivuilta mahdollisesti puuttuvia esityksiä voi yrittää etsiä SlideShare-sivustolta.

Kirjoittaja:

Eeva Peltonen
Kirjastonhoitaja
Hankinta- ja metadatapalvelut
Helsingin yliopiston kirjasto

Helsingin yliopiston kirjaston nimityksiä

  • Meilahden kampuskirjasto Terkon johtajaksi nimettiin YTM Annikki Roos, joka siirtyy tehtävään Viikin kampuskirjaston johtajan paikalta.
  • Viikin kampuskirjaston johtajaksi on valittu tekniikan lisensiaatti Ari Muhonen, joka siirtyy tehtävään Aalto-yliopiston ylikirjastonhoitajan paikalta.
  • Terkon kirjastonhoitajaksi on valittu YTM Terhi Sandgren.
  • Hallinto- ja kehittämispalveluiden verkkotoimittajan sijaisuuden hoitajaksi valittiin medianomi Aino-Leena Juutinen.
  • Terkon informaatikoksi on valittu FM Mari Elisa Kuusniemi.
  • Verkkopalvelujen tietojärjestelmäasiantuntijana aloittaa fil.yo. Joonas Kesäniemi.
  • Hankinta- ja metadatapalveluiden määräaikaisena kirjastonhoitajana toimii YTM Juha Pesonen.

Onnittelut kaikille valituille!