Tämä päivä on eilisen tulevaisuutta

Helsingin yliopiston kirjasto on parhaillaan keskellä toimintojen ja vastuiden uudelleen järjestelyä. Muutosvaiheiden kestäessä ei ole varmuutta siitä, mitä kaikkea muutoksista seuraa. Sen näyttää vasta elävä elämä, kuten omat kokemukseni ovat kertoneet.

Siksi onkin etuoikeus paneutua selvittelemään kirjastomme pitkää linjaa 1800-luvulta nykypäivään: mistä lähdettiin, millaisia puroja syntyi, millaista aallokkoa on ollut matkalla ja millaisin tulevaisuuskuvin ratkaisuja on tehty historian eri vaiheissa. Kansalliskirjaston ja Opiskelijakirjaston historiat antavat hyviä rajauksia siihen, mitä on jo tutkittu. Itseäni kiinnostavat erilaiset murrosvaiheet ja niiden vaikutukset. Esimerkiksi sota-aikana yliopisto ja sen kirjastot olivat monin tavoin mukana: osa laitoksista ja kirjastoista oli suljettuina, sillä henkilöstö oli sotatantereella ja mm. naistenklinikalla hoidettiin haavoittuneita synnytysten sijasta tai lisäksi.

Kevätkaudella 2014 kirjastohistoriahankkeen keskeisenä tehtävänä oli lähdepohjan kartoitus, jonka tulokset koottiin yhdeksänsivuiseen raporttiin. Kartoituksen esiin nostamat löydöt selkeyttivät tutkimustehtävää. Arkistolähteiden ja kirjallisuuden selvittämiseen osallistui kevään ja kesän aikana kirjaston tietoasiantuntija Eeva-Liisa Viitala.

Kirjastohistoriahankkeen etenemistä tukee ja arvioi säännöllisesti tieteellinen asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat yliopistonlehtori, dosentti Hanna Kuusi (Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Talous- ja sosiaalihistoria), ylikirjastonhoitaja, dosentti Eeva-Liisa Lehtonen (Aalto-yliopisto), professori Tuija Laine (Teologinen tiedekunta, kirkkohistoria, erityisesti kirjahistoria), yliopistonlehtori, dosentti Ilkka Mäkinen (Tampereen yliopisto, Informaatiotutkimuksen laitos). Asiantuntijaryhmän kaikilla jäsenillä on omakohtaiseen tutkimustyöhön perustuva vahva asiantuntemus kirja- ja kirjastohistoriasta.

Kiitos teille kaikille, jotka olette keskusteluin, kysymyksin ja aineistoja toimittamalla osoittaneet jo tähän mennessä mielenkiintoa kirjastomme historiahankkeeseen! Työ jatkuu.

Teksti:

Kaisa Sinikara
professori

Kuvat:

hs.fi
Veikko Somerpuro

Leave a Reply

Your email address will not be published.