Namibia-projektissa verkostoidutaan

Yliopistokirjastoilla on Suomessa vain yksi kehitysyhteistyöprojekti Ulkoasiainministeriön rahoittamana, Helsingin, Tampereen ja Namibian yliopistojen kirjastojen ”Human Resource Development Project at the University of Namibia Library” –hanke. UM rahoittaa HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) –ohjelmansa kautta yliopistojen kehitysyhteistyötä, CIMO koordinoi niitä. CIMO ja UM yhdessä kutsuvat muutaman kerran vuodessa HEI ICI –koordinaattorit koolle yhteiseen tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen. Jokainen koordinaattori vuorollaan esittelee omaa projektiaan, meidän projektin vuoro oli joulukuussa 2011. Myös Oulun yliopiston lääketieteellisellä ja kasvatustieteellisellä tiedekunnalla on HEI ICI –hanke Namibian yliopiston vastaavien tiedekuntien kanssa. Me ”namibialaiset” olemme löytäneet toisemme, mutta kiinnostavaa on kuulla myös aivan toisenlaisista projekteista muualla Afrikassa tai Aasiassa.

UniPID ja Helsingin yliopisto järjestivät tammikuussa 2012 seminaarin ”The University of Helsinki and Africa”. Tilaisuuteen oli kutsuttu Helsingin yliopistosta kaikki, joilla on jokin yhteistyökuvio menossa jonkin Afrikan maan kanssa. Paikalla oli noin 55 tutkijaa ja minä ainoana kirjastosta. Esittelin myös siellä meidän projektiamme. Keskustelussa muutamat tutkijat kertoivat, että he nyt vasta huomasivat, kuinka tärkeä rooli tasokkaalla yliopistokirjastolla on myös heidän omissa hankkeissaan. Siitä jo poikikin uusi ”aluevaltaus” Afrikassa, tällä kertaa Etelä-Sudanissa. Keskustakampuksen kirjastosta poistettuja ylimääräisiä kurssikirjakappaleita 2000-luvulta lähetetään Etelä-Sudaniin Viikin tutkijoiden Afrikka-yhteistyöprojektien kautta.

Ulkoministeriön Afrikan ja Lähi-idän osasto kutsui kuulemaan Namibiaan akkreditoidun uuden suurlähettilään strategiaa, jossa on mainittu myös HEI ICI -hankkeet. Kutsu oli lähetty UM:n rahoittamana Namibiassa työskenteleville tai Namibia-hankkeissa oleville. Suomen suurlähetystö Windhoekissa on tärkeä vaikuttaja UM:n rahoitusta hakeville. Oli kiinnostava keskustelu mukavassa ilmapiirissä, kuten edellisenkin suurlähettilään vastaavassa tilaisuudessa. Se oli myös taas oiva tilaisuus verkostoitua.

Meillä Helsingin, Tampereen ja Namibian yliopistokirjastoissa on mahdollisuus tutustua toisiimme ja sitä suuremmalla joukolla, kun projekti etenee. Työvierailut Suomen ja Namibian välillä näyttävät puolin ja toisin, millaisessa ympäristössä kollegat työtä tekevät. Me kaikki osapuolet opimme toinen toisiltamme, teemmepä työtä pienessä kaupungissa savannilla tai suuressa kaupungissa, hierarkkisessa tai vapaassa työkulttuurissa, uusimpien elektronisten laitteiden parissa tai heikkojen verkkoyhteyksien kurjimuksessa.

 Teksti

Elise Pirttiniemi
Projektipäällikkö

Namibia-hankkeessa onnistunut avausseminaari

 

Namibia-hankkeen avausseminaari Windhoekissa 10.-14.10.2011 oli antoisa. Seminaariin  osallistui Helsingistä Kaisa Sinikara, Elise Pirttiniemi, Maria Forsman ja Päivi Helminen ja Tampereelta Mirja Iivonen, Leena Toivonen, Hannele Nurminen ja  Outi Sisättö.

