Onnea tohtori Ellen!

Onnea rakas tohtori Ellen! toivottivat Kaisa Sinikara, Maria Forsman ja Hannele Näveri-Ranta. Emeritamme Kaisa ja Maria ovat tunteneet Ellenin jo 1980-luvulta lähtien.

Ellen Namhila, entinen Namibian yliopiston kirjaston johtaja, nykyinen Namibian yliopiston Pro-Vice Chancellor, puolusti väitöskirjaansa Tampereen yliopistossa 18.9.2015. Informaatiotutkimuksen alan väitöskirjassaan Namhila tutkii kolonialismin vaikutusta Namibian kansallisarkiston alkuperäisasukkaiden perunkirjoitusasiakirjoihin.

Vastaväittäjä tohtori Dag Henrichsen (Baselin yliopisto, Sveitsi) totesi väitöskirjan olevan monella tapaa merkittävä virstanpylväs Namibian historian ja informaatioalan tutkimuksessa.
Ellen Namhilan poikkeuksellinen elämä on vienyt pakolaisleiriltä Angolasta Tampereelle, ja nyt tohtoriksi ja Namibian yliopiston johtoon. Lue lisää Ellenin elämästä ja urasta.

Karonkassa moni onnittelija viittasi maljapuheessaan leikkisästi siihen, että tällaisiakin siemeniä kehitysapuprojektit voivat kylvää: tohtoreita.

Hyvät ystävykset vuosien takaa: Ellen Ndeshi Namhila ja Sinikka Sipilä.

Teksti ja kuvat

Johanna Lahikainen
tietoasiantuntija

Yhä useampi gradu tallennetaan digitaalisena E-thesikseen

Kirjaston verkkopalveluissa ylläpidettävä E-thesis-palvelu on tarjonnut Helsingin yliopiston opinnäytteitä avoimesti saataville ja vapaasti luettavaksi jo reippaat kymmenen vuotta. Väitöskirjoista on useiden vuosien ajan saatu E-thesikseen julkaistavaksi suurin osa, mutta gradujen tallentaminen ja julkaiseminen on Helsingin yliopistossa edennyt hitaammin kuin monissa muissa suomalaisissa yliopistoissa. Gradujen julkaiseminen E-thesiksessä oli pitkään täysin vapaaehtoista ja useat tiedekunnat olivat määrittäneet julkaistaville graduille arvosanarajan. Gradut ovat kuitenkin olleet koko E-thesis-palvelun olemassaolon ajan hyvin suosittua aineistoa tiedostonlatauksia kartoittavien tilastojen valossa.

Muutaman viime vuoden aikana Helsingin yliopiston gradujen digitaalisten versioiden tallentaminen ja julkaiseminen on edistynyt merkittävästi. Valtiotieteellinen tiedekunta, Viikin tiedekunnat ja lääketieteellinen tiedekunta ovat jo joidenkin vuosien ajan tukeneet gradujen ja tutkielmien tallentamista yhteistyössä kirjaston kanssa. Syyslukukaudesta 2012 alkaen matemaattis-luonnontieteellisessä, oikeustieteellisessä ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa on ollut pakollista tallentaa pro gradu -työ E-thesikseen opinnäytteen tarkastettavaksi jättämisen yhteydessä. Tiedekuntien aktiivisuuden myötä E-thesiksen tallennettujen gradujen määrä on kasvanut huomattavasti.

Digitaalisten gradujen kattavan tallentamisen leviäminen kaikkiin yliopiston tiedekuntiin on myös näköpiirissä. Lisävauhtia uusien käytäntöjen leviämiselle tulee todennäköisesti antamaan plagiaatintunnistusohjelmiston tuleva käyttöönotto yliopistossa. Kun opiskelijoiden on annettava gradunsa ohjelmiston analysoitavaksi, on luontevaa, että samalla tarjotaan mahdollisuus opinnäytteen tallentamiseen E-thesikseen.

Teknisiä uudistuksia E-thesis-palvelussa

Gradujen tallennusta varten kirjaston verkkopalveluissa on laadittu tiedekuntakohtaisia tallennuslomakkeita. Lomakkeen avulla opiskelijalle annetaan mahdollisuus joko gradun julkaisemiseen internetissä tai pelkkään gradun tallentamiseen. Ne gradut, joille tekijä ei myönnä julkaisulupaa, päätyvät E-thesiksen suljettuun opinnäytearkistoon. Suljetussa arkistossa olevat opinnäytteet eivät ole vapaasti luettavissa tai hakukoneiden haettavissa. Tarvittaessa nämä opinnäytteet ovat kuitenkin tiedekunnan opintohallinnon saavutettavissa. Keskustakampuksen Kaisa-talon kirjastossa on neljä työasemaa, niin sanottua opinnäytekioskia, joilla asiakkaat voivat lukea suljettuun arkistoon tallennettuja opinnäytteitä. Näillä työasemilla tiedostojen kopioiminen ja tallentaminen on tekijänoikeussyiden vuoksi estetty.

E-thesis-palvelua on tarkoitus kehittää edelleen niin, että se palvelee aikaisempaa paremmin opinnäytteiden tallentajia ja julkaisijoita. Ensimmäisessä vaiheessa päivitetään E-thesiksen verkkosivujen ulkoasua, tallennuslomakkeita sekä opinnäytteiden suljettua arkistoa. Teknistä uudistustyötä ovat toteuttaneet kirjaston verkkopalveluissa tietotekniikkasuunnittelija Antti Rantala ja tietojärjestelmäasiantuntija Joonas Kesäniemi. Uudistetut E-thesiksen verkkosivut ja tallennuslomakkeet otetaan käyttöön kevättalven aikana.

Teksti

Jussi Piipponen
tietotekniikkasuunnittelija
Verkkopalvelut
Helsingin yliopiston kirjasto

Kuva

Helena Hiltunen