Ohjelmassa oli sekä suomalaisten että namibialaisten esityksiä. Työhön liittyvät haasteet, kehittämistoiveet ja ilonaiheet olivat hyvin samanlaisia Namibian, Tampereen ja  Helsingin yliopistonkirjastoissa. Monissa asioissa olimme samalla viivalla (esim. mikä estää henkilökuntaa julkaisemasta ja tekemästä tutkimusta), jotkin asiat olivat paremmin Suomessa (esim. internet-yhteydet) ja joissakin asioissa meillä oli opiksi otettavaa (esim. esiintymis- ja keskustelutaito).

Kokonaiskuva seminaaritilasta

Hanke jatkuu namibialaisten vierailuilla. Marraskuussa 2011 on tulossa kaksi vierailijaa kahdeksi viikoksi Tampereelle ja kahdeksi viikoksi Helsinkiin. Vierailijat ovat apulaiskirjastonjohtaja Joseph Ndinoshiho ja terveystieteiden kirjastonhoitaja Menete Shatona. Maaliskuussa 2012 on Namibiassa toinen yhteinen seminaari, jonka jälkeen on tulossa lisää vierailijoita.

Ryhmätyötila oli aktiivisessa käytössä

Hankkeen suunnittelu aloitettiin jo 2008, mutta uusi yliopistolaki siirsi rahoituspäätöksiä. Vasta keväällä 2011 saatiin rahoitus vuosiksi 2011 – 2012 Suomen ulkoasiainministeriön HEI ICI (Higher Education Institutions – Institutional Cooperation Instrument) -ohjelmasta.

Sarvikuonoja kuvaamassa

Linkkejä
  • Seminaarin esitykset ja muuta dokumentointia täydennetään tälle kaikille avoimelle  wikisivustolle
  • Aiheesta enemmän Mirja Iivosen ja Kaisan Sinikaran jutussa Suomen  yliopistokirjastojen neuvoston blogissa
Teksti

Maria Forsman
Johtava tietoasiantuntija
maria.forsman[at]helsinki.fi

Päivi Helminen
Informaatiolukutaidon koordinaattori
paivi.helminen[at]helsinki.fi

Elise Pirttiniemi
Projektipäällikkö
elise.pirttiniemi[at]helsinki.fi

 

Namibia-hanke vauhtiin aloitusseminaarissa lokakuussa Windhoekissa

Namibia-hankkeen ensimmäinen yhteinen seminaari on 7.-14.10.2011 Windhoekissa. Seminaariin osallistuu lähes koko Namibian yliopiston kirjaston henkilökunta ja Suomesta lähtevät Tampereelta Mirja Iivonen, Leena Toivonen, Hannele Nurminen, Outi Sisättö ja Helsingistä Kaisa Sinikara, Elise Pirttiniemi, Maria Forsman ja Päivi Helminen. Hanketta koordinoi Elise Pirttiniemi.

Aloitusseminaarin aiheina ovat mm. strategia- ja laatutyö,  näyttöön perustuva toiminnan kehittäminen, kokoelmien kehittäminen, julkaiseminen ja tutkijoiden palvelut. Seminaarin ohjelma on tiivis, mutta keskusteluille ja ryhmätöille on aikaa runsaasti. Aikaa keskusteluille tarvitaankin, sillä seminaaria on valmisteltu lähinnä verkossa ja haasteena on ollut termien, tavoitteiden ja tarpeiden yhteinen ymmärtäminen. Valmisteluvaiheessa heränneet kysymykset varmasti selkenevät, kun pääsemme paikan päälle keskustelemaan asioista.  Aloitusseminaarin aikana myös suunnitellaan tarkemmin seuraavien tapahtumien ohjelmaa. Hanke jatkuu vuoden 2012 loppuun asti.

Helsingin yliopistossa meillä kaikilla on mahdollisuus tavata Namibian yliopiston henkilökuntaa, koska heitä tulee opintovierailuille Suomeen. Ensimmäinen opintovierailu on marraskuussa, jolloin kaksi vierailijaa on aluksi kaksi viikkoa Tampereella ja loppukuusta kaksi viikkoa Helsingissä